آمار کل " واردات از" کشور (اتريش) گمرک (زنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 زنجان اتريش 48102900 ساير کاغذ اندوده براي نوشتن با بيش از10% وزن کل الياف آن ا زا لياف حاصل ا زيک فرآيند مکانيکي 1,147,007 52,858,838,181 Rls. 1,258,543 $
مجموع کل
52,858,838,181 ريال
مجموع کل
1,258,543 دلار