آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (آبادان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 آبادان امارات متحده عربي 90328100 آلات و دستگاه ها براي تنظيم يا کنترل خودکار هيدروليکي يا پنوماتيکي 1,310 16,881,337,620 Rls. 401,937 $
2 1 1398 آبادان امارات متحده عربي 40151920 دستكش معاينه 16,083 3,439,732,816 Rls. 81,898 $
3 1 1398 آبادان امارات متحده عربي 40151100 دستکش جراحي از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده 8,433 2,198,376,960 Rls. 52,342 $
4 1 1398 آبادان امارات متحده عربي 85319090 اجزاء و قطعات دستگاه هاي مشمول رديف 8531 4,364 501,398,080 Rls. 11,938 $
مجموع کل
23,020,845,476 ريال
مجموع کل
548,115 دلار