آمار کل " واردات از" کشور (آذربايجان) گمرک (آستارا)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 آستارا آذربايجان 10039000 جو به استثناي بذر 973,158 10,667,115,712 Rls. 253,979 $
2 1 1398 آستارا آذربايجان 02042100 لاشه و شقه حيوانات از نوع گوسفند (به استثناي بره) تازه يا سرد کرده 24,536 6,638,209,672 Rls. 158,053 $
3 1 1398 آستارا آذربايجان 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا، لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ازmm6.. ا ز گونه را ش 208,742 4,724,623,471 Rls. 112,491 $
مجموع کل
22,029,948,855 ريال
مجموع کل
524,523 دلار