آمار کل " واردات از" کشور (بلغارستان) گمرک (منطقه ویژه اقتصادی سهلان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان بلغارستان 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن، اهن يا ا زفولاد ريل 156,200 11,761,627,166 Rls. 280,039 $
2 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان بلغارستان 84571000 دستگاه متمرکزماشين کاري براي کارکردن روي فلزات 20,500 2,346,151,500 Rls. 55,861 $
3 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان بلغارستان 84621000 ماشين هاي آهنگري يا منگنه کاري قالبي (ا زجمله پرس ها) و چکش ها 18,950 1,399,986,380 Rls. 33,333 $
4 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان بلغارستان 84253190 ساير چرخهاي کشنده، چرخهاي طناب با موتور برقي غير مذکور در جاي ديگر 2,500 236,985,000 Rls. 5,642 $
مجموع کل
15,744,750,046 ريال
مجموع کل
374,875 دلار