آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 01041090 سايرحيوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص 2,114,850 452,052,315,558 Rls. 10,763,151 $
2 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده با سود يا با سولفات،.، نيمه سفيدشده يا سفيدشده ازغير تيره کاج 7,488,000 282,842,726,400 Rls. 6,734,352 $
3 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 3,408,000 121,905,203,184 Rls. 2,902,505 $
4 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 213,842 63,346,107,892 Rls. 1,508,241 $
5 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 116,438 25,121,483,313 Rls. 598,131 $
6 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر 50,234 23,933,195,419 Rls. 569,838 $
7 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 39095000 پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي 147,200 16,580,085,760 Rls. 394,763 $
8 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 85451100 الکترودهاي زغالي براي کوره ها 21,722 15,478,821,280 Rls. 368,543 $
9 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 85340000 مدا رهاي چاپي 9,870 14,418,703,365 Rls. 343,302 $
10 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 85094000 آسياب و مخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاه هاي خانگي آب ميوه گيرو آب سبزي گير 23,638 13,970,162,248 Rls. 332,622 $
11 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 284,524 13,837,107,739 Rls. 329,455 $
12 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 47079000 ساير كاغذ يا مقوا براي بازيافت، همچنين آخال و ضايعات جور نشده 1,447,120 13,173,538,554 Rls. 313,656 $
13 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 72249000 ساير محصولات نيمه تمام، ا زفولاد ممزوج (به استثناء فولاد زنگ نزن). 48,689 7,804,632,462 Rls. 185,825 $
14 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 85166000 فرها، خوراك پزها، منقل ها، حلقه هاي جوش آورنده آب، كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 21,661 7,766,075,658 Rls. 184,906 $
15 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 85081100 جاروهاي برقي، با موتور برقي، باقدرت نه بيش از 1500وات،يك كيسه خاكروبه يامخزن ديگري باظرفيت نه بيش از 20ليتر 9,546 7,135,532,246 Rls. 169,894 $
16 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 85165000 فر (oven) ميکروويو 21,063 6,855,803,547 Rls. 163,234 $
17 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 84184000 فريزرها از نوع ا يستاده، به گنجايش حدا کثر900ليتر 32,094 5,847,466,995 Rls. 139,225 $
18 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غير مذکور در جاي ديگرو غير مشمول شماره ديگر 18,900 5,561,479,980 Rls. 132,416 $
19 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 39074000 پلي کربنات ها، به اشکال ا بتدا ئي 50,000 5,433,381,200 Rls. 129,366 $
20 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 38231100 اسيد استئاريك 153,000 4,851,414,729 Rls. 115,510 $
21 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 84821000 بلبرينگ. 6,493 4,658,330,560 Rls. 110,912 $
22 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته، حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 12,000 4,067,756,206 Rls. 96,851 $
23 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 29181510 سديم سيترات دي هيدرات گريد داروئي 2,000 3,116,256,000 Rls. 74,197 $
24 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 73211120 ا جاق گازروميزي توکار 2,897 2,993,606,196 Rls. 71,276 $
25 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 8,550 2,173,452,499 Rls. 51,749 $
26 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 85167100 دستگاه هاي الکتروترميک درست کردن قهوه يا چاي 1,872 1,932,169,248 Rls. 46,004 $
27 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 34029020 پاك كننده هاي صنعتي 19,000 1,861,996,224 Rls. 44,333 $
28 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 28492010 کربورسيليسيم باا ندا زه ذرا ت کمترومساوي 10ميلي متر به خلوص کمتر ا ز98درصد 24,000 1,632,254,982 Rls. 38,863 $
29 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 85164090 اتوي برقي 1,024 1,185,718,520 Rls. 28,231 $
30 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 85167200 دستگاه برشته کردن نان (toaster) الکتروترميک 1,910 985,735,577 Rls. 23,470 $
31 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 85164010 --- اتو بخار با مخزن مجزای آب (مولد بخار مجزا) 610 632,732,138 Rls. 15,065 $
32 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 85366910 کانکتور (نري يامادگي) قابل نصب روي برد مدا رچاپي خاص صنعت الکترونيک 132 292,281,240 Rls. 6,959 $
33 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 84211200 رخت خشک کن از نوع گريزا زمرکز 791 289,292,480 Rls. 6,888 $
34 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 85167900 دستگاه هاي الکتروترميک براي مصارف خانگي، که در جاي ديگر مذکور نباشد 842 269,784,270 Rls. 6,423 $
35 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 85163200 دستگاه هاي الکتروترميک آرا يش مو (غير ازموخشک کن) 73 118,619,433 Rls. 2,824 $
36 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 73211110 ا جاق گازفردا رمبله 453 110,768,568 Rls. 2,637 $
مجموع کل
1,134,235,991,670 ريال
مجموع کل
27,005,617 دلار