آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (آستارا)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 آستارا ترکيه 44071190 --- سایر 1,092,397 12,747,116,573 Rls. 303,502 $
2 1 1398 آستارا ترکيه 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 121,885 3,641,742,207 Rls. 86,709 $
3 1 1398 آستارا ترکيه 44092900 چوب از ساير غير مخروطيان كه هريك ازلبه ها يارويه هاي آن بطور پيوسته كار شده باشد 19,080 1,010,386,988 Rls. 24,057 $
4 1 1398 آستارا ترکيه 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا، لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ازmm6.. ا ز گونه را ش 84,520 920,100,081 Rls. 21,907 $
مجموع کل
18,319,345,849 ريال
مجموع کل
436,175 دلار