آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 غرب تهران آلمان 23091000 فرآورده هاي غذائي براي سگ يا گربه، بسته بندي شده براي خرده فروشي 103,500 25,052,040,000 Rls. 596,477 $
2 1 1398 غرب تهران آلمان 84212930 فيلترآماده شده جهت استفاده درست هاي تزريق خون وسرم 4,410 22,285,952,000 Rls. 530,618 $
3 1 1398 غرب تهران آلمان 48102900 ساير کاغذ اندوده براي نوشتن با بيش از10% وزن کل الياف آن ا زا لياف حاصل ا زيک فرآيند مکانيکي 285,746 11,108,300,570 Rls. 264,483 $
4 1 1398 غرب تهران آلمان 33029090 ساير مخلوط هاي مواد معطر و مخلوط ها بر اساس يک يا چند ماده ا ز ا ين موادغير مذکور در جاي ديگر 9,247 8,959,558,213 Rls. 213,323 $
5 1 1398 غرب تهران آلمان 33029010 اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 12,240 6,941,101,062 Rls. 165,263 $
6 1 1398 غرب تهران آلمان 87038000 - سایر وسایل نقلیه. تنها با موتور برقی برای نیروی محرکه. 2,326 5,422,391,808 Rls. 129,105 $
7 1 1398 غرب تهران آلمان 31052000 كودهاي معدني يا شيميايي داراي سه عنصر حاصلخيزكننده ازت، فسفرو پتاسيم 54,000 3,733,956,010 Rls. 88,904 $
8 1 1398 غرب تهران آلمان 39181090 ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 25,900 2,535,571,799 Rls. 60,371 $
9 1 1398 غرب تهران آلمان 84137020 --- انواع تلمبه­ها. به طور ویژه طراحی یا آماده شده برای تولید آب سنگین مورد استفاده در فرایند تبادل آمونیاک هیدروژن 676 1,368,211,083 Rls. 32,576 $
10 1 1398 غرب تهران آلمان 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني و فرآورده ها بر اساس ا ين مواد به غير ازخمير پيگمنت چاپ پارچه 540 1,323,275,616 Rls. 31,507 $
11 1 1398 غرب تهران آلمان 84419000 اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه ها براي کارکردن روي خميرکاغذ، کاغذ يا مقوا غير مذکور در جاي ديگر 105 1,215,393,666 Rls. 28,938 $
12 1 1398 غرب تهران آلمان 13019090 سايرگم لاك، صمغ ها، رزين ها، صمغ هاي رزيني اولئورزين ها بصورت طبيعي غير مذكور 825 1,154,756,809 Rls. 27,494 $
13 1 1398 غرب تهران آلمان 96190010 پوشاك كامل بزرگسالان به طوري كه حداقل طول پوشش خارجي آن 660 ميليمتر باشد 6,147 1,132,584,150 Rls. 26,966 $
14 1 1398 غرب تهران آلمان 84243090 سايردستگاه هاي پاشنده فوراني بخار يا ماسه و همانند غير از دستگاه شتشوي خودرو از نوع خانگي 838 854,544,128 Rls. 20,346 $
15 1 1398 غرب تهران آلمان 31039000 ساير کودهاي معدني يا شيميائي فسفاته، که در جاي ديگري مذکور نباشد 10,800 827,224,320 Rls. 19,696 $
16 1 1398 غرب تهران آلمان 29199000 -ساير ا سترهاي فسفريک، واملاح آن ها (بانضمام لاکتوفسفات ها) ، مشتقات.. آن ها 1,025 785,368,290 Rls. 18,699 $
17 1 1398 غرب تهران آلمان 11071000 مالت بو نداده 2,550 564,320,531 Rls. 13,436 $
18 1 1398 غرب تهران آلمان 28161090 هيدرواکسيد و پراکسيدمنيزيوم غير از ژل منيزيوم هيدروکسايد گريد دارويي و پودر منيزيوم هيدروکسايد گريد دارويي 600 545,065,500 Rls. 12,978 $
19 1 1398 غرب تهران آلمان 39162090 تک رشته هاييکه بزرگترين بعدمبدا عرضي آن ا زيکmm بيشترباشد ميله... غير از پليمرهاي اتيلن و پليمرهاي كلرور وينيل 3,330 533,172,074 Rls. 12,695 $
20 1 1398 غرب تهران آلمان 85030090 ساير اجزاء و قطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجز کلکتور و بجز روتور ژنرا تور نيروگاهي 200 529,336,832 Rls. 12,603 $
21 1 1398 غرب تهران آلمان 17023090 گلوکز و شربت گلوکز خشک کمتر از20% وزني فروکتوز يا بدون آن غير مذکور در جاي ديگر 3,600 470,652,210 Rls. 11,206 $
22 1 1398 غرب تهران آلمان 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سواري سواري کار و وا نت 150 336,878,178 Rls. 8,021 $
23 1 1398 غرب تهران آلمان 38249990 --- سایر 15 944,320 Rls. 22 $
مجموع کل
97,680,599,169 ريال
مجموع کل
2,325,727 دلار