آمار کل " واردات از" کشور (بريتانيا) گمرک (منطقه ویژه بوشهر 1)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 بريتانيا 84089090 ساير موتورهاي ديزل و نيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار 30,060 15,027,537,470 Rls. 357,799 $
2 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 بريتانيا 85016300 ژنرا تورها با جريان متناوب (آلترناتورها) به قدرت بيشترا ز KVA 375 و حدا کثر KVA 750 23,460 3,211,162,902 Rls. 76,456 $
مجموع کل
18,238,700,372 ريال
مجموع کل
434,255 دلار