آمار کل " واردات از" کشور (اسپانيا) گمرک (سرخس)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 سرخس اسپانيا 50020000 ا بريشم خام (نتابيده) 14,998 24,835,131,887 Rls. 591,313 $
مجموع کل
24,835,131,887 ريال
مجموع کل
591,313 دلار