آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 98870222 قطعات منفصله وسيله حمل و نقل ده نفر يا بيشتر با ساخت داخل 30% تا كمتر از 40% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، كولر، جعبه فرمان و لاستيك 80,580 52,250,400,001 Rls. 1,244,056 $
2 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 75061000 صفحه، ورق، نوار و ورقه هاي نازک ا زنيکل، غيرممزوج. 23,000 15,446,873,600 Rls. 367,783 $
3 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 75021000 نيکل بصورت کارنشده، غيرممزوج. 7,533 4,864,842,490 Rls. 115,830 $
4 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 76130010 --- قوطی اسپری 10,471 3,345,366,906 Rls. 79,651 $
5 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 38160010 ـ‌ ـ ‌ـ سیمان نسوز 43,800 2,045,139,802 Rls. 48,694 $
6 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 84189990 ساير اجزاء و قطعات يخچالها، فريزرها و و ساير تجهيزات سردكننده يا منجمد كننده به رديفهاي 84189100و84189910 2,380 1,580,791,680 Rls. 37,638 $
7 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 39239010 ظروف لوله اي (تيوب) جهت كرم و پماد از مواد پلاستيكي 663 437,511,011 Rls. 10,417 $
8 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 33049100 پودرها حتي پودرهاي بهم فشرده براي مصارف آرايشي 1,206 402,969,293 Rls. 9,594 $
9 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 49119990 ساير محصولات چاپي همچنين تصاوير چاپي، گراورها وعكسها غير از موارد مشمول 49111000 لغايت 49119930 505 315,954,797 Rls. 7,523 $
10 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 85389090 اجزاء و قطعات دستگاه هاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 60 314,033,616 Rls. 7,477 $
11 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 84159030 اجزاء و قطعات تعرفه 841582 50 302,654,560 Rls. 7,206 $
12 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 33029010 اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 354 279,139,570 Rls. 6,646 $
13 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 555 272,373,496 Rls. 6,484 $
14 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 33042090 سايرفرآورده هاي براي آرا يش چشم غير از مغز مداد آرايشي 362 243,982,693 Rls. 5,809 $
15 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 34021390 ساير موادآلي تانسيو اکتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 1,118 214,810,219 Rls. 5,114 $
16 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 39233090 قرابه بطري تنگ و همانند از مواد پلاستيکي 812 208,412,739 Rls. 4,963 $
17 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 15131990 روغن نارگيل تصفيه شده عرضه شده بصورت غير خرده فروشي و اجزاء آن 592 170,463,452 Rls. 4,058 $
18 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 39235000 سربطري، سرپوش، کلاهک و ساير درپوش ها، ا ز مواد پلاستيکي 611 169,895,273 Rls. 4,045 $
19 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 34021290 ساير مواد آلي تانسيواکتيف کاتيونيک حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 905 156,813,321 Rls. 3,734 $
20 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر 134 148,376,280 Rls. 3,533 $
21 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 28230000 اکسيدهاي تيتان 183 113,745,705 Rls. 2,708 $
22 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 70109010 ظروف بسته بندي براي محصولات آرايشي و بهداشتي تا حداكثر ظرفيت 250 سي سي 1,075 96,591,675 Rls. 2,300 $
23 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 29145000 ستن - فنل ها و ستن هاي باديگر عوامل ا کسيژنه 73 95,362,925 Rls. 2,271 $
24 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 30 93,369,640 Rls. 2,223 $
25 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 29159099 ساير اسيدهاي مونو کربوکسيليک غير حلقوي اشباع شده واسيد ريوها، هالوژنه ها، پراكسيدها، پراكسي اسيدهاي آن ها مشتقات هالوژنه، سولفونه، نيتره يا نيتروزه آن ها، غير مذكور در جاي ديگر. 262 86,711,712 Rls. 2,064 $
26 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 29051700 دودکان 1-ئول (الکل لوريک) هگزا دکان 1-ئول (الکل ستيليک) وا کتادکان 1-ئول (الكل ا ستئاريک) 1,283 86,313,682 Rls. 2,055 $
27 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 29199000 -ساير ا سترهاي فسفريک، واملاح آن ها (بانضمام لاکتوفسفات ها) ، مشتقات.. آن ها 68 85,404,301 Rls. 2,033 $
28 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 39100090 ـ ـ ـ ساير 203 82,268,377 Rls. 1,958 $
