آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (فرودگاه امام خمینی (ره))

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 90189090 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم پزشکي، جراحي و دامپزشکي، غير مذکور در جاي ديگر 3,617 14,682,539,481 Rls. 378,678 $
102 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 29145000 ستن - فنل ها و ستن هاي باديگر عوامل ا کسيژنه 2,250 14,577,837,500 Rls. 346,704 $
103 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار، که در جاي ديگر گفته نشده ا ست. 2,045 14,531,250,000 Rls. 342,217 $
104 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 29379000 ساير هورمونها، طبيعي يا ساخته شده از طريق سنتر، مشتقات آن ها و مشابه هاي ساختاري آن ها، غير مذكور در جاي ديگر 64 14,492,877,480 Rls. 330,442 $
105 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 85235100 وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد 1,445 14,337,390,585 Rls. 337,523 $
106 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 90308900 آلات و دستگاه ها براي سنجش يا کنترل دستگاه هاي مشمول 9030 غير مذکور در جاي ديگر. 3,318 14,260,920,530 Rls. 335,085 $
107 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي (pc)کيفي (note book) 2,854 14,233,044,555 Rls. 377,367 $
108 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 29412000 استرپتومايسين ها و مشتقات آن ها؛ املاح مربوطه 2,332 14,051,488,500 Rls. 334,559 $
109 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 90304000 دستگاه ها براي سنجش يا کنترل، طراحي شده براي ا رتباطات ا زرا ه دورمثلا هيپومتر، کردومتر، ديستورسيومتر، پسوفومتر 65 13,976,048,680 Rls. 329,158 $
110 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 71171900 زيورآلات بدلي از فلزات معمولي (همچنين آبکاري شده) غير مذکور در جاي ديگر 8,294 13,913,059,612 Rls. 325,761 $
111 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 85219090 ساير دستگاه هاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 2,872 13,809,988,344 Rls. 328,809 $
112 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 85412900 ترا نزيستورها (غير ازترا نزيستورهاي حساس دربرا برنور) به قدرت انتشار امواج يك و بيش از يك وات 751 13,470,201,780 Rls. 352,508 $
113 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 85411000 ديودها (غير ازديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 7,177 13,331,382,916 Rls. 317,111 $
114 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 30063000 فرآورده هاي كدركننده براي آزمايشهاي راديوگرافيك؛ معرفهايي كه براي تشخيص مرض در وجود بيمار استعمال مي شود 3,537 13,252,273,710 Rls. 313,515 $
115 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 84821000 بلبرينگ. 27,552 13,219,680,618 Rls. 314,369 $
116 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 85177010 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه LCD يا LED تلفن همراه فقط داراي برد ادرس دهي 3,205 13,162,878,570 Rls. 307,351 $
117 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 90328990 ساير آلات و دستگاه هاي تنظيم يا كنترل خودكار غير مذكور 5,527 13,090,806,917 Rls. 311,713 $
118 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 85340000 مدا رهاي چاپي 5,792 13,036,619,827 Rls. 311,114 $
119 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 800 13,000,753,052 Rls. 294,869 $
120 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها، همانند، غير مذكور در جاي ديگر 1,445 12,895,876,366 Rls. 307,045 $
121 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 29372100 كورتيزون، هيدروكورتيزون، پردنيزون (دهيدروكورتيزون) و پردنيزولون (دهيدروكورتيزون) 500 12,857,395,000 Rls. 305,546 $
122 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 84717090 سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 1,142 12,566,318,042 Rls. 293,841 $
123 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 29156000 اسيدهاي بوتانوئيك، اسيدهاي پنتانوئيك، املاح و استرهاي آن ها 500 12,373,579,520 Rls. 294,609 $
124 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها، همانند، غير مذكور در جاي ديگر 3,048 12,245,016,883 Rls. 284,977 $
125 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 84705010 دستگاه هاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي آن ها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 4,650 12,215,889,959 Rls. 310,745 $
126 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 1,360 12,136,179,710 Rls. 294,225 $
127 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 85272100 گيرنده هاي را ديوئي براي وسايل نقليه موتوري، توا م شده با دستگاه ضبط يا باز توليد صوت 12,720 12,034,132,000 Rls. 286,526 $
128 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 98870314 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% و بيشتر به استثناي لاستيك 3,211 12,003,349,453 Rls. 285,251 $
129 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 98870314 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% و بيشتر به استثناي لاستيك 1,246 11,994,215,691 Rls. 285,577 $
