آمار کل " واردات از" کشور (ايرلند) گمرک (تهران امور واردات)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 تهران امور واردات ايرلند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 20,246 115,600,382,457 Rls. 2,752,388 $
2 1 1398 تهران امور واردات ايرلند 30069100 لوازم مخصوص استفاده در اُستومي (Ostomy) 1,327 3,605,262,669 Rls. 85,840 $
3 1 1398 تهران امور واردات ايرلند 49019900 کتاب، بروشور،جزوه و مطبوعات چاپ شده که در جاي ديگر گفته نشده 10,474 725,172,000 Rls. 17,266 $
مجموع کل
119,930,817,126 ريال
مجموع کل
2,855,494 دلار