آمار کل " واردات از" کشور (بلوروس) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی بلوروس 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زآکريليک يامد آکريليک، حلاجي نشده،شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل اوري نشده 474,931 44,120,524,853 Rls. 1,050,489 $
2 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی بلوروس 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک. 224,793 21,871,114,044 Rls. 520,741 $
مجموع کل
65,991,638,897 ريال
مجموع کل
1,571,230 دلار