آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (ارومیه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 ارومیه ترکيه 87169090 اجزاء و قطعات براي تريلرها و نيمه تريلرها غير مذكور 93,552 15,066,330,346 Rls. 358,723 $
2 1 1398 ارومیه ترکيه 29171200 اسيد آدي پيك، املاح و استرهاي آن 170,660 10,049,741,458 Rls. 239,280 $
3 1 1398 ارومیه ترکيه 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده براي خرده فروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بسته هايي كه وزن خالص آن ها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 68,328 8,531,967,120 Rls. 203,142 $
4 1 1398 ارومیه ترکيه 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 32,690 3,914,535,472 Rls. 93,203 $
5 1 1398 ارومیه ترکيه 90183922 ظروف نمونه گيري خون (ميكروتينروواكوتينز)(microtainer & vacutainer tubes)ازجنس پلاستيك وشيشه داراي ژل ضدانعقادخون 12,260 3,622,008,000 Rls. 86,238 $
6 1 1398 ارومیه ترکيه 68053090 پودر يا دانه هاي ساينده طبيعي يا مصنوعي روي تکيه گاه ا ز ساير مواد غير مذکور در جاي ديگر 25,200 3,588,580,800 Rls. 85,442 $
7 1 1398 ارومیه ترکيه 39021020 گريد فيلم پلي پروپيلن 42,000 2,867,083,520 Rls. 68,264 $
8 1 1398 ارومیه ترکيه 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 17,950 2,599,725,450 Rls. 61,898 $
9 1 1398 ارومیه ترکيه 38123930 ـ ـ ـ پایدارکننده­های UV 24,000 2,566,849,040 Rls. 61,115 $
10 1 1398 ارومیه ترکيه 39039000 پليمرهاي ا ستيرن که در جاي ديگر گفته نشده، به اشکال ا بتدا ئي 21,600 2,396,684,160 Rls. 57,064 $
11 1 1398 ارومیه ترکيه 87079030 بدنه براي کاميون، کاميونت و کشنده جاده ا ي 12,800 2,208,723,200 Rls. 52,588 $
12 1 1398 ارومیه ترکيه 85122020 دستگاه هاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي اتوبوس، ميني بوس، کاميون، کاميونت، ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 2,502 1,705,738,876 Rls. 40,613 $
13 1 1398 ارومیه ترکيه 39095000 پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي 14,000 1,482,582,400 Rls. 35,300 $
14 1 1398 ارومیه ترکيه 72105000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده... بااکسيدهاي کروم ياباکروم واکسيدهاي کروم. 24,500 1,431,980,992 Rls. 34,095 $
15 1 1398 ارومیه ترکيه 33029010 اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 3,955 911,379,984 Rls. 21,699 $
16 1 1398 ارومیه ترکيه 38123940 ـ ـ ـ پایدارکننده­ها بر پایه قلع 3,520 814,192,704 Rls. 19,386 $
17 1 1398 ارومیه ترکيه 84812000 شيربراي انتقالات اولئوهيدروليکي يا پنوماتيکي. 1,797 413,266,292 Rls. 9,840 $
18 1 1398 ارومیه ترکيه 35069900 چسبها و ساير چسباننده هاي آماده، غير مذکور در جاي ديگر. 3,980 243,445,854 Rls. 5,796 $
19 1 1398 ارومیه ترکيه 29214300 تولوئيدينها و مشتقات آن ها؛ املاح مربوطه 760 23,375,313 Rls. 557 $
مجموع کل
64,438,190,981 ريال
مجموع کل
1,534,243 دلار