آمار کل " واردات از" کشور (بلژيک) گمرک (منطقه ویژه کاوه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه کاوه بلژيک 20091900 ساير آب پرتقال به غير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 132,300 9,418,635,450 Rls. 224,253 $
2 1 1398 منطقه ویژه کاوه بلژيک 28112200 دي اکسيد سيليسيم 11,880 3,356,764,656 Rls. 79,923 $
3 1 1398 منطقه ویژه کاوه بلژيک 39233010 --- پریفرم (PET) 39,340 2,588,655,760 Rls. 61,634 $
مجموع کل
15,364,055,866 ريال
مجموع کل
365,810 دلار