آمار کل " واردات از" کشور (بريتانيا) گمرک (فرودگاه امام خمینی (ره))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 01051110 جوجه اجداد گوشتي يكروزه 2,464 50,206,082,090 Rls. 1,195,384 $
2 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 90184990 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم دندانپزشکي غير مذکور در جاي ديگر 104 23,492,320,800 Rls. 559,341 $
3 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 21069080 مكمل غذايي 2,843 12,965,726,740 Rls. 308,707 $
4 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 952 11,626,669,924 Rls. 276,826 $
5 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 90158010 الات و دستگاه هاي لرزه نگاري 346 11,529,232,410 Rls. 274,506 $
6 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 30064050 كامپوزيت 446 11,496,954,352 Rls. 273,737 $
7 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 90279090 ساير اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مشمول رديف 9027 29 5,182,452,267 Rls. 123,391 $
8 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 703 4,836,337,613 Rls. 115,151 $
9 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 90211010 پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 11 2,266,273,568 Rls. 53,959 $
10 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 145 1,629,399,313 Rls. 38,794 $
11 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 32151100 مرکب چاپ به رنگ سياه، حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 42 1,382,484,480 Rls. 32,916 $
12 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 90192090 سايردستگاه هاي درمان تنفس 20 980,756,587 Rls. 23,351 $
13 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 84485900 اجزاءو قطعات و متفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8447ماشينهاي كمكي آن هاکه در جاي ديگرمذکور نباشد 229 751,460,481 Rls. 17,892 $
14 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 84219900 اجزاء و قطعات ماشين آلات... براي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات يا گازها 205 657,073,909 Rls. 15,645 $
15 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 01051220 جوجه يكروزه گوشتي بوقلمون، به وزن 185گرم وكمتر 555 497,501,775 Rls. 11,845 $
16 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 90278090 دستگاه هاب راي تجزيه فيزيکي يا شيميايي دستگاه هاي كنترل و سنجش و يسکوزيته، تخلخل، ا نبساط، كشش سطحي يا همانند غير مذكور در جاي ديگر 19 495,129,527 Rls. 11,789 $
17 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 85118090 سايردستگاه هاي برقي روشن کردن يابه راه انداختن موتورهاي درونسوز احتراقي و دستگاه هاي قطع ووصل آن ها، غير مذکور در جاي ديگر 50 377,019,760 Rls. 8,976 $
18 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 04022110 شيرخشک ا طفال در بسته بندي هاي تحت خلا و يک کيلوگرم و کمتر با ميزا ن مواد چرب ا ز5/1%بيشتر باشد 25 232,892,598 Rls. 5,545 $
19 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 48109200 ساير کاغذها و مقوا ها به صورت چندلا 2,115 100,796,670 Rls. 2,400 $
20 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 90318030 لودسل (سلول سنجش وزن) 1 81,811,160 Rls. 1,948 $
21 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر 2 47,126,196 Rls. 1,122 $
22 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 38089321 LD50 حداكثر 2000 محصول آماده شيميايي 13 13,650,000 Rls. 325 $
مجموع کل
140,849,152,220 ريال
مجموع کل
3,353,550 دلار