آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600 mm به ضخامت کمتر از5/0 ميليمترآبکاري شده... باقلع 3,723,377 156,070,852,747 Rls. 3,709,621 $
202 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 25199090 اکسيدهاي منيزيم حتي خالص 2,986,000 155,046,441,090 Rls. 3,656,162 $
203 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600 mm به ضخامت کمتر از5/0 ميليمترآبکاري شده... باقلع 3,572,330 154,473,931,614 Rls. 3,677,949 $
204 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit) ازنوع ديواري، براي پنجره، به حالت محفظه اي 743,133 153,627,838,077 Rls. 3,636,539 $
205 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 85258090 ساير 3,411 153,075,532,500 Rls. 3,551,637 $
206 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده، باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 1,531,013 153,046,590,739 Rls. 3,638,593 $
207 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit) ازنوع ديواري، براي پنجره، به حالت محفظه اي 697,905 152,794,419,694 Rls. 3,637,962 $
208 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 87089510 اجزاء و قطعات خاص كيسه ايمني هوا 147,001 152,087,188,489 Rls. 3,560,877 $
209 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 54024700 ساير نخ هااز پلي استرها يك لا باحداكثر 50 دور در متر، غير ازنخ دوخت، آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 2,630,040 151,774,813,620 Rls. 3,574,652 $
210 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل طومار، باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 4,962,465 151,651,005,931 Rls. 3,610,739 $
211 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 48115900 ساير کاغذ ومقوا ا ندوده آغشته يا پوشانده با مواد پلاستيکي بجزرديف 48115100 1,638,022 151,587,252,806 Rls. 3,609,219 $
212 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 3,798,315 150,563,820,646 Rls. 3,578,459 $
213 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زآکريليک يامد آکريليک، حلاجي نشده،شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل اوري نشده 1,367,490 150,265,792,126 Rls. 3,577,758 $
214 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 40112010 لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود با سايز 5/22 R 80315 1,072,072 148,652,590,038 Rls. 3,539,347 $
215 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 85414010 پانل هاي خورشيدي (تبديل كننده انرژي خورشيدي به الكتريسته) 533,429 148,609,711,518 Rls. 3,535,678 $
216 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 85399030 اجزا و قطعات لامپ LED 320,947 148,137,627,469 Rls. 3,526,434 $
217 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 72259200 محصولات از فولادممزوج تخت نوردشده، با پهناي 600mm يابيشتر، ابکاري ياا ندودشده باروي به نحوي ديگر 6,160,215 147,389,415,482 Rls. 3,635,884 $
218 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 328,659 147,085,776,466 Rls. 3,502,043 $
219 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 85142000 كوره ها و فرها كه به وسيله القا يا از دست دادن دي الكتريك عمل مي كنند 270,098 147,013,994,000 Rls. 3,500,333 $
220 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit) ازنوع ديواري، براي پنجره، به حالت محفظه اي 771,677 146,989,706,070 Rls. 3,920,625 $
221 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 84099190 ساير اجزاء و قطعات منحصرا براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه ا ي - ا حترا قي 214,854 146,085,802,783 Rls. 3,484,800 $
222 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 29291090 ساير ایزو سیانات ها 1,065,600 143,273,631,716 Rls. 3,358,401 $
223 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 55092100 نخ يک لا، داراي 85% يا بيشترا لياف غيريکسره، از پلي ا ستر، آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت 1,731,509 143,133,917,711 Rls. 3,292,548 $
224 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 48115900 ساير کاغذ ومقوا ا ندوده آغشته يا پوشانده با مواد پلاستيکي بجزرديف 48115100 1,517,729 142,833,087,852 Rls. 3,400,791 $
225 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 87089411 غربيلك هاي فرمان، لوله هاي فرمان، جعبه هاي فرمان براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 281,740 142,815,076,880 Rls. 3,504,830 $
226 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 48115900 ساير کاغذ ومقوا ا ندوده آغشته يا پوشانده با مواد پلاستيکي بجزرديف 48115100 1,460,787 142,702,746,529 Rls. 3,396,563 $
227 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 40112010 لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود با سايز 5/22 R 80315 1,141,807 142,635,783,173 Rls. 3,396,093 $
