آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (منطقه ویژه کاوه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه کاوه ترکيه 59039030 "نوار پهلوي پوشک سه لايه، متشکل از دو لايه منسوج در طرفين و يک لايه مياني فيلم الاستيک" 172,206 36,953,273,037 Rls. 879,840 $
2 1 1398 منطقه ویژه کاوه ترکيه 48192010 قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 119,690 21,480,163,744 Rls. 511,432 $
3 1 1398 منطقه ویژه کاوه ترکيه 39219099 ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور 131,561 18,752,345,370 Rls. 446,484 $
4 1 1398 منطقه ویژه کاوه ترکيه 20083000 مرکبات، آماده يا محفوظ شده (به استثناي آن ها که مشمول شماره 2006 و 2007 مي باشند) 300,300 9,260,304,736 Rls. 220,483 $
5 1 1398 منطقه ویژه کاوه ترکيه 59039020 نوار جلوي پوشک (fontal tape) متشکل از يک لايه فيلم پليمري و يک لايه منسوج حلقوي بافت 36,246 8,897,430,684 Rls. 211,843 $
6 1 1398 منطقه ویژه کاوه ترکيه 54041100 تک رشته الا ستو مريك سينتتيک 67 دسي تکس يا بيشتر كه بزرگترين بعد مقطع عرضي آن از يك ميليمتر بيشتر نباشد غير از نخ دوخت و همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 12,322 5,838,612,520 Rls. 139,015 $
7 1 1398 منطقه ویژه کاوه ترکيه 56031390 ساير پارچه هاي نبافته حتي آغشته، اندوده به وزن بيش از 70 گرم وكمتر از150 گرم از رشته هاي سنتيك يا مصنوعي 37,550 5,468,084,960 Rls. 130,192 $
8 1 1398 منطقه ویژه کاوه ترکيه 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 23,375 3,229,430,000 Rls. 76,891 $
9 1 1398 منطقه ویژه کاوه ترکيه 39201020 صفحه، ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي اتيلن 9,996 943,913,942 Rls. 22,474 $
10 1 1398 منطقه ویژه کاوه ترکيه 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 20,900 578,704,280 Rls. 13,779 $
11 1 1398 منطقه ویژه کاوه ترکيه 38170090 ا لکيل بنزنها مخلوط شده وا لکيل نفتالن هاي مخلوط شده بجز ا لکيل بنزن خطي وتعرفه هاي مشمول شماره هاي 2707و2902 2,880 449,949,200 Rls. 10,713 $
12 1 1398 منطقه ویژه کاوه ترکيه 33021090 سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا 220 298,169,040 Rls. 7,100 $
مجموع کل
112,150,381,513 ريال
مجموع کل
2,670,246 دلار