29 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 84159090 ساير اجزاء و قطعات و دستگاه هاي تهويه مطبوع غير مذکور در جاي ديگر 148 79,157,624 Rls. 1,885 $
30 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 84213940 فيلتر رطوبت گيرگاز، جهت دستگاه هاي مبّرد و تهويه مطبوع (filter dryer or receiver dryer) 90 73,232,016 Rls. 1,744 $
31 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 29071390 سايرا وکتيل فنل ها وا يزومرهاي آن ها همچنين املاح اين محصولات 277 70,658,172 Rls. 1,683 $
32 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 32041190 ساير مواد رنگي ديسپرسه وفرآورده ها بجز گرانول مستربچ 310 61,811,615 Rls. 1,472 $
33 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آن ها غير از استئاراتهاي فلزي 341 58,545,527 Rls. 1,393 $
34 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 34021190 ساير موادآلي تانسيو اکتيف انيونيک حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 482 56,940,541 Rls. 1,356 $
35 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 33041000 فرآورده ها براي آرايش لب 23 54,942,603 Rls. 1,309 $
36 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده، غير ازپلي (اكسي اتيلن) (پلي اتيلن گليكول) 223 54,508,983 Rls. 1,298 $
37 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 83 42,494,400 Rls. 1,012 $
38 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 28273200 کلرورهاازالومينيم 631 37,332,625 Rls. 889 $
39 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 28211000 اکسيدها و هيدرواکسيدهاي آهن 24 33,419,013 Rls. 795 $
40 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 29161500 اسيدهاي اولئيك، لنيولئيك، يا لينولنيك، املاح و استرهاي آن ها 113 28,471,720 Rls. 678 $
41 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 84248910 پاشنده مخصوص ظروف اسپري داراي مکانيزم پمپ يا شير، توام شده با نازل پاشش 25 27,533,538 Rls. 656 $
42 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 29221990 سايرآمينو الکلها بج زآن هاييکه بيش ازيک نوع عامل ا کسيژن دارند ا ترها و استرها آن ها، املاح اين محصولات..غير مذکور در جاي ديگر 31 27,384,336 Rls. 652 $
43 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 29094900 ساير ا ترالکل هاو مشتقات هالوژنه، سولفونه، نيتره يا نيتروزه آن ها، غير مذكور در جاي ديگر 19 25,511,462 Rls. 607 $
44 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 29094400 ساير مونوالكيل کاترهاي اتيلن گليكول يا ديکاتيلن گليكول 24 22,191,520 Rls. 528 $
45 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 25252090 (پودر ميکا در اندازه هاي کمتر از 250 ميکرون) 6 21,346,446 Rls. 508 $
46 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 29171300 اسيد آزلائيك، اسيد سباسيك، املاح و استرهاي آن ها 4 19,410,025 Rls. 462 $
47 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 15219010 موم زنبور عسل 36 16,735,239 Rls. 399 $
48 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 15159090 ساير چربي ها، روغن هاي ثابت نباتي و اجزاء آن ها حتي تصفيه شده ولي از لحاظ شيميايي تغيير نيافته كه در جاي ديگري مذكور نباشد 58 12,382,868 Rls. 295 $
49 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 29181100 اسيد لاكتيك، املاح و استرهاي آن 5 11,567,920 Rls. 275 $
50 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 32041290 موادرنگي اسيدي حتي متاليزه وفرآورده هابر اساس اين مواد، فرآورده هاي مواد رنگي دندانه، غير مذكور در جاي ديگر 7 9,836,037 Rls. 234 $
51 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 29389000 ساير هتروزيدها گليکوزيدها طبيعي يا دوباره توليد شده به وسيله ستز و املاح آن ها، ا ترها، ا سترها و ساير مشتقات که در جاي ديگري مذکور نباشند 1 9,052,252 Rls. 216 $
52 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 39059990 ساير پليمرهاي وينيل باشکال ا بتدا يي غير مذکور در جاي ديگر 4 5,438,339 Rls. 129 $
53 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غير مذکور در جاي ديگر 21 3,497,275 Rls. 83 $
54 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن يا پليمرهاي ساير ا ولفين ها غير مذکور در جاي ديگر؛به اشکال ا بتدا ئي 9 2,594,519 Rls. 62 $
55 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 39123900 ساير ا ترهاي سلولز که در جاي ديگر گفته نشده به اشکال ا بتدا ئي 2 2,406,127 Rls. 57 $
56 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 29053900 دي ئول ها غير از اتيلن گليکول، پروپيلن گليکول 7 2,058,617 Rls. 49 $
57 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 29309090 ساير ترکيبات آلي- گوگردي، که در جاي ديگري مذکور نباشند 1 1,730,939 Rls. 41 $
مجموع کل
84,782,765,114 ريال
مجموع کل
2,018,634 دلار