228 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 85142000 كوره ها و فرها كه به وسيله القا يا از دست دادن دي الكتريك عمل مي كنند 50,777 142,128,944,496 Rls. 3,384,022 $
229 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 84159070 فن کويل 625,322 141,680,915,247 Rls. 3,373,356 $
230 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 98871183 موتورسیکلت ها با ساخت داخل کمتر از 20 درصد به استثنای موتور، لاستیک وتنه، اگزوز، ترک بند، جاپایی ، درپوش بغل، دوشاخه وکربی 496,220 141,493,999,457 Rls. 3,328,741 $
231 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 38159090 مواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليتیک غير مذکور و غير مشمول در شماره ديگر 43,799 141,407,040,560 Rls. 3,366,835 $
232 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 70191200 خامه (Roving) ازالياف شيشه اي 3,643,545 141,019,315,732 Rls. 3,357,602 $
233 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 70191200 خامه (Roving) ازالياف شيشه اي 3,434,621 140,977,044,427 Rls. 3,356,598 $
234 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 27131200 کک نفت تکليس شده 3,772,000 140,268,369,728 Rls. 3,339,725 $
235 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر 196,185 139,588,282,590 Rls. 3,322,958 $
236 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 38089112 ساير LD50 حداكثر 2000 تكنيكال (ماده موثره) شيميايي 210,250 139,386,915,460 Rls. 3,681,589 $
237 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 39095000 پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي 1,654,683 139,015,164,256 Rls. 3,612,520 $
238 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 32061190 ساير پيگمان ها و فرآورده ها بر اساس دي اكسيد تيتان از لحاظ وزني حاوي 80% يا بيشتر اكسيد تيتانيوم غير از گرانول مستربچ 1,238,000 138,979,929,258 Rls. 3,266,026 $
239 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 76071110 ورق و نوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت حداكثر 7 ميكرون 1,083,895 137,004,426,677 Rls. 3,231,522 $
240 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 932,806 135,300,538,213 Rls. 3,568,032 $
241 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 87084030 اجزاء و قطعات رديف 87084010 239,304 134,724,587,693 Rls. 3,207,727 $
242 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 84099190 ساير اجزاء و قطعات منحصرا براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه ا ي - ا حترا قي 273,021 133,599,384,719 Rls. 3,232,472 $
243 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 82073000 ا بزا رها براي پرس کردن، منگنه کردن يا پانچ کردن. 398,259 133,305,497,500 Rls. 3,173,941 $
244 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 48115900 ساير کاغذ ومقوا ا ندوده آغشته يا پوشانده با مواد پلاستيکي بجزرديف 48115100 1,589,222 133,286,669,944 Rls. 3,172,440 $
245 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 32061190 ساير پيگمان ها و فرآورده ها بر اساس دي اكسيد تيتان از لحاظ وزني حاوي 80% يا بيشتر اكسيد تيتانيوم غير از گرانول مستربچ 1,290,000 132,558,418,380 Rls. 3,442,823 $
246 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 85414010 پانل هاي خورشيدي (تبديل كننده انرژي خورشيدي به الكتريسته) 430,500 131,894,930,054 Rls. 3,140,355 $
247 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 649,321 131,807,476,753 Rls. 3,138,273 $
248 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 85176220 مودم حتي با قابليت روتر و access point 44,596 131,655,134,660 Rls. 3,146,070 $
249 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين مواد، غير مذکور در جاي ديگر 341,161 131,478,619,365 Rls. 3,130,445 $
250 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 59070090 ساير پارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگر غير مذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر، براي اتليه يا مصارف همانند 636,082 130,910,927,149 Rls. 3,116,927 $
251 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 84223000 ماشين آلات براي پرکردن، بستن، درپوش گذا شتن يا درزگيري كردن بطري ها، پيت ها و غيره و دستگاه هاي گازدا رکردن نوشابه ها 87,704 130,809,864,787 Rls. 3,052,780 $
252 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 72259200 محصولات از فولادممزوج تخت نوردشده، با پهناي 600mm يابيشتر، ابکاري ياا ندودشده باروي به نحوي ديگر 4,669,820 130,809,221,665 Rls. 3,147,416 $
253 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 85340000 مدا رهاي چاپي 67,583 130,529,209,170 Rls. 3,104,883 $
