آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (منطقه آزاد تجاري انزلي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه آزاد تجاري انزلي امارات متحده عربي 87041090 دا مپرها براي استفاده درخارج ا زشاهرا ه ها با وزن ناخالص بيش از30 تن 467,400 211,610,116,520 Rls. 5,038,336 $
2 1 1398 منطقه آزاد تجاري انزلي امارات متحده عربي 10039000 جو به استثناي بذر 2,789,980 28,695,360,007 Rls. 683,223 $
3 1 1398 منطقه آزاد تجاري انزلي امارات متحده عربي 44071190 --- سایر 148,104 1,456,261,844 Rls. 34,673 $
مجموع کل
241,761,738,371 ريال
مجموع کل
5,756,232 دلار