آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (منطقه ويژه بوشهر1)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 87149620 قامه chain wheel and crank براي دوچرخه 62,871 8,757,431,805 Rls. 203,098 $
202 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 87087021 اجزاء و قطعات و متفرعات چرخ ها، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 43,017 8,747,100,906 Rls. 208,264 $
203 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 20081900 ساير، همچنين مخلوط ها شامل ميوه هاي سخت پوست و ساير دانه ها 102,000 8,725,417,284 Rls. 231,474 $
204 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري، ا زآهن يافولاد که در جاي ديگرذکرنشده. 155,696 8,688,755,469 Rls. 230,968 $
205 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 55,789 8,668,316,516 Rls. 222,201 $
206 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 84832000 پوسته ياتاقان، توا م شده با بلبيرينگ يا رولربيرينگ. 69,327 8,610,964,370 Rls. 230,417 $
207 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 72199000 محصولات ازفولادزنگ نزن تخت نوردشده، باپهناي 600mm،يابيشترکه در جايديگرذکر نشده 46,600 8,545,624,000 Rls. 203,130 $
208 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 87141055 ترمزها و اجزاء و قطعات آنها 82,272 8,531,835,398 Rls. 223,750 $
209 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 12060010 برای روغن­کشی 161,000 8,463,448,000 Rls. 200,722 $
210 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 94054040 چراغ هاي شيلنگي و يا نواري متشكل از ديودهاي نورافشان (LED) حتي داراي تجهيزات نصب پيچي، چسب و... 51,243 8,294,853,115 Rls. 196,916 $
211 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85369010 سرسيم و سايرا تصالات ورا بط ها براي سيم وکابل 65,394 8,285,985,447 Rls. 196,879 $
212 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85015390 سايرالکتروموتورها با جريان متناوب چند فاز، به قدرت بيش از75 كيلووات بجز الکتروموتورقفس سنجابي 66,178 8,241,072,577 Rls. 188,925 $
213 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 39191090 صفحه. ورق. نوا رخود چسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20 سانتيمتر غير مذکور در جاي ديگر 88,948 8,228,455,305 Rls. 195,828 $
214 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 84089090 ساير موتورهاي ديزل و نيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار 73,484 8,210,942,250 Rls. 224,625 $
215 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 90318040 حسگرها (SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 8,192 8,199,667,371 Rls. 195,091 $
216 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 73181490 ساير پيچ خودکارا زچدن، اهن يا فولاد غير ازجنس ا ستنلس ا ستيل، حديد شده 110,416 8,167,046,747 Rls. 192,140 $
217 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85022090 مجموعه مولدهاي داراي موتور پيستوني جرقه اي-احتراقي بجزمولد گازي توليد همزمان برق و گرما 189,539 8,162,811,085 Rls. 194,891 $
218 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85166000 فرها، خوراك پزها، منقل ها، حلقه هاي جوش آورنده آب، كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 63,953 8,056,492,472 Rls. 183,881 $
219 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري، ا زآهن يافولاد که در جاي ديگرذکرنشده. 129,005 8,003,848,316 Rls. 190,568 $
220 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 07133310 لوبيا چيتي 120,000 8,001,506,100 Rls. 181,481 $
221 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85167100 دستگاه هاي الکتروترميک درست کردن قهوه يا چاي 26,841 7,990,137,670 Rls. 205,150 $
222 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 69109000 ظرفشوئي، روشوئي، وا ن حمام... و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زسرا ميک، غير مذکور در جاي ديگر 121,761 7,934,835,669 Rls. 188,892 $
223 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 87088029 سيبك فرمان براي ساير وسايل نقليه بجزسواري، وانت و تراكتوركشاورزي 21,985 7,933,310,000 Rls. 179,934 $
224 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 90015090 ساير عدسي هاي عينک غيرشيشه ا ي و از نوع چند کانون 11,894 7,897,942,377 Rls. 188,046 $
225 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 84314300 اجزاء و قطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين يا چاه کندن مشمول شماره فرعي 843041يا843049 65,815 7,842,960,898 Rls. 186,737 $
