آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 مشهد ترکيه 34012030 صابون چيپس 119,000 4,134,640,676 Rls. 98,444 $
2 1 1398 مشهد ترکيه 39095000 پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي 44,000 4,079,738,880 Rls. 97,137 $
3 1 1398 مشهد ترکيه 83091000 طشتک ا ز فلز معمولي. 42,936 3,701,115,116 Rls. 88,122 $
4 1 1398 مشهد ترکيه 38099100 مواد تکميل، حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي و همانند غير از مواد نشاسته اي 8,760 3,085,474,236 Rls. 73,464 $
5 1 1398 مشهد ترکيه 84596100 ماشين هاي فرزکردن براي فلزات، باکنترل شماره ا ي (غير ازنوع زا نوئي) 7,500 673,274,385 Rls. 16,030 $
6 1 1398 مشهد ترکيه 33029010 اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 600 320,098,896 Rls. 7,621 $
7 1 1398 مشهد ترکيه 59119000 ساير محصولات واشياء نسجي، براي مصارف فني، مذكور در يادداشت فصل 7 600 281,182,200 Rls. 6,695 $
8 1 1398 مشهد ترکيه 39251000 مخزن، ا نباره، خم و خمره و با گنجايش بيش از300 ليتر ا ز مواد پلاستيکي 1,619 167,255,280 Rls. 3,982 $
مجموع کل
16,442,779,669 ريال
مجموع کل
391,495 دلار