آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (فرودگاه امام خمینی (ره))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 04022110 شيرخشک ا طفال در بسته بندي هاي تحت خلا و يک کيلوگرم و کمتر با ميزا ن مواد چرب ا ز5/1%بيشتر باشد 33,806 66,271,704,309 Rls. 1,577,900 $
2 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 2,011 16,916,640,551 Rls. 402,777 $
3 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 2,605 14,763,082,451 Rls. 351,502 $
4 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 12099100 تخم سبزيجات براي کشت 38 11,127,532,664 Rls. 264,941 $
5 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور در جاي ديگر 1,980 9,915,360,000 Rls. 236,080 $
6 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 29420090 ساير تركيبات آلي غير مذكور در جاي ديگر 5 9,467,800,092 Rls. 225,424 $
7 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 29225090 سايرا مينو الکل- فنل ها، ا مينو-اسيد-فنل هاو ساير ترکيبات ا مينه باعامل ا کسيژنه غير مذکور 250 7,437,030,900 Rls. 177,072 $
8 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 84139100 اجزاء و قطعات تلمبه هاي مايعات 3,123 7,146,559,679 Rls. 170,156 $
9 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 38210000 كشت بومهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمها (شامل ويروسها و غيره) يا از سلولهاي گياهي، انساني يا حيواني. 119 6,707,640,160 Rls. 159,706 $
10 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 30043290 سايرداروهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آن ها که توليد داخلي ندارند 13 5,732,505,800 Rls. 136,488 $
11 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 85235100 وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد 26 5,436,640,000 Rls. 129,444 $
12 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 90211010 پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 65 5,394,858,700 Rls. 128,449 $
13 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 30 5,232,758,400 Rls. 124,590 $
14 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 29415090 ساير اريترومايسين ومشتقات واملاح مربوط غير مذکور در جاي ديگر 2,000 5,193,760,000 Rls. 123,661 $
15 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 86079100 اجزاء و قطعات لکوموتيوها يالکوترا کتورها که در جاي ديگري مذکور نباشند. 923 5,149,248,712 Rls. 122,602 $
16 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 90314900 ساير آلات و وسايل اپتيکي براي سنجش يا کنترل که در جاي ديگري مذکور نباشند. 14 3,862,268,800 Rls. 91,959 $
17 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 29419090 سايرآنتي بيوتيها غير مذکور در جاي ديگر 2 3,773,502,720 Rls. 89,845 $
18 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 84099950 کيت کامل گازسوز غير ازرديف 84099110 950 3,535,298,000 Rls. 84,174 $
19 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 90212900 پروتزهاي دندا ن (غير از دندآن هاي مصنوعي) 87 3,529,230,208 Rls. 84,029 $
20 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 90319000 اجزاء و قطعات و متفرعات براي آلات و وسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 1,181 2,940,000,000 Rls. 70,000 $
21 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 85369010 سرسيم و سايرا تصالات ورا بط ها براي سيم وکابل 910 2,659,426,818 Rls. 63,320 $
22 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 380 2,360,800,000 Rls. 56,210 $
23 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 94011000 نشيمنهاا زا نواعي که براي وسايط نقليه هوائي مورد استفاده قرار ميگيرند 3,600 2,332,210,450 Rls. 55,530 $
24 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 84812000 شيربراي انتقالات اولئوهيدروليکي يا پنوماتيکي. 205 1,792,957,928 Rls. 42,689 $
25 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غير مذکور 227 1,714,189,469 Rls. 40,814 $
26 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 01069020 عوامل ماكرو ارگانيسم (عوامل زنده كنترل كننده آفات، بيماريها و علفهاي هرزه) 2,722 1,693,551,836 Rls. 40,322 $
27 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 90262000 آلات و دستگاه ها براي سنجش يا کنترل فشار 105 1,367,640,435 Rls. 32,563 $
28 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 40169300 درز بند، وا شر و ساير درزگيرها از کائوچوي ولکانيزه غير اسفنجي 33 1,361,764,089 Rls. 32,424 $
29 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 39269030 مصنوعات از مواد پلاستيكي جهت مصارف پزشکي 163 1,330,585,354 Rls. 31,681 $
30 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 30069100 لوازم مخصوص استفاده در اُستومي (Ostomy) 510 1,290,835,918 Rls. 30,734 $
