آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (بندر امیرآباد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 بندر امیرآباد امارات متحده عربي 10039000 جو به استثناي بذر 25,597,434 280,306,802,167 Rls. 6,673,972 $
2 1 1398 بندر امیرآباد امارات متحده عربي 10059010 ذرت دامي 5,814,423 61,024,179,280 Rls. 1,452,957 $
3 1 1398 بندر امیرآباد امارات متحده عربي 75062000 صفحه، ورق، نوار و ورقه هاي نازک ازآلياژ هاي نيکل 79 392,977,080 Rls. 9,357 $
مجموع کل
341,723,958,527 ريال
مجموع کل
8,136,286 دلار