آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 فولاد مبارکه اصفهان امارات متحده عربي 85451100 الکترودهاي زغالي براي کوره ها 1,049,259 690,150,420,663 Rls. 16,432,152 $
2 1 1398 فولاد مبارکه اصفهان امارات متحده عربي 80011000 قلع، غيرممزوج، بصورت کارنشده. 200,056 164,617,854,483 Rls. 3,919,473 $
3 1 1398 اصفهان امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 158,950 18,772,458,000 Rls. 446,963 $
4 1 1398 اصفهان امارات متحده عربي 39201060 ورق عايق پلي اتيلني باخاصيت تبادل يون 20,444 4,037,723,456 Rls. 96,136 $
5 1 1398 اصفهان امارات متحده عربي 27101920 گريس 18,720 3,883,209,702 Rls. 92,457 $
6 1 1398 فولاد مبارکه اصفهان امارات متحده عربي 38190090 ساير مايعات آماده شده براي ادوات هيدروليکي انتقال نيروداراي 70%وزني کمتر روغن هاي نفتي غير مذكور در جاي ديگر 13,846 2,567,052,831 Rls. 61,120 $
7 1 1398 اصفهان امارات متحده عربي 84314990 اجزاء و قطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غير مذکور در جاي ديگر 72 693,904,403 Rls. 16,522 $
8 1 1398 اصفهان امارات متحده عربي 85021390 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني ترا کمي - احتراقي به قدرت بيش از 1500 kva 85 240,177,000 Rls. 5,719 $
مجموع کل
884,962,800,538 ريال
مجموع کل
21,070,542 دلار