31 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 38101090 خمير و پودرهاي لحيم کاري و جوشکاري مرکب ا ز فلز و ساير مواد 400 1,080,978,458 Rls. 25,738 $
32 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 84779000 اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه هاي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي و غيره. 75 1,051,807,125 Rls. 25,043 $
33 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 84821000 بلبرينگ. 1,413 1,036,632,782 Rls. 24,682 $
34 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 84119990 ساير اجزاء و قطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت و متحرك توربين گازي 76 991,295,601 Rls. 23,603 $
35 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 85389010 اجزاء و قطعات تعرفه هاي 8535و8536 629 990,624,384 Rls. 23,586 $
36 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 84212920 فيلترهاي مخصوص ماشين آلات داروسازي ويا آزمايشگاهي وطبي 217 956,596,160 Rls. 22,776 $
37 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 90121000 ميکروسکوپها، غير از ميکروسکوپهاي اپتيکي، ديفرا کتوگرافها 1,000 943,838,976 Rls. 22,472 $
38 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 84071000 موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي - احتراقي تناوبي يا دوار براي وسايط نقليه هوايي 99 940,566,093 Rls. 22,394 $
39 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 40169990 ساير اشيا از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غير مذکور در جاي ديگر 168 628,736,030 Rls. 14,970 $
40 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 90261010 فلومتر 181 628,080,220 Rls. 14,954 $
41 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 322 348,926,639 Rls. 8,308 $
42 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 90318040 حسگرها (SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 137 332,604,004 Rls. 7,919 $
43 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 85319090 اجزاء و قطعات دستگاه هاي مشمول رديف 8531 434 332,040,950 Rls. 7,906 $
44 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 84149030 اجزاء و قطعات براي کمپرسورهاي تعرفه هاي 84143030و84143040 25 320,118,864 Rls. 7,622 $
45 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه، حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 300 313,195,139 Rls. 7,457 $
46 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 40161090 ساير اشيا از کائوچوي ا سفنجي ولکانيزه سفت نشده بجزقطعات ولوا زم مصرف دربخش بهداشت 76 288,792,224 Rls. 6,876 $
47 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 85443090 ساير مجموعه سيمها براي وسايل حمل و نقل هوا ئي يا آبي 118 282,020,207 Rls. 6,715 $
48 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 72052100 پودرا زفولاد ممزوج. 500 256,180,785 Rls. 6,100 $
49 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني و فرآورده ها بر اساس ا ين مواد به غير ازخمير پيگمنت چاپ پارچه 100 252,605,600 Rls. 6,014 $
50 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 85369090 سايردستگاه هاي برقي براي قطع و وصل، تغيير يا حفاظت مدارهاي برقي، غير مذکوردر جاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 42 231,373,924 Rls. 5,509 $
51 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 85049000 اجزاء قطعات ترا نسفورماتورها، ا لقاءکننده ها و مبدلهاي ا ستاتيک برقي 166 224,937,588 Rls. 5,356 $
52 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 85366910 کانکتور (نري يامادگي) قابل نصب روي برد مدا رچاپي خاص صنعت الکترونيک 36 218,267,661 Rls. 5,197 $
53 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 84212990 ساير ماشين آلات و دستگاه ها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 25 202,753,392 Rls. 4,827 $
54 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 85371020 دستگاه كنترل پنل لمسي (نمايشگر hmi) همراه با cpu و داراي قابليت برنامه ريزي 180 151,347,200 Rls. 3,604 $
55 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان، تشخيص بيماري و جراحي چشم، غير مذکوردر جاي ديگر 10 140,940,000 Rls. 3,356 $
56 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غير مذکور در جاي ديگر 75 132,890,800 Rls. 3,164 $
57 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 84841010 درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي، توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي سواري - سواري کار و وانت 120 131,182,204 Rls. 3,123 $
58 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 84122900 موتورها و ماشين هاي محرک هيدروليک (غير ازحرکت خطي) 25 119,933,947 Rls. 2,856 $
59 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 85369040 ساير قطعات SMD قابل نصب سطحي روي برد مدا رچاپي 57 105,655,243 Rls. 2,516 $
