آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (فرودگاه امام خمینی (ره))

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 84733090 ساير اجزاء و قطعات و متفرعات ماشينهاي مشمول شماره 8471 غير مذکور 30 409,860,828 Rls. 9,759 $
102 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 85189010 انواع محفظه براي بلند گو 195 401,940,000 Rls. 9,570 $
103 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 84439990 قطعات وملحقات ماشين الات چاپ به استثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاو قطعات غيرالكتريكي و غيرالكترونيكي درچاپگر غير مذكور 2 387,058,826 Rls. 9,216 $
104 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 85411000 ديودها (غير ازديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 68 378,000,000 Rls. 9,000 $
105 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 84123100 موتورها و ماشين هاي محرک پنوماتيک، باحرکت خطي (سيلندرها) 139 369,600,000 Rls. 8,800 $
106 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 84136020 تلمبه هاي پره ا ي وپره پيستوني 179 350,350,275 Rls. 8,342 $
107 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 32041410 گرانول مستربچ 1,300 349,055,206 Rls. 8,311 $
108 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 94059200 اجراء و قطعات ا ز پلاستيک، براي چراغ و وسايل روشنائي و همچنين نورافکن ها 262 341,880,000 Rls. 8,140 $
109 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 155 333,072,755 Rls. 7,930 $
110 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 48119090 ساير كاغذ و مقواهاي چند لايه عايق رطوبت غير مذكور 350 330,960,000 Rls. 7,880 $
111 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 82078000 ا بزارها براي خراطي کردن. 39 319,200,000 Rls. 7,600 $
112 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 34021390 ساير موادآلي تانسيو اکتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 20 309,887,802 Rls. 7,378 $
113 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 82077000 ا بزا رها براي فرزکردن. 70 294,000,000 Rls. 7,000 $
114 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 87089219 صداخفه كن ها (منبع اگزوز) براي وسايل نقليه بجز سواري، وانت و تراكتور كشاورزي 450 276,360,000 Rls. 6,580 $
115 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 84313900 قطعات مربوط، ماشين آلات شماره 8428 (غير ازآسانسور، بالاکشنده هاي محفظه دا ريا پلکان متحرک) 25 275,534,672 Rls. 6,560 $
116 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 39181090 ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 181 254,100,000 Rls. 6,050 $
117 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 90189059 اجزاء و قطعات دستگاه سنگ شكن كليه برون اندامي 4 250,730,130 Rls. 5,970 $
118 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 85044050 کنترل دور موتورInverter 51 238,620,825 Rls. 5,681 $
119 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غير مذکور در جاي ديگر 130 226,800,000 Rls. 5,400 $
120 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 82089000 کارد و تيغه هاي برنده، براي ماشين ها يا وسائل مکانيکي که در جاي ديگر گفته نشده ا ست. 69 224,700,000 Rls. 5,350 $
121 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 84071000 موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي - احتراقي تناوبي يا دوار براي وسايط نقليه هوايي 1 224,277,632 Rls. 5,340 $
122 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 84149090 ساير اجزاء و قطعات تلمبه هاي هوا باخلاء، کمپرسورهاي هوا ياگاز، بادزنها غير مذکور در جاي ديگر 221 221,130,000 Rls. 5,265 $
123 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 90278090 دستگاه هاب راي تجزيه فيزيکي يا شيميايي دستگاه هاي كنترل و سنجش و يسکوزيته، تخلخل، ا نبساط، كشش سطحي يا همانند غير مذكور در جاي ديگر 12 219,448,110 Rls. 5,225 $
124 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 100 217,552,230 Rls. 5,180 $
125 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 85176240 كارت شبكه حتي بيکسيم 100 215,175,240 Rls. 5,123 $
126 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 84849090 ساير مجموعه يا جور شده هايي از وا شرها ودرزگيرها، غير مذکور در جاي ديگر 20 213,317,108 Rls. 5,079 $
127 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 85119000 اجزاء و قطعات ادوات برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي و دستگاه هاي قطع و وصل آن ها مشمول شماره 8511 25 210,000,000 Rls. 5,000 $
