آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (فرودگاه امام خمینی (ره))

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 84073490 ساير موتور پيستوني تناوبي با ظرفيت سيلندر بيش از1000CC براي وسايل نقليه فصل 87، بجزگازودوگانه سوز 112 282,951,631 Rls. 6,737 $
102 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 90189029 ----اجزاء وقطعات دستگاه تورنيك 93 279,046,400 Rls. 6,644 $
103 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 84199090 ساير اجزاء و قطعات ماشين آلات براي عمل آوردن مواد غير مذكور در جاي ديگر 3 247,600,704 Rls. 5,895 $
104 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز.. براي ولتاژتا 1000 ولت بجز موا رد مذکور 149 234,375,817 Rls. 5,580 $
105 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 39173200 ساير لوله ها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشده باشد، بدون لوازم و ملحقات 676 224,243,125 Rls. 5,340 $
106 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 84131900 تلمبه مايعات مجهز بوسيله ا ندا زه گيري يا طراحي شده براي تجهيز به يك وسيله ا ندا زه گيري، غير از رديف 84131100 12 217,561,600 Rls. 5,180 $
107 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 61 213,574,500 Rls. 5,085 $
108 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 84212190 ـ ـ ـ ساير 95 210,985,091 Rls. 5,023 $
109 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 87169090 اجزاء و قطعات براي تريلرها و نيمه تريلرها غير مذكور 100 207,587,485 Rls. 4,943 $
110 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 84483300 ميله (spindle) وپره ميله (spindle flyer)، رينگ ريسندگي وشيطانک رينگ 32 201,008,000 Rls. 4,786 $
111 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 85389010 اجزاء و قطعات تعرفه هاي 8535و8536 48 190,351,622 Rls. 4,532 $
112 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 90158090 ساير غير از الات و دستگاه هاي لرزه نگاري 135 189,184,000 Rls. 4,504 $
113 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 85041020 متعادل كننده هاي الکترونيکي جريان براي لامپ ها و لوله هاي تخليه 11 186,503,200 Rls. 4,441 $
114 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 82076000 ا بزارهاي براي صيقلي کردن جدار داخلي يا بر قو زدن. 9 181,204,237 Rls. 4,315 $
115 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 85015110 الکتروموتور قفس سنجابي ا سنکرون asynchronous به قدرت حداكثر 750 وات باجريان متناوب، چند فاز 26 175,360,367 Rls. 4,175 $
116 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 82077000 ا بزا رها براي فرزکردن. 58 166,494,710 Rls. 3,965 $
117 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 84831090 ساير بازوهاي انتقال نيرو و دسته محور غير مذکور در جاي ديگر 63 164,328,565 Rls. 3,913 $
118 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 85369010 سرسيم و سايرا تصالات ورا بط ها براي سيم وکابل 2 152,265,688 Rls. 3,625 $
119 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 4 146,369,600 Rls. 3,485 $
120 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 84828000 بلبرينگ يا رولربيرينگ (هم چنين، بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده)، که در جاي ديگرمذکور نباشد 100 144,826,273 Rls. 3,448 $
121 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 85285290 ـ ـ ـ ساير 2 139,103,212 Rls. 3,312 $
122 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 84834090 ساير چرخ دنده و مجموعه چرخ دنده ها، غير ازچرخهاي دندانه دار،چرخك زنجير خور و ساير آلات انتقال، پيچ ساچمه دار يا غلتك دار، جعبه دنده و ساير تغيير دهنده هاي سرعت، همچينين گشتاور پيچشي 33 126,727,744 Rls. 3,017 $
123 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 39061000 پلي متاكريلات متيل، به اشکال ا بتدا ئي 600 124,933,536 Rls. 2,975 $
124 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 85052000 کوپلينگ ها، کلاج ها و ترمزهاي الکترومغناطيسي 71 121,289,688 Rls. 2,888 $
125 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري، کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 80 118,240,000 Rls. 2,815 $
126 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 85363010 کليدهاي قطع ووصل غيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 3 110,422,763 Rls. 2,629 $
127 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 84483200 اجزاءو قطعات و متفرعات ماشين هاي تهيه ا لياف نسجي، که در جاي ديگرمذکور نباشد 65 94,592,000 Rls. 2,252 $
128 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 90319000 اجزاء و قطعات و متفرعات براي آلات و وسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 65 94,592,000 Rls. 2,252 $
129 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 95073000 قرقره هاي ماهيگيري 95 94,592,000 Rls. 2,252 $
130 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 84481900 ماشين آلات و دستگاه هاي کمکي براي ماشين هاي شماره هاي 8444،8445،8446،8447، غير مذكور در جاي ديگر 180 94,432,000 Rls. 2,248 $
131 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 85044060 انواع UPS 179 94,101,488 Rls. 2,241 $
132 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 83024190 يراق ها، اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان 74 91,011,693 Rls. 2,167 $
133 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که در جاي ديگر گفته نشده ا ست 7 87,445,600 Rls. 2,082 $
