آمار کل " واردات از" کشور (ايتاليا) گمرک (منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی ايتاليا 84798200 ماشينها براي مخلوط کردن، ورزدا دن، خردکردن، سائيدن، غربال كردن، الك كردن، هموژنيزه كردن، امولسيونه كردن يابه هم زدن 26,520 18,655,032,627 Rls. 444,167 $
2 1 1398 منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی ايتاليا 84834010 انواع جعبه دنده (Gearbox) صنعتي (غيرخودرو) 87,187 6,516,206,400 Rls. 155,148 $
3 1 1398 منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی ايتاليا 85030090 ساير اجزاء و قطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجز کلکتور و بجز روتور ژنرا تور نيروگاهي 20,040 3,933,419,136 Rls. 93,653 $
4 1 1398 منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی ايتاليا 84198100 دستگاه هاي غيرخانگي، براي تهيه كردن نوشيدنيهاي گرم، پختن ياگرم کردن غذا 5,111 3,601,400,400 Rls. 85,748 $
5 1 1398 منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی ايتاليا 85052000 کوپلينگ ها، کلاج ها و ترمزهاي الکترومغناطيسي 1,503 805,640,064 Rls. 19,182 $
مجموع کل
33,511,698,627 ريال
مجموع کل
797,898 دلار