128 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 85429000 اجزاء و قطعات مدارهاي مجتمع شده (اي سي ها) الكترونيك 20 210,000,000 Rls. 5,000 $
129 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 85299090 ساير اجزاء و قطعات غير مذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 180 191,436,483 Rls. 4,558 $
130 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 84812000 شيربراي انتقالات اولئوهيدروليکي يا پنوماتيکي. 40 189,365,074 Rls. 4,509 $
131 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 84439910 كارتريج ليزي چاپگر 256 185,850,000 Rls. 4,425 $
132 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 96121000 نوا رماشين تحرير يا نوارهاي همانند، مرکب زده يا به نحو ديگري براي ا ثر گذا ري آماده شده، حتي سوارشده روي قرقره يا در كارتريچ 85 184,800,000 Rls. 4,400 $
133 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار، که در جاي ديگر گفته نشده ا ست. 780 180,180,000 Rls. 4,290 $
134 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 90269000 اجزاء و قطعات و متفرعات آلات و دستگاه هاي سنجش يا کنترل متغيرهاي مايعات يا گازها مشمول رديف 9026 105 179,420,800 Rls. 4,272 $
135 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 84733030 بردکامل مونتاژ شده جهت وا حدهاي ورودي وخروجي را يانه (صفحه نمايش، کيبورد،چاپگر و موشوا ره) 268 168,000,000 Rls. 4,000 $
136 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 37039000 کاغذ، مقوا و مواد نسجي عکاسي، حساس شده، عکسبردا ري نشده که در جاي ديگرمذکور نباشد 219 158,130,000 Rls. 3,765 $
137 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 85369010 سرسيم و سايرا تصالات ورا بط ها براي سيم وکابل 9 154,517,828 Rls. 3,679 $
138 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 85177090 ساير اجزاء و قطعات رديف 8517 بجز ماژول نمايشگر، انتن مخابراتي و رك مربوط به تجهيزات ارتباطي و مخابراتي 59 145,472,711 Rls. 3,464 $
139 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 29339999 ساير ترکيبات هتروسيکليک منحصرا دا ري هتروا تم ا زت غير مذکور در جاي ديگر 5 141,175,840 Rls. 3,361 $
140 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 90221310 دستگاه را ديوگرافي تک دندا ن 58 133,127,156 Rls. 3,170 $
141 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 74122000 لوا زم وا تصالات لوله کشي از آلياژهاي مس. 62 128,100,000 Rls. 3,050 $
142 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 76 126,000,000 Rls. 3,000 $
143 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 90318040 حسگرها (SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 89 118,040,000 Rls. 2,810 $
144 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 85044040 ساير منابع تغذيه غير مذکور در جاي ديگر 19 116,649,361 Rls. 2,777 $
145 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 84213990 ساير ماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 600 109,200,000 Rls. 2,600 $
146 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 59050000 پوششهاي ديوا ري ا ز مواد نسجي 45 105,000,000 Rls. 2,500 $
147 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 84139100 اجزاء و قطعات تلمبه هاي مايعات 44 105,000,000 Rls. 2,500 $
148 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 84249000 اجزاء و قطعات ماشين آلات وادوات مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 125 101,213,440 Rls. 2,410 $
149 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 868 94,699,206 Rls. 2,255 $
150 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 32073010 محلولهاي با حداقل 7% فلز طلا يا نقره يا پلاتينوم يا پالاديوم 1 92,496,144 Rls. 2,202 $
151 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 82076000 ا بزارهاي براي صيقلي کردن جدار داخلي يا بر قو زدن. 46 89,250,000 Rls. 2,125 $
152 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 84189910 اجزاء و قطعات چيلرهاي جذبي 90 84,630,000 Rls. 2,015 $
153 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 82083000 کارد و تيغه هاي برنده، براي وسائل آشپزخانه يا براي ماشين هاي صنايع غذايي 152 84,000,000 Rls. 2,000 $
154 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 84484900 ساير (به جز شانه ماشين تاروپود باف، ميلميلك وچارچوب آن) 42 84,000,000 Rls. 2,000 $
155 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 84099190 ساير اجزاء و قطعات منحصرا براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه ا ي - ا حترا قي 169 84,000,000 Rls. 2,000 $
156 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 84483900 اجزاءو قطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات و دستگاه هاي كمكي آن ها که در جاي ديگرمذکور نباشد 33 82,768,000 Rls. 1,971 $
