آمار کل " واردات از" کشور (تايوان) گمرک (قزوین)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 قزوین تايوان 39074000 پلي کربنات ها، به اشکال ا بتدا ئي 64,000 10,596,656,000 Rls. 252,301 $
2 1 1398 قزوین تايوان 32041190 ساير مواد رنگي ديسپرسه وفرآورده ها بجز گرانول مستربچ 12 696,908,160 Rls. 16,593 $
3 1 1398 قزوین تايوان 59114000 پارچه صافي و منسوجات ضخيم از انواعي كه براي منگنه هاي روغن كشي يا براي مصارف فني مشابه به كار ميکروند، همچنين آن هايي كه از موي انسان تهيه شده باشند. 32 638,785,264 Rls. 15,209 $
4 1 1398 قزوین تايوان 75089000 مصنوعات ا زنيکل که در جاي ديگرگفته نشده ا ست. 500 602,053,200 Rls. 14,335 $
5 1 1398 قزوین تايوان 29055990 سايرمشتقات هالوژنه سولفونه نيتره يانيتروزه الکلهاي غيرحلقوي که درجاي ديگر مذکورنبا 545 104,394,576 Rls. 2,486 $
6 1 1398 قزوین تايوان 37071000 امولسيون ها براي حساس نمودن سطوح براي مصارف عكاسي 70 47,782,000 Rls. 1,138 $
مجموع کل
12,686,579,200 ريال
مجموع کل
302,062 دلار