226 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 83099090 سايردر، درپوش و سرپوش، درپوش پاره شونده براي بطري درپوش پيچي بشكه، مهر و موم و ساير متفرغات بسته بندي، از فلزات معمولي غير مذکور در جاي ديگر 98,368 7,837,303,961 Rls. 207,227 $
227 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 72199000 محصولات ازفولادزنگ نزن تخت نوردشده، باپهناي 600mm،يابيشترکه در جايديگرذکر نشده 48,750 7,827,330,500 Rls. 206,963 $
228 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 07134000 عدس (Lentil) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 163,000 7,806,385,520 Rls. 182,521 $
229 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85169000 اجزاء و قطعات دستگاه هاي الکترونيک مشمول رديف 8516 40,232 7,799,117,253 Rls. 185,647 $
230 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 84284000 پلکان هاي متحرک ورا هروهاي متحرک 71,607 7,799,026,254 Rls. 183,679 $
231 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85389010 اجزاء و قطعات تعرفه هاي 8535و8536 25,649 7,774,124,923 Rls. 178,422 $
232 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 84133020 پمپ سوخت خودروهاي بنزيني انژكتوري 15,327 7,759,554,437 Rls. 184,753 $
233 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85044060 انواع UPS 24,264 7,756,461,806 Rls. 180,885 $
234 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سواري سواري کار و وا نت 8,000 7,740,079,733 Rls. 209,446 $
235 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 87149910 شانژمان GEAR SYSTEM 25,728 7,729,211,784 Rls. 205,865 $
236 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده براي سواري، سواري كار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 57,320 7,714,865,100 Rls. 181,608 $
237 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 87149620 قامه chain wheel and crank براي دوچرخه 44,652 7,685,050,103 Rls. 183,426 $
238 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 69120090 ساير اشياء سرميزواشياءا شپزخانه سايراشياء خانه و پاکيزگي از سرا ميک غير ازچيني غير مذکور در جاي ديگر 66,410 7,648,390,611 Rls. 184,632 $
239 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 76071110 ورق و نوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت حداكثر 7 ميكرون 57,400 7,598,360,924 Rls. 180,913 $
240 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 83016090 ساير اجزاء و قطعات قفل ها 61,475 7,496,023,766 Rls. 185,814 $
241 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 40093100 لوله وشيلنگ از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده يا جور شده فقط با مواد نسجي بدون لوا زم و ملحقات 89,782 7,376,684,658 Rls. 175,473 $
242 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 71,285 7,368,119,610 Rls. 179,421 $
243 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85164000 ا توي برقي 26,876 7,356,334,072 Rls. 173,782 $
244 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 84832000 پوسته ياتاقان، توا م شده با بلبيرينگ يا رولربيرينگ. 74,810 7,355,225,850 Rls. 173,536 $
245 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85299040 اجزاء و قطعات غيرالکتريکي و غير الکترونيکي مورد مصرف در نمايشگرهاي رديف 8528 67,850 7,343,612,054 Rls. 176,702 $
246 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85015290 سايرالکتروموتورها باجريان متناوب چند فاز، به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 131,531 7,321,302,417 Rls. 192,857 $
247 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 83024290 ساير يراق آلات و اتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 108,727 7,273,058,369 Rls. 177,514 $
248 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85022090 مجموعه مولدهاي داراي موتور پيستوني جرقه اي-احتراقي بجزمولد گازي توليد همزمان برق و گرما 89,963 7,268,136,314 Rls. 193,020 $
249 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85437090 سايردستگاه ها وماشينهاي برقي داراي عمل خاص كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب و لامپ LeD 15,646 7,216,059,260 Rls. 169,218 $
250 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 87149400 ترمزها؛ همچنين توپي ترمزپدا ل معکوس و ترمزتوپي و اجزاء و قطعات آن ها، براي چرخهاي پائي 39,740 7,109,985,518 Rls. 168,194 $