157 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آن هايي كه مجهز به اتصال دهنده ها هستند 287 80,403,200 Rls. 1,914 $
158 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 84229010 اجزاء و قطعات تعرفه 84221100 45 76,440,000 Rls. 1,820 $
159 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 84311000 اجزاءو قطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8425 31 74,018,240 Rls. 1,762 $
160 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 85152900 ساير ماشينها و دستگاه هاي زرد جوشكاري يا لحيم کاري که در جاي ديگرمذکور نباشد 90 68,472,000 Rls. 2,112 $
161 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 85443090 ساير مجموعه سيمها براي وسايل حمل و نقل هوا ئي يا آبي 83 66,214,400 Rls. 1,577 $
162 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 84349000 اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه هاي شيردوش و تهيه لبنيات 49 65,866,320 Rls. 1,568 $
163 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 84529020 ساير اجزاء و قطعات چرخ هاي دوزندگي 34 63,000,000 Rls. 1,500 $
164 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 87141090 --- سایر 300 53,914,018 Rls. 1,284 $
165 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشار بجز رگولاتور مخصوص سيلندر گاز مايع 3 53,417,356 Rls. 1,272 $
166 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فاز بجز الکتروموتور قفس سنجابي 5 52,248,753 Rls. 1,244 $
167 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 82141090 ساير مصنوعات چاقو سازي به غير از مدادتراش وتيغه آن 26 50,400,000 Rls. 1,200 $
168 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 85367010 --- مفصل فیبر نوری 16 50,400,000 Rls. 1,200 $
169 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 85362040 کليدهاي حفاظت موتوري قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 4 49,407,840 Rls. 1,176 $
170 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 39159000 آخال، دم قيچي خرده ريز، ا زساير مواد پلاستيکي غير مذکور و غير مشمول در جاي ديگر 55 40,320,000 Rls. 960 $
171 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 29341000 تركيباتي كه ساختار آن داراي يك حلقه تيازول (هيدروژنه شده يا نشده) متراكم نشده باشد 1 31,752,000 Rls. 756 $
172 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 87089229 لوله هاي اگزوز و قطعات مربوطه براي ساير وسايل نقليه بجز سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 8 29,400,000 Rls. 700 $
173 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين مواد، غير مذکور در جاي ديگر 80 25,496,640 Rls. 607 $
174 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 85069000 اجزاء و قطعات قوه ها و باطري ها 41 23,982,000 Rls. 571 $
175 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 70111010 حباب لامپ رشته اي براي روشنايي برق 30 22,680,000 Rls. 540 $
176 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 84819020 مکانيزم شير از نوع پلاستيکي براي شيرالات بهداشتي ا هرمي 25 21,210,000 Rls. 505 $
177 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 84819030 اجزاء و قطعات شيرآلات چدني و فولادي 9 19,553,932 Rls. 466 $
178 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 29251900 ساير ايميدها و مشتقات آن ها؛ املاح اين ترکيبات غير از ساکارين واملاح آن، گلوت اتيميد 1 18,144,000 Rls. 432 $
179 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 59069900 پارچه هاي نسجي کائوچوزده، غير مذکور در جاي ديگر.... 14 17,640,000 Rls. 420 $
180 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 84149010 اجزاء و قطعات براي انواع بادزن 4 16,800,000 Rls. 400 $
181 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 29349990 ک ک ک پتاسيم كلاولانات خالص و همچنين پتاسيم كلاولانات مخلوط با ميكروكريستالين سلولز 0 13,608,000 Rls. 324 $
182 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 32071090 ساير پيگمآن ها، کدرکننده و رنگ هاي آماده و فرآورده هاي همانند غير مذکور 3 12,600,000 Rls. 300 $
183 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 90248000 ماشينها و دستگاه ها براي آزمايش استحکام، مقاومت، فشارپذيري، کشش پذيري يا سايرخوا ص مکانيکي مواد غير فلزي 37 12,600,000 Rls. 300 $
184 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 65040000 کلاه و ساير پوشش هاي سر، گيس باف يا تهيه شده از جفت و جور کردن نوار از هر ماده، حتي آستر شده يا تزئين شده 5 6,300,000 Rls. 150 $
مجموع کل
12,785,422,381 ريال
مجموع کل
304,897 دلار