254 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 28230000 اکسيدهاي تيتان 1,151,000 130,327,436,615 Rls. 3,123,506 $
255 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 84509090 ساير اجزاء و قطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي و غيرخانگي غير مذكور در جاي ديگر 592,540 130,309,129,548 Rls. 3,360,194 $
256 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 85340000 مدا رهاي چاپي 72,714 130,266,505,304 Rls. 3,101,583 $
257 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 98870444 قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل و نقل كالا با وزن حداكثر 5 تن بنزيني با ساخت داخل 40% تا کمتر از 60% به استثناي لاستيك 490,480 130,247,857,186 Rls. 3,096,949 $
258 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 84705010 دستگاه هاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي آن ها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 28,529 130,073,057,100 Rls. 3,096,978 $
259 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 84099190 ساير اجزاء و قطعات منحصرا براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه ا ي - ا حترا قي 135,425 129,684,325,995 Rls. 3,087,722 $
260 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 98871183 موتورسیکلت ها با ساخت داخل کمتر از 20 درصد به استثنای موتور، لاستیک وتنه، اگزوز، ترک بند، جاپایی ، درپوش بغل، دوشاخه وکربی 531,411 129,612,061,146 Rls. 3,082,313 $
261 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 54024700 ساير نخ هااز پلي استرها يك لا باحداكثر 50 دور در متر، غير ازنخ دوخت، آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 1,681,625 128,345,226,448 Rls. 3,055,513 $
262 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 28353100 تري فسفات سديم (تري پلي فسفات هاي سديم) 3,677,000 127,291,824,335 Rls. 3,030,756 $
263 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 84807100 قالب از نوع تزريقي يا فشاري براي کائوچو يا مواد پلاستيکي. 274,097 126,022,076,992 Rls. 3,064,970 $
264 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 86090000 کانتينرها (ا زجمله کانتينرها براي ترا بري سيالات) مخصوص طراحي شده و تجهيز شده براي هر نوع وسيله حمل ونقل 706,260 125,856,053,226 Rls. 2,993,362 $
265 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 28230000 اکسيدهاي تيتان 1,125,000 124,900,923,653 Rls. 2,887,599 $
266 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 48142000 كاغذ ديواري و پوششهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايه اي از ماده پلاستيكي، دانه دار شده (Grained)، داغ زده، رنگ شده، چاپ شده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئين شده باشد. 947,835 124,862,207,555 Rls. 2,972,911 $
267 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 72259200 محصولات از فولادممزوج تخت نوردشده، با پهناي 600mm يابيشتر، ابکاري ياا ندودشده باروي به نحوي ديگر 3,811,820 124,740,196,156 Rls. 2,932,625 $
268 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 98871183 موتورسیکلت ها با ساخت داخل کمتر از 20 درصد به استثنای موتور، لاستیک وتنه، اگزوز، ترک بند، جاپایی ، درپوش بغل، دوشاخه وکربی 425,463 124,632,845,157 Rls. 2,967,449 $
269 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit) ازنوع ديواري، براي پنجره، به حالت محفظه اي 540,922 124,152,342,720 Rls. 2,904,777 $
270 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 85142000 كوره ها و فرها كه به وسيله القا يا از دست دادن دي الكتريك عمل مي كنند 21,202 123,834,389,300 Rls. 2,948,438 $
271 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 40112090 لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود به استثناي سايز 5/22 R 80315 1,025,397 123,450,935,426 Rls. 2,939,309 $
272 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 3,565,969 122,861,534,042 Rls. 2,925,275 $
273 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 84335120 كمباين برنج با چرخ شني (زنجيري) با عمل برش وجداكردن دانه 494,025 122,207,514,800 Rls. 2,909,703 $
274 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 98870442 قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل و نقل كالا با وزن حداكثر 5 تن بنزيني با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 470,853 121,996,444,140 Rls. 2,904,677 $
275 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 98870442 قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل و نقل كالا با وزن حداكثر 5 تن بنزيني با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 540,835 121,851,054,000 Rls. 3,288,472 $
276 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 103,115 121,613,317,825 Rls. 2,895,555 $