251 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85087000 اجزاء و قطعات جاروبرقي 46,803 7,098,487,561 Rls. 180,457 $
252 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85395000 لامپ های ساخته شده از دیودهای ساطع - نور (LED) 28,318 7,080,692,960 Rls. 168,935 $
253 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 73239390 سايراشياءسرميز، اشپزخانه، خانه داري ا زفولاد زنگ نزن 38,917 7,044,733,535 Rls. 166,769 $
254 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 96138000 انواع فندكها به جز رديفهاي 96131000و96132000 52,890 6,995,881,562 Rls. 165,746 $
255 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85437090 سايردستگاه ها وماشينهاي برقي داراي عمل خاص كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب و لامپ LeD 3,269 6,971,746,000 Rls. 183,689 $
256 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 87141090 سایر 66,164 6,952,123,374 Rls. 179,246 $
257 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85015390 سايرالکتروموتورها با جريان متناوب چند فاز، به قدرت بيش از75 كيلووات بجز الکتروموتورقفس سنجابي 130,042 6,926,691,040 Rls. 173,911 $
258 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 09061190 دارچين خرد نشده و آسياب نشده، غير ازرديف 09061110 78,000 6,885,056,048 Rls. 163,058 $
259 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85114010 ا ستارتر و دينام جهت خودروهاي سواري، سواري کار و وا نت 29,778 6,880,710,600 Rls. 163,826 $
260 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 82152000 مجموعه ا زقاشق، چنگال، غيره جورشده... (غير ازرديف 82151000). 18,291 6,822,418,358 Rls. 182,912 $
261 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 84813000 شير يکطرفه (غير قابل برگشت) 100,830 6,817,384,080 Rls. 162,319 $
262 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 87149620 قامه chain wheel and crank براي دوچرخه 46,439 6,796,646,977 Rls. 180,533 $
263 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 2,310 6,711,431,075 Rls. 159,171 $
264 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85299090 ساير اجزاء و قطعات غير مذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 7,671 6,667,364,109 Rls. 158,661 $
265 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 87141040 توپی و دنده زنجیرچرخ با لوازم ترمزبندی حتی توام شده با زنجیر 91,969 6,661,402,825 Rls. 177,093 $
266 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 40112090 لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود به استثناي سايز 5/22 R 80315 63,982 6,577,617,634 Rls. 174,533 $
267 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 70195900 پارچه هاي تار و پودباف ا ز ا لياف شيشه، که در جاي ديگرذکرنشده. 49,242 6,562,522,026 Rls. 156,251 $
268 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 83011000 قفل آويز ازفلزمعمولي. 69,683 6,526,459,145 Rls. 155,979 $
269 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 72107010 با ضخامت حداقل 4/0 و حداکثر 6/0 ميلي­متر و عرض حداقل 600 و کمتر از 1100 ميلي­متر 197,550 6,489,450,000 Rls. 152,837 $
270 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85013110 الكتروموتورهاي با جريان مستقيم (DC) 12 و 24 ولت تا قدرت حداكثر 200 وات 30,050 6,475,185,206 Rls. 154,116 $
271 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85022090 مجموعه مولدهاي داراي موتور پيستوني جرقه اي-احتراقي بجزمولد گازي توليد همزمان برق و گرما 83,067 6,452,177,072 Rls. 152,445 $
272 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 96032100 مسواك دندان و همچنين مسواك دندان عاريه (DentalPlate) 51,835 6,390,450,000 Rls. 150,152 $
273 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 84819020 مکانيزم شير از نوع پلاستيکي براي شيرالات بهداشتي ا هرمي 23,103 6,387,248,660 Rls. 168,929 $
274 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 94059100 اجزاء و قطعات از شيشه براي چراغ و وسايل روشنائي و همچنين نورافکن ها 78,500 6,357,302,128 Rls. 151,270 $
275 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 39209910 نوار تفلون و جمبو رول از(PTFEپلي تترا فلوئورواتيلن) 21,675 6,355,973,394 Rls. 170,406 $
276 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85087000 اجزاء و قطعات جاروبرقي 38,605 6,328,160,730 Rls. 144,405 $
