آمار کل " واردات از" کشور (ايالات متحده آمريکا) گمرک (فرودگاه امام خمینی (ره))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 12099100 تخم سبزيجات براي کشت 10,500 32,898,762,518 Rls. 783,305 $
2 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 4,705 19,254,391,488 Rls. 458,438 $
3 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 98 11,054,515,145 Rls. 263,204 $
4 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 90213990 ساير اعضاي مصنوعي بدن غير از مفصل هاي مصنوعي و لنز دا خل چشمي ا ز جنس PMMA 378 10,472,337,406 Rls. 249,341 $
5 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 05111000 اسپرم گاو 6 5,618,751,216 Rls. 133,780 $
6 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 30064050 كامپوزيت 420 4,376,534,963 Rls. 104,204 $
7 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 23099020 افزودني هاي خوراك آبزيان 2,999 3,528,374,871 Rls. 84,009 $
8 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 90212900 پروتزهاي دندا ن (غير از دندآن هاي مصنوعي) 15 3,515,369,792 Rls. 83,699 $
9 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 29389000 ساير هتروزيدها گليکوزيدها طبيعي يا دوباره توليد شده به وسيله ستز و املاح آن ها، ا ترها، ا سترها و ساير مشتقات که در جاي ديگري مذکور نباشند 3,040 2,854,074,995 Rls. 67,954 $
10 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 30064090 ساير سيمان هاو محصولات براي پرکردن دندا ن وسيمان براي بازساز ي استخوان غير مذکور 1,484 2,260,806,194 Rls. 53,829 $
11 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 21069080 مكمل غذايي 313 1,761,326,688 Rls. 41,936 $
12 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 30064020 سيمان گلاس آنيوس 460 1,088,936,550 Rls. 25,927 $
13 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 90183923 ـ ـ ـ دستگاه تزریق سرنگ بصورت خودکار با قابلیت نصب روی کمر بیمار/آلات و وسايل مورد استفاده در علوم پزشكي، جراحي، دندانپزشكي يا 34 912,392,250 Rls. 21,724 $
14 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان، تشخيص بيماري و جراحي چشم، غير مذکوردر جاي ديگر 65 585,478,400 Rls. 13,940 $
15 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 84099190 ساير اجزاء و قطعات منحصرا براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه ا ي - ا حترا قي 8 568,992,768 Rls. 13,547 $
16 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 30064060 سيمان ZOE 150 300,676,475 Rls. 7,159 $
17 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 30064040 سيمان پلي كربوكسيلات 120 161,892,900 Rls. 3,855 $
18 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 30064010 سيلر 40 89,052,912 Rls. 2,120 $
مجموع کل
101,302,667,531 ريال
مجموع کل
2,411,971 دلار