60 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد (به استثناء فولاد زنگ نزن)، که در جاي ديگرذکرنشده. 58 102,381,720 Rls. 2,438 $
61 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 85044050 کنترل دور موتورInverter 25 92,400,000 Rls. 2,200 $
62 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز.. براي ولتاژتا 1000 ولت بجز موا رد مذکور 185 91,362,425 Rls. 2,175 $
63 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 165 84,000,000 Rls. 2,000 $
64 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 85340000 مدا رهاي چاپي 8 71,889,920 Rls. 1,712 $
65 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 85291030 اجزاء و قطعات آنتن هاي مربوط به دستگاه هاي صوتي وتصويري 10 67,240,723 Rls. 1,601 $
66 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 84484900 ساير (به جز شانه ماشين تاروپود باف، ميلميلك وچارچوب آن) 166 62,672,400 Rls. 1,492 $
67 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 90279090 ساير اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مشمول رديف 9027 4 60,341,183 Rls. 1,436 $
68 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 85362090 ساير قطع کننده هاي خودکار مدا رغير مذکور در جاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 45 53,901,000 Rls. 1,283 $
69 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 85389090 اجزاء و قطعات دستگاه هاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 10 49,576,800 Rls. 1,180 $
70 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 84649000 ساير ماشين هاي ا بزا ربراي کار روي سنگ، سرا ميک، بتون، يا مواد معدني همانند يا شيشه به حالت سرد 55 47,216,000 Rls. 1,124 $
71 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 32089090 سايررنگ ها و ورني ها بر اساس ساير پليمرهاي سنتيتيک يا طبيعي تغييرياقته غير مذکور در جاي ديگر با محلولهاي مشخص شده در يادداشت 4 فصل 32 100 45,040,489 Rls. 1,072 $
72 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 32100000 ساير رنگ ها (Paints) و ورنيها (از جمله لعابها، لاكها و آب رنگ ها)؛ پيگمآن هايي كه با آب مصرف مي شود از انواعي كه براي پرداخت چرم به كار مي رود. 25 33,815,962 Rls. 805 $
73 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 85366990 ساير نري و مادگي براي ا تصال بجز کانکتور قابل نصب روي برد مدار چاپي خاص صنعت الکترونيک 44 31,631,780 Rls. 753 $
74 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 87089319 کلاچ به جز انواع مورد استفاده در سواري، سواري كار، وانت و تراكتور كشاورزي 16 29,913,195 Rls. 712 $
75 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 39204990 سايرصفحه ها و ورق ها مستحکم نشده ا زپليمرهاي کلروروينيل غيرا سفنجي باكمتر از6% وزني پلاستي سايزر 25 25,968,800 Rls. 618 $
76 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 87089219 صداخفه كن ها (منبع اگزوز) براي وسايل نقليه بجز سواري، وانت و تراكتور كشاورزي 40 23,940,000 Rls. 570 $
77 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 38019090 ـ ـ ـ ساير 35 16,525,600 Rls. 393 $
78 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي براي موتورهاي درون سوز 16 14,059,846 Rls. 335 $
79 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 85364110 رله باجريان کمتر از 2آمپر براي ولتاژ حداكثر 60 ولت 1 13,061,665 Rls. 311 $
80 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 29242940 استامينوفن پودر ساده و يا پودر ديکسي (DC) 6 12,600,000 Rls. 300 $
81 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 84135090 ساير تلمبه هاي تناوبي حجمي بجز تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني و يا ديافرا گمي 5 12,126,286 Rls. 289 $
82 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 84841020 درزگير و واشرهاي همانند ازورقه فلزي، توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس، ميني بوس، کاميون وکاميونت، ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 1 12,095,714 Rls. 288 $
83 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 90189090 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم پزشکي، جراحي و دامپزشکي، غير مذکور در جاي ديگر 1 9,240,000 Rls. 220 $
84 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 40103100 تسمه انتقال نيرو بيکانتها، با مقطع ذوزنقه (تسمه Vشكل)، شياردار، کداراي محيط خارجي بيش از 60 سانتيمتر و حداكثر 180 سانتيمتر 2 8,025,734 Rls. 191 $
85 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 84835000 چرخ لنگر و قرقره تسمه (هم چنين بلوک قرقره). 3 6,222,278 Rls. 148 $
86 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ترکيه 87089329 اجزا و قطعات کلاچ، بجز لنت کلاچ و بجز رديف شماره 87089321 0 447,902 Rls. 11 $
مجموع کل
232,150,004,065 ريال
مجموع کل
5,527,386 دلار