آمار کل " واردات از" کشور (اسپانيا) گمرک (فرودگاه امام خمینی (ره))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 03019120 قزل آلا ازنوع تخم چشم زده 2,988 20,841,640,588 Rls. 496,229 $
2 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 21069080 مكمل غذايي 1,303 6,570,219,537 Rls. 156,434 $
3 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 29339999 ساير ترکيبات هتروسيکليک منحصرا دا ري هتروا تم ا زت غير مذکور در جاي ديگر 15 4,928,670,000 Rls. 117,349 $
4 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غير مذکور 250 4,210,727,976 Rls. 100,255 $
5 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 153 3,776,865,040 Rls. 89,925 $
6 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 29183000 اسيدهاي كربوكسيليك با عامل آلدئيد يا ستن ولي بدون عامل اكسيژنه ديگر، انيدريدها، هالوژنورها، پراكسيدها، پراكسي اسيدهاي آن ها و مشتقات آن ها 340 3,408,128,682 Rls. 81,146 $
7 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 30023090 ساير وا کسن ها براي دامپزشکي غير مذکور 805 3,190,576,452 Rls. 75,966 $
8 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 361 2,912,642,651 Rls. 69,349 $
9 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 12099100 تخم سبزيجات براي کشت 200 2,613,818,746 Rls. 62,234 $
10 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 86071900 محور، چرخ و اجزاء و قطعات آن ها، قطعات بوژي براي لکوموتيوهاي را ه آهن يا ترا موا يا نوا قل روي خط را ه آهن 1,359 1,455,935,578 Rls. 34,665 $
11 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 48 683,687,680 Rls. 16,278 $
12 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 85437090 سايردستگاه ها وماشينهاي برقي داراي عمل خاص كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب و لامپ LeD 27 599,123,824 Rls. 14,265 $
13 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 32073090 ساير جلال هاي مايع و فرآورده هاي همانند جزمحلول باحدا قل 7% فلزطلا يا نقره يا پلاتينيم يا پالا ديوم 300 591,852,560 Rls. 14,092 $
14 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 84484900 ساير (به جز شانه ماشين تاروپود باف، ميلميلك وچارچوب آن) 600 307,880,427 Rls. 7,330 $
15 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 32071030 --- جوهر چاپ دیجیتال مخصوص کاشی و سرامیک 38 172,669,656 Rls. 4,111 $
16 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 32041290 موادرنگي اسيدي حتي متاليزه وفرآورده هابر اساس اين مواد، فرآورده هاي مواد رنگي دندانه، غير مذكور در جاي ديگر 25 131,123,800 Rls. 3,122 $
17 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 85389010 اجزاء و قطعات تعرفه هاي 8535و8536 30 126,000,000 Rls. 3,000 $
18 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50 تا 250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87، به جز دوزمانه 160 122,761,600 Rls. 2,922 $
19 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 84483900 اجزاءو قطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات و دستگاه هاي كمكي آن ها که در جاي ديگرمذکور نباشد 18 55,478,328 Rls. 1,321 $
20 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 84221900 ماشين هاي ظرفشوئي غير از نوع خانگي 30 43,958,096 Rls. 1,047 $
21 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 84841010 درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي، توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي سواري - سواري کار و وانت 140 33,107,200 Rls. 788 $
22 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 32139000 رنگ ها براي نقاشي هنري، آموزش، تابلو تغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگ هاي مشابه غير ازرنگ ها به صورت مجموعه 45 29,400,000 Rls. 700 $
23 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 22 23,076,664 Rls. 549 $
24 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 33021090 سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا 5 16,525,600 Rls. 393 $
25 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 29333300 آلفن تانيل (INN)، آنيل اريدين (INN)، بزيتراميد (INN)، برومازپام(INN)، دي فنواكسين (INN)، ديکفنواكسيلات (INN)، دي پيکپانون (INN)، فنتانيل(INN)، ستوبميدون(INN)، متيل فنيدات (INN)، پنتازوسين (INN)، پتيدين (INN)، پتيدين (INN)، واسطه A، فنکسي كليدين (PCP)(I 1 8,400,000 Rls. 200 $
26 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) اسپانيا 39053000 پلي الكل وينيليك، حتي داراي گروه هاي ا ستات غيرهيدروليزه 54 2,364,800 Rls. 56 $
مجموع کل
56,856,635,485 ريال
مجموع کل
1,353,726 دلار