277 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 40092200 لوله وشيلنگ از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده يا جور شده فقط با فلز با لوازم و ملحقات 52,407 6,283,650,366 Rls. 149,611 $
278 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 73158900 زنجيرکه در جاي ديگرگفته نشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد. 110,493 6,233,879,083 Rls. 147,923 $
279 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غير مذکور در جاي ديگر 84,873 6,226,314,410 Rls. 145,675 $
280 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 90318040 حسگرها (SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 2,650 6,211,905,010 Rls. 165,986 $
281 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 21069030 پودر حالت دهنده خوراکي 100,000 6,207,052,000 Rls. 141,115 $
282 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 40093100 لوله وشيلنگ از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده يا جور شده فقط با مواد نسجي بدون لوا زم و ملحقات 70,518 6,082,916,904 Rls. 141,397 $
283 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85167100 دستگاه هاي الکتروترميک درست کردن قهوه يا چاي 25,387 6,054,649,379 Rls. 143,798 $
284 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 83024900 يرا ق ها، اتصالات واشياء همانند ازفلز معمولي كه در جاي ديگري گفته نشده است 47,000 6,009,001,880 Rls. 141,188 $
285 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 87087021 اجزاء و قطعات و متفرعات چرخ ها، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 31,837 5,972,498,130 Rls. 142,202 $
286 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85094000 آسياب و مخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاه هاي خانگي آب ميوه گيرو آب سبزي گير 46,595 5,957,390,608 Rls. 155,229 $
287 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 40112010 لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود با سايز 5/22 R 80315 49,380 5,943,314,506 Rls. 136,628 $
288 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 60019900 پارچه هاي مخمل وپلوش ا زساير مواد نسجي، کشباف ياقلاب باف، غير مذکور در جاي ديگر 37,318 5,848,123,291 Rls. 138,976 $
289 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 73181290 ساير پيچ ها براي چوب ا زچدن، اهن يا فولاد غير از جنس ا ستنلس ا ستيل، حديد شده 98,145 5,842,718,848 Rls. 148,673 $
290 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 73239310 ساير اجزاء و قطعات اشياء سرميزوا شپزخانه ا ز فولادزنگ نزن 43,308 5,822,256,000 Rls. 137,740 $
291 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 48142000 كاغذ ديواري و پوششهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايه اي از ماده پلاستيكي، دانه دار شده (Grained)، داغ زده، رنگ شده، چاپ شده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئين شده باشد. 43,725 5,803,661,300 Rls. 138,182 $
292 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري، ا زآهن يافولاد که در جاي ديگرذکرنشده. 95,866 5,796,921,484 Rls. 134,510 $
293 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 74,352 5,789,675,067 Rls. 137,875 $
294 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 84129000 اجزاء و قطعات موتورها و ماشين هاي محرک رديفهاي 841210 ا لي 841280 54,743 5,761,726,965 Rls. 136,923 $
295 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 94059100 اجزاء و قطعات از شيشه براي چراغ و وسايل روشنائي و همچنين نورافکن ها 50,972 5,743,919,865 Rls. 153,520 $
296 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 83016010 سيلندر (مغزي) قفل درب ساختمان 19,455 5,706,311,780 Rls. 135,112 $
297 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور در ديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي غير مذكور در جاي ديگر 45,470 5,704,986,260 Rls. 135,575 $
298 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 42029200 جعبه ها و محفظه هاغير مذکور در جاي ديگر، باسطح خارجي ا زورق هاي موادپلاستيکي يا از مواد نسجي 10,091 5,703,649,075 Rls. 135,454 $
299 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 07133310 لوبيا چيتي 96,200 5,695,286,272 Rls. 151,089 $
300 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85399030 اجزا و قطعات لامپ LED 14,244 5,682,948,960 Rls. 130,696 $
مجموع کل
712,450,639,486 ريال
مجموع کل
17,388,252 دلار