آمار کل " واردات از" کشور (جمهوري چک) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 مشهد جمهوري چک 85389010 اجزاء و قطعات تعرفه هاي 8535و8536 4,326 6,035,813,471 Rls. 143,710 $
2 1 1398 مشهد جمهوري چک 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 1,908 2,920,650,593 Rls. 69,539 $
3 1 1398 مشهد جمهوري چک 85369010 سرسيم و سايرا تصالات ورا بط ها براي سيم وکابل 1,480 2,022,662,710 Rls. 48,159 $
4 1 1398 مشهد جمهوري چک 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 784 1,168,192,896 Rls. 27,814 $
5 1 1398 مشهد جمهوري چک 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آن هايي كه مجهز به اتصال دهنده ها هستند 1,895 841,488,258 Rls. 20,035 $
6 1 1398 مشهد جمهوري چک 40169300 درز بند، وا شر و ساير درزگيرها از کائوچوي ولکانيزه غير اسفنجي 234 489,104,522 Rls. 11,645 $
7 1 1398 مشهد جمهوري چک 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غير مذکور ازپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6% وزني پلاستي سايزرمستحکم 230 197,318,417 Rls. 4,698 $
8 1 1398 مشهد جمهوري چک 59119000 ساير محصولات واشياء نسجي، براي مصارف فني، مذكور در يادداشت فصل 7 25 168,137,424 Rls. 4,003 $
مجموع کل
13,843,368,291 ريال
مجموع کل
329,603 دلار