آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي کاوه)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 39100090 ساير 24,300 1,781,539,312 Rls. 42,418 $
102 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 29213090 ساير 14,000 1,711,030,300 Rls. 40,739 $
103 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 29037100 كلرودي فلورو متان 15,504 1,695,351,000 Rls. 40,366 $
104 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 94052010 چراغ كنار تختخواب، چراغ روميزي و چراغ هاي پايه دار داخل ساختمان كه فقط جهت به كار گرفتن با ديودهاي نورافشان (LED) ساخته شده اند 6,662 1,644,784,000 Rls. 39,162 $
105 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 39139000 پليمرهاي طبيعي تغييريافته وپليمرهاي طبيعي غير مذکور و مشمول در جاي ديگربه اشکال ا بتدا ئي 20,000 1,562,994,000 Rls. 37,214 $
106 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 69029010 قطعات چيد مان وا گن هاي کوره ها مانند ساگار، پايه، صفحه، ساپورت 13,658 1,401,006,310 Rls. 32,506 $
107 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 69029010 قطعات چيد مان وا گن هاي کوره ها مانند ساگار، پايه، صفحه، ساپورت 13,658 1,369,934,432 Rls. 32,617 $
108 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 29171990 ساير اسيدهاي پلي کربوکسيليک غيرحلقوي انيدريدها، هالوژنورها، پراکسيدها وپراکسي اسيدها ومشتقات آن ها غير از فروس فوصارات 25,000 1,361,662,500 Rls. 32,359 $
109 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 39123110 كربوكسي متيل سلولز و املاح ان گريد خوركي 8,000 1,066,688,000 Rls. 25,397 $
110 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 85044080 مبدل (درايور) مخصوص چراغ­هاي LED 2,104 1,063,909,440 Rls. 25,331 $
111 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 84733090 ساير اجزاء و قطعات و متفرعات ماشينهاي مشمول شماره 8471 غير مذکور 9,300 1,025,205,049 Rls. 24,410 $
112 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده، غير ازپلي (اكسي اتيلن) (پلي اتيلن گليكول) 4,440 993,337,176 Rls. 23,500 $
113 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 70023100 لوله ا زکوا رتز ذوب شده يا ازساير سيليس هاي ذوب شده کار نشده. 12,274 792,748,606 Rls. 18,875 $
114 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 29011000 هيدروکربورهاي غيرحلقوي، ا شباع شده 7,410 691,638,000 Rls. 16,468 $
115 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 39111000 رزين هاي نفت، رزينهاي كومارون، رزينهاي اندن، رزين هاي کومارون- آندن، وپلي ترين هابه اشکال ا وليه غير مذکور در جاي ديگر 7,000 517,981,800 Rls. 11,908 $
116 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 94052010 چراغ كنار تختخواب، چراغ روميزي و چراغ هاي پايه دار داخل ساختمان كه فقط جهت به كار گرفتن با ديودهاي نورافشان (LED) ساخته شده اند 2,146 498,625,638 Rls. 11,463 $
117 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 84439990 قطعات وملحقات ماشين الات چاپ به استثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاو قطعات غيرالكتريكي و غيرالكترونيكي درچاپگر غير مذكور 680 490,147,756 Rls. 11,670 $
118 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر 50 449,286,734 Rls. 10,697 $
119 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 34059000 ساير جلاها، واكس ها و فرآورده هاي مشابه که در جاي ديگري مذکور نباشد 3,600 446,823,000 Rls. 10,571 $
120 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 85393240 لامپ بخار جیوه. سدیم. لامپ هالوژنه فلزی بدون کلاهک (سرپیچ) 2,988 349,844,955 Rls. 8,202 $
121 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 85399020 تيوپ وايراوت لامپ كم مصرف 1,375 332,804,538 Rls. 7,924 $
122 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 84514000 ماشين هاي شستن، سفيدکردن يا رنگ کردن، که در جاي ديگر مذکور نباشد. 170 168,995,800 Rls. 4,024 $
123 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 96121000 نوا رماشين تحرير يا نوارهاي همانند، مرکب زده يا به نحو ديگري براي ا ثر گذا ري آماده شده، حتي سوارشده روي قرقره يا در كارتريچ 1,479 151,665,759 Rls. 3,611 $
124 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 84515000 ماشين هاي پيچيدن، بازکردن، تاکردن، برش دا دن ياكنگره داركردن منسوجات 80 70,149,200 Rls. 1,670 $
مجموع کل
21,638,153,305 ريال
مجموع کل
513,102 دلار