آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (منطقه ویژه بوشهر 1)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 امارات متحده عربي 87085032 توپي محور (Hub) براي سواری و وانت 160 42,590,948 Rls. 1,013 $
102 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 امارات متحده عربي 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 17 31,162,560 Rls. 742 $
103 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 امارات متحده عربي 87085021 محورهاي غيرمحرک، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 35 28,329,600 Rls. 675 $
104 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 امارات متحده عربي 40103100 تسمه انتقال نيرو بيکانتها، با مقطع ذوزنقه (تسمه Vشكل)، شياردار، کداراي محيط خارجي بيش از 60 سانتيمتر و حداكثر 180 سانتيمتر 14 18,886,400 Rls. 450 $
105 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 امارات متحده عربي 87085011 محورهاي محرك با ديفرانسيل، حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 30 17,281,056 Rls. 411 $
106 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 امارات متحده عربي 87089319 کلاچ به جز انواع مورد استفاده در سواري، سواري كار، وانت و تراكتور كشاورزي 177 16,693,659 Rls. 398 $
107 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 امارات متحده عربي 84841090 سايردرزگير و وا شرها ا ز ورقه فلزي، توا م با مواد ديگريا ا زچند لايه، فلزغير مذکور در جاي ديگر 132 16,252,734 Rls. 387 $
108 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 امارات متحده عربي 84832000 پوسته ياتاقان، توا م شده با بلبيرينگ يا رولربيرينگ. 118 10,057,008 Rls. 239 $
109 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 امارات متحده عربي 87084030 اجزاء و قطعات رديف 87084010 10 7,790,640 Rls. 185 $
110 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 امارات متحده عربي 87089590 ساير اجزاء و قطعات كيسه ايمني هوا 90 7,430,127 Rls. 177 $
111 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 امارات متحده عربي 84818065 ترموستات خودرو (شير ترموستاتيک) 4 6,610,240 Rls. 157 $
112 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 امارات متحده عربي 84099120 رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 5 6,232,512 Rls. 148 $
113 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 امارات متحده عربي 87088031 ساير قطعات مربوط به سيستم هاي فنر بندي براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 56 4,721,600 Rls. 112 $
114 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 امارات متحده عربي 87089221 لوله هاي اگزوز و قطعات مربوطه براي سواري، وانت و تراكتور كشاورزي 39 3,883,592 Rls. 92 $
115 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 امارات متحده عربي 87087019 چرخ به غير از انواع مورد استفاده درسواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 740 2,747,971 Rls. 65 $
116 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 امارات متحده عربي 84819090 ساير اجزاء و قطعات شير و وسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819040 8 2,266,368 Rls. 54 $
117 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 امارات متحده عربي 84823000 رولربيرينگ كروي (Spherical) 31 2,124,720 Rls. 51 $
مجموع کل
225,061,735 ريال
مجموع کل
5,356 دلار