134 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 37 86,216,416 Rls. 2,053 $
135 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 95079000 ادوات براي ماهيگيري با قلاب، تور ماهيگيري دسته دار، تورهاي پروا نه گيري و تورهاي همانند، پرنده مصنوعي و ساير طعمه ها براي جلب شكار و لوازم همانند صيد يا شكار 78 84,000,000 Rls. 2,000 $
136 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 95071000 چوب هاي ماهيگيري 70 84,000,000 Rls. 2,000 $
137 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 85352120 دژنکتور براي ولتاژ كمتر از 72.5 كيلوولت و بيشتر از 1000ولت 6 78,898,408 Rls. 1,879 $
138 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 85111000 شمع هاي جرقه زن 16 71,487,000 Rls. 1,702 $
139 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 87082910 اجزاء و قطعات و متفرغات بدنه، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 48 69,500,536 Rls. 1,655 $
140 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار، که در جاي ديگر گفته نشده ا ست. 0 67,113,024 Rls. 1,598 $
141 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 85340000 مدا رهاي چاپي 4 66,592,768 Rls. 1,586 $
142 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 73242900 وا ن حمام ا ز آهن (به استثناءچدن) يا فولاد. 45 63,000,000 Rls. 1,500 $
143 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 39073090 سايررزين هاي اپواکسيد به غير ا ز رنگ پودري آماده و نيمه آماده (فلس وگرا نول) 134 61,130,765 Rls. 1,455 $
144 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشار بجز رگولاتور مخصوص سيلندر گاز مايع 21 55,807,598 Rls. 1,329 $
145 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 1 53,434,347 Rls. 1,272 $
146 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 73079100 فلانج ا زآهن يا ا زفولاد (غير ازفولادزنگ نزن). 10 49,561,621 Rls. 1,180 $
147 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 84779000 اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه هاي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي و غيره. 208 49,104,640 Rls. 1,169 $
148 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 84209100 غلتک ها براي ماشين هاي تخت کردن ياماشين هاي نوردکردن 95 46,111,146 Rls. 1,098 $
149 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 85441100 سيم براي سيم پيچي ا ز مس 52 41,500,503 Rls. 988 $
150 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 39174000 لوا زم و ملحقات لوله و شيلنگ ا ز مواد پلاستيکي 18 37,083,413 Rls. 883 $
151 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 85016490 ساير ژنرا تورهاي جريان متناوب (آلتر ناتورها) به قدرت بيش از 1500 kva 40 33,107,200 Rls. 788 $
152 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 84484900 ساير (به جز شانه ماشين تاروپود باف، ميلميلك وچارچوب آن) 18 23,811,264 Rls. 567 $
153 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 73145000 ورق ونوا رهاي مشبک شده بوسيله ا تساع ا زآهن ياا زفولاد. 12 23,811,029 Rls. 567 $
154 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 39119090 پلي سولفورها، پلي سولفون هاو ساير محصولات يادداشت 3فصل 39غير مذکور در جاي ديگربه اشكال ابتدايي 100 23,608,000 Rls. 562 $
155 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 39231000 جعبه، صندوق، قفسه و اشياء همانند ا ز مواد پلاستيکي 210 21,247,200 Rls. 506 $
156 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 40169300 درز بند، وا شر و ساير درزگيرها از کائوچوي ولکانيزه غير اسفنجي 0 21,152,296 Rls. 504 $
157 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده براي خرده فروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بسته هايي كه وزن خالص آن ها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 1 18,990,275 Rls. 452 $
158 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 1 16,870,277 Rls. 402 $
159 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 90321000 ترموستات 1 15,088,345 Rls. 359 $
160 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 85364990 ساير رله ها براي ولتاژ بيش از 60 ولت، با جريان 2 امپر يا بيشتر 2 13,930,136 Rls. 332 $
161 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 38210000 كشت بومهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمها (شامل ويروسها و غيره) يا از سلولهاي گياهي، انساني يا حيواني. 0 12,276,160 Rls. 292 $
162 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 30023090 ساير وا کسن ها براي دامپزشکي غير مذکور 10 11,627,945 Rls. 280 $
163 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 85369090 سايردستگاه هاي برقي براي قطع و وصل، تغيير يا حفاظت مدارهاي برقي، غير مذکوردر جاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 4 7,898,432 Rls. 188 $
164 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 84213990 ساير ماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 1 6,075,093 Rls. 144 $
165 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 39069010 پليمرهاي اكريليك به صورت مواد افزودني رنگ 25 5,902,000 Rls. 141 $
166 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 39069099 ساير پليمرهاي ا کريليک به اشکال ا بتدا يي غير مذکور 3 5,902,000 Rls. 141 $
167 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 85442000 کابل هم محور (co-axial) و ساير هادي هاي برق هم محور 2 2,848,560 Rls. 68 $
مجموع کل
6,735,994,736 ريال
مجموع کل
160,386 دلار