آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (جلفا)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 جلفا آلمان 24039100 توتون و تنباکوي هموژنيزه يا دوباره ساخته 291,098 103,326,926,161 Rls. 2,460,166 $
2 1 1398 جلفا آلمان 39219010 نوا رلبه و روکش اورا ق فشرده چوبي آغشته به ملامين فرمالدئي ويا اوره فرمالدئيد (رزينهاي آمينه) 19,620 1,837,336,090 Rls. 43,746 $
3 1 1398 جلفا آلمان 84289090 ماشين آلات ودستگاههاي بلندکردن جابجاکردن بارکردن ياتخليه کردن که درجاي ديگرمذکورنباشد 160 1,044,142,000 Rls. 24,861 $
مجموع کل
106,208,404,251 ريال
مجموع کل
2,528,773 دلار