آمار کل " واردات از" کشور (برزيل) گمرک (منطقه ویژه کاوه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه کاوه برزيل 20091900 ساير آب پرتقال به غير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 141,750 15,954,644,873 Rls. 379,873 $
2 1 1398 منطقه ویژه کاوه برزيل 20083000 مرکبات، آماده يا محفوظ شده (به استثناي آن ها که مشمول شماره 2006 و 2007 مي باشند) 29,160 1,307,765,146 Rls. 31,137 $
مجموع کل
17,262,410,019 ريال
مجموع کل
411,010 دلار