آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (سرخس)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 سرخس امارات متحده عربي 31022100 سولفات آمونيوم 2,015,750 20,246,717,160 Rls. 482,065 $
2 1 1398 سرخس امارات متحده عربي 52010000 پنبه، حلاجي نشده يا شانه نزده 153,404 15,426,779,820 Rls. 367,304 $
3 1 1398 سرخس امارات متحده عربي 07133200 لوبيا قرمز كوچك (Adzuki) يا (Phaseolus) (Vinga angularis) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 284,000 13,055,711,188 Rls. 310,850 $
4 1 1398 سرخس امارات متحده عربي 07133310 لوبيا چيتي 194,000 8,648,915,834 Rls. 205,927 $
5 1 1398 سرخس امارات متحده عربي 28362000 کربنات دي سديم 574,000 8,431,224,704 Rls. 200,743 $
6 1 1398 سرخس امارات متحده عربي 07133100 لوبيا از گونه هاي (Uigna Mllugo Hepper ((Wilezek L or L Radiara vigna خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 168,000 6,582,234,151 Rls. 156,720 $
7 1 1398 سرخس امارات متحده عربي 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 130,000 5,018,387,400 Rls. 119,486 $
مجموع کل
77,409,970,257 ريال
مجموع کل
1,843,095 دلار