277 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 40112020 با سايز 5/22 R 65-385 966,126 121,455,953,145 Rls. 2,891,807 $
278 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 98842930 قطعات منفصله براي توليد ماشين آلات راهسازي، به استثناي لاستيک، با ساخت داخل 25% تا كمتر از34% 785,836 121,144,264,936 Rls. 2,880,175 $
279 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن، اهن يا ا زفولاد ريل 5,282,135 119,237,445,597 Rls. 3,194,435 $
280 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 98870424 قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل و نقل كالا با وزن حداكثر 5 تن ديزل يا نيمه ديزل با ساخت داخل 50% و بيشتر به استثناي لاستيك 260,612 119,163,686,400 Rls. 2,819,107 $
281 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 98870313 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50% به استثناي لاستيك 442,212 119,000,000,000 Rls. 2,828,342 $
282 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 86021000 لکوموتيوهاي ديزلي - برقي 276,000 118,652,500,000 Rls. 2,825,060 $
283 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 39095000 پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي 1,369,230 118,585,635,068 Rls. 2,820,276 $
284 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 12060090 ساير 2,503,500 117,850,992,999 Rls. 2,781,031 $
285 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 84748000 ساير ماشين آلات و دستگاه هاي به هم فشردن، شكل دادن يا قالب گيري سوختهاي معدني جامد، خميرهاي سراميكي و ساير محصولات معدني، ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه 690,249 117,740,794,228 Rls. 2,792,564 $
286 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 84717090 سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 1,914 117,507,353,162 Rls. 2,800,223 $
287 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 76071110 ورق و نوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت حداكثر 7 ميكرون 898,301 117,357,495,178 Rls. 2,798,015 $
288 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 84793000 پرس ها براي ساختن تخته ازخرده چوب، تخته فيبر ساختماني از چوب يا ساير مواد چوبي و ساير دستگاه ها براي عمل اوردن چوب يا چوب پنبه 300,625 117,217,397,600 Rls. 2,800,809 $
289 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده، باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 1,230,290 116,916,177,333 Rls. 2,775,813 $
290 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 29291090 ساير ایزو سیانات ها 903,200 116,824,334,398 Rls. 2,751,381 $
291 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 32061190 ساير پيگمان ها و فرآورده ها بر اساس دي اكسيد تيتان از لحاظ وزني حاوي 80% يا بيشتر اكسيد تيتانيوم غير از گرانول مستربچ 1,049,000 116,339,178,766 Rls. 2,769,979 $
292 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 84804900 قالب براي فلزات ياکربورهاي فلزي (غير ازانواع تزريقي يافشاري) 489,441 115,935,028,988 Rls. 3,100,996 $
293 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 40112020 با سايز 5/22 R 65-385 875,350 115,644,079,983 Rls. 2,753,432 $
294 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 25199090 اکسيدهاي منيزيم حتي خالص 2,656,000 115,624,483,700 Rls. 2,752,964 $
295 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 3,048,770 115,387,677,240 Rls. 2,747,326 $
296 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 73110090 ظروف چدني، اهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 662,480 114,602,029,205 Rls. 2,728,620 $
297 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 38089323 ککلرید ازون/حشرهکكشکها، ضدجوندگان، قارچکكشکها، علفکكشکها، كندكنندهکها يا بازدارندهکهاي جوانه زدن و تنظيمکكنندهکهاي رشد نباتات، گندزداها و محصولات همانند، عرضه شده به اشكال يا بستهکبنديکهاي خرده فروشي يا به صورت فرآوردهک يا به شكل اشياء از قبيل نوار، فتيله 710,852 114,080,456,992 Rls. 2,716,200 $
298 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 54024700 ساير نخ هااز پلي استرها يك لا باحداكثر 50 دور در متر، غير ازنخ دوخت، آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 1,738,320 113,170,999,862 Rls. 2,605,179 $
299 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل طومار، باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 3,557,680 113,000,000,000 Rls. 2,701,572 $
300 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 84099190 ساير اجزاء و قطعات منحصرا براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه ا ي - ا حترا قي 172,577 112,968,349,606 Rls. 2,689,722 $
مجموع کل
13,263,590,748,761 ريال
مجموع کل
318,306,279 دلار