آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 84223000 ماشين آلات براي پرکردن، بستن، درپوش گذا شتن يا درزگيري كردن بطري ها، پيت ها و غيره و دستگاه هاي گازدا رکردن نوشابه ها 514,232 1,131,603,375,000 Rls. 26,942,938 $
2 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي، بيسکويت سازي وماشين آلات توليد ماکاروني، اسپاگتي يا محصولات همانند 71,063 245,861,610,650 Rls. 5,853,848 $
3 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 85451100 الکترودهاي زغالي براي کوره ها 196,306 158,914,599,779 Rls. 3,783,681 $
4 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زآکريليک يامد آکريليک، حلاجي نشده،شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل اوري نشده 1,383,225 147,636,710,973 Rls. 3,515,161 $
5 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 40101900 تسمه نقاله.. از کائوچوي ولکانيزه که در جاي ديگر مذکور نباشد 160,710 39,480,336,000 Rls. 940,008 $
6 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 51012100 پشم چيده شده چربي زدا ئي شده، کربونيزه نشده، حلاجي نشده و شانه نزده. 47,155 36,386,323,629 Rls. 866,341 $
7 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 84029000 اجزاء و قطعات ديگهاي مولد بخار و ديگهاي مولد آب فوق ا لعاده گرم 85,692 33,365,157,126 Rls. 794,409 $
8 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک. 292,473 32,983,897,146 Rls. 785,331 $
9 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 87091900 ا را به هاي کارگاهي، و تراكتورهاي ايستگاه راه آهن (غير برقي)، مجهز نشده به تجهيزات بلند کردن و جابه جاکردن 65,000 28,539,830,718 Rls. 679,520 $
10 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 48041100 کرا فت لانير، سفيدنشده قشرنزده، به شکل رول ياورق 857,159 19,731,204,653 Rls. 469,791 $
11 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 38160090 ـ‌ ـ ‌ـ ساير 293,600 17,379,758,390 Rls. 413,804 $
12 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 28353100 تري فسفات سديم (تري پلي فسفات هاي سديم) 400,000 15,702,272,000 Rls. 373,864 $
13 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 37013010 زينگ ا فست كه هرضلع آن بيش از255 ميلي مترباشد 62,600 13,173,264,000 Rls. 313,649 $
14 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 6,895 11,948,686,445 Rls. 284,493 $
15 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 72251100 محصولات تخت نورد شده از فولاد سيليسيم دار موسوم به مغناطيسي، باپهناي600mmيا بيشتر داراي دانه هاي جهت دار شده 115,510 10,040,805,165 Rls. 239,067 $
16 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 48109900 کاغذ و مقوا ي، ا ندوده يا کائولن، يا با ساير مواد، غيرآلي که در جاي ديگر مذکور نباشد 194,013 7,823,426,790 Rls. 186,272 $
17 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 38112100 افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري 32,000 5,289,505,200 Rls. 125,941 $
18 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 17023090 گلوکز و شربت گلوکز خشک کمتر از20% وزني فروکتوز يا بدون آن غير مذکور در جاي ديگر 60,000 5,072,900,910 Rls. 120,783 $
19 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 42,500 4,916,366,000 Rls. 117,056 $
20 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 38231100 اسيد استئاريك 108,000 3,736,779,480 Rls. 88,971 $
21 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 29054500 گليسرول 100,000 3,696,966,000 Rls. 88,023 $
22 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 48192090 ساير کارتن قوطي وجعبه، تاشوا زکاغذ يا مقوا ي غير موجدا ر بجز پاکت و قوطي چند لايه بهم فشرده براي موادغذا يي 31,384 3,675,807,979 Rls. 87,519 $
23 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 25070010 کائولن 275,000 3,563,753,600 Rls. 84,851 $
24 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 18050090 پودر كاكائو بدون افزودن قند، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته بندي هاي بيش از ده كيلوگرم 27,500 3,070,914,000 Rls. 73,117 $
25 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 28352900 سايرفسفات ها غير از مونو يا دي سديم، پتاسيم، فسفات دي كلسيك، دي كلسيم فسفات، منوكلسيم فسفات، فسفاتهاي دي كلسيم 20,000 3,059,596,800 Rls. 72,848 $
26 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 29151100 اسيد فرميك 50,400 2,627,689,680 Rls. 62,564 $
27 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 32061190 ساير پيگمان ها و فرآورده ها بر اساس دي اكسيد تيتان از لحاظ وزني حاوي 80% يا بيشتر اكسيد تيتانيوم غير از گرانول مستربچ 16,000 2,360,911,712 Rls. 56,212 $
28 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 30049059 ساير مكمل هاي دارويي براي مصرف انسان بجز رديف هاي 30049050 و 30049051 8,000 1,985,256,000 Rls. 47,268 $
29 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 28112200 دي اکسيد سيليسيم 9,000 1,596,240,000 Rls. 38,006 $
30 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 40012100 صفحات دودي ا زکائوچوي طبيعي 20,000 1,486,332,002 Rls. 35,389 $
31 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 40011000 شيره کائوچوي طبيعي، حتي پيش ولکانيزه شده به اشکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه، ورق يا نوار 20,160 1,385,512,422 Rls. 32,988 $
32 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 2,000 1,028,079,000 Rls. 24,478 $
33 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 39129000 سلولز و مشتقات شيميايي آن، غير مذکور و مشمول در جاي ديگربه اشکال ا بتدا ئي 19,440 922,502,431 Rls. 21,964 $
34 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 35051090 دکسرين و ساير نشاسته ها و فکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 12,600 852,179,328 Rls. 20,290 $
35 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 29232010 لستينها 16,000 834,187,200 Rls. 19,862 $
36 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 69022090 آجر، بلوكه، چهارگوش ساختماني سراميکي همانند نسوزکه حاوي بيش از50% وزني ا لومين ياسيليس غير مذکور در جاي ديگر 4,358 705,930,918 Rls. 16,808 $
37 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 84743900 ساير ماشين هاي مخلوط کردن يا ورزدا دن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره. 1,392 614,848,000 Rls. 14,639 $
مجموع کل
2,003,053,517,126 ريال
مجموع کل
47,691,754 دلار