آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (فولاد مبارکه اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 فولاد مبارکه اصفهان آلمان 84559000 اجزاء و قطعات ماشين هاي نورد فلزات (غير ازغلتک ها) 44,595 115,636,445,725 Rls. 2,753,249 $
2 1 1398 فولاد مبارکه اصفهان آلمان 85149000 اجزاء و قطعات دستگاه هاي گرمازاي صنعتي يا آزمايشگاهي مشمول رديف 8514 2,142 10,465,433,751 Rls. 249,177 $
3 1 1398 فولاد مبارکه اصفهان آلمان 38190090 ساير مايعات آماده شده براي ادوات هيدروليکي انتقال نيروداراي 70%وزني کمتر روغن هاي نفتي غير مذكور در جاي ديگر 49,574 8,909,737,773 Rls. 212,136 $
4 1 1398 فولاد مبارکه اصفهان آلمان 38160090 ـ‌ ـ ‌ـ ساير 175,000 8,615,613,240 Rls. 205,134 $
5 1 1398 فولاد مبارکه اصفهان آلمان 84149090 ساير اجزاء و قطعات تلمبه هاي هوا باخلاء، کمپرسورهاي هوا ياگاز، بادزنها غير مذکور در جاي ديگر 30 2,884,644,052 Rls. 68,682 $
6 1 1398 فولاد مبارکه اصفهان آلمان 84831090 ساير بازوهاي انتقال نيرو و دسته محور غير مذکور در جاي ديگر 73 2,367,361,551 Rls. 56,366 $
7 1 1398 فولاد مبارکه اصفهان آلمان 84849090 ساير مجموعه يا جور شده هايي از وا شرها ودرزگيرها، غير مذکور در جاي ديگر 8 807,273,195 Rls. 19,221 $
8 1 1398 فولاد مبارکه اصفهان آلمان 85312000 تابلوهاي شاخص مجهزبه نشان دهنده هاي باکريستال مايع (LCD) يا با ديودهاي ساطع نور (LED) 6 570,247,872 Rls. 13,577 $
9 1 1398 فولاد مبارکه اصفهان آلمان 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 5 401,788,979 Rls. 9,566 $
مجموع کل
150,658,546,138 ريال
مجموع کل
3,587,108 دلار