آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (فریدون کنار)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 فریدون کنار امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 2,425,296 102,207,244,023 Rls. 2,433,507 $
2 1 1398 فریدون کنار امارات متحده عربي 10059010 ذرت دامي 2,950,874 30,268,236,801 Rls. 720,672 $
مجموع کل
132,475,480,824 ريال
مجموع کل
3,154,179 دلار