130 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 85176220 مودم حتي با قابليت روتر و access point 4,560 11,983,954,459 Rls. 285,332 $
131 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 84099990 ساير اجزاء و قطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غير مذکور در جاي ديگر 9,500 11,966,460,964 Rls. 284,100 $
132 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 71171900 زيورآلات بدلي از فلزات معمولي (همچنين آبکاري شده) غير مذکور در جاي ديگر 6,961 11,946,472,474 Rls. 274,091 $
133 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 84099190 ساير اجزاء و قطعات منحصرا براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه ا ي - ا حترا قي 8,315 11,813,163,061 Rls. 311,500 $
134 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 3,225 11,705,552,385 Rls. 265,912 $
135 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 84099990 ساير اجزاء و قطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غير مذکور در جاي ديگر 12,232 11,574,448,576 Rls. 275,582 $
136 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 05119950 تخم نوغان 399 11,557,486,045 Rls. 306,605 $
137 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 29156000 اسيدهاي بوتانوئيك، اسيدهاي پنتانوئيك، املاح و استرهاي آن ها 500 11,269,868,240 Rls. 298,983 $
138 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 29372310 ماده موثره پروژ سترون 1,000 11,256,060,000 Rls. 255,297 $
139 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 98870445 قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل و نقل كالا با وزن حداكثر 5 تن بنزيني با ساخت داخل 55% و بيشتربه استثناي لاستيك 4,775 11,178,691,000 Rls. 264,439 $
140 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 12099100 تخم سبزيجات براي کشت 2,500 10,904,909,145 Rls. 259,641 $
141 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 90328990 ساير آلات و دستگاه هاي تنظيم يا كنترل خودكار غير مذكور 1,866 10,828,983,682 Rls. 270,713 $
142 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 85235100 وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد 1,845 10,781,185,740 Rls. 284,955 $
143 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 29349990 ک ک ک پتاسيم كلاولانات خالص و همچنين پتاسيم كلاولانات مخلوط با ميكروكريستالين سلولز 346 10,754,966,030 Rls. 254,538 $
144 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي (pc)کيفي (note book) 2,599 10,645,885,800 Rls. 248,910 $
145 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 84718010 انواع بردها شامل بردا صلي (mainboard)کارت گرافيک، صدا، شبکه، ويدئو و رم (RAM) 446 10,607,434,052 Rls. 252,743 $
146 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 12099100 تخم سبزيجات براي کشت 1,361 10,597,608,590 Rls. 243,100 $
147 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 85271900 گيرنده هاي پخش را ديوئي كه بدون منبع انرژي خارجي كارمي كند غير مذکور در جاي ديگر 4,425 10,493,178,600 Rls. 249,838 $
148 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 85235100 وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد 1,534 10,450,354,250 Rls. 248,818 $
149 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 98870445 قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل و نقل كالا با وزن حداكثر 5 تن بنزيني با ساخت داخل 55% و بيشتربه استثناي لاستيك 5,893 10,447,661,840 Rls. 248,754 $
150 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 90278090 دستگاه هاب راي تجزيه فيزيکي يا شيميايي دستگاه هاي كنترل و سنجش و يسکوزيته، تخلخل، ا نبساط، كشش سطحي يا همانند غير مذكور در جاي ديگر 4,239 10,429,012,440 Rls. 246,815 $
151 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 29335965 ماده موثره سیتاگلیپتین مونوهیدرات 565 10,416,707,250 Rls. 241,687 $
152 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 29145000 ستن - فنل ها و ستن هاي باديگر عوامل ا کسيژنه 2,000 10,356,900,000 Rls. 243,921 $
153 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 90318040 حسگرها (SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 2,342 10,291,580,642 Rls. 254,118 $
154 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 90319000 اجزاء و قطعات و متفرعات براي آلات و وسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 4,004 10,181,729,120 Rls. 253,238 $
155 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 84099990 ساير اجزاء و قطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غير مذکور در جاي ديگر 10,509 10,132,182,500 Rls. 250,210 $
156 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 526 10,066,287,630 Rls. 238,815 $
157 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 84819030 اجزاء و قطعات شيرآلات چدني و فولادي 7,457 10,049,018,784 Rls. 239,263 $
158 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 85423100 پردازشگرها و كنترل كننده ها خواه باحافظه ها، مبدلها، مدارهاي منطقي، امپلي فاير ها، ساعت و مدارهاي زمان سنج 606 9,981,468,749 Rls. 237,653 $
159 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 29411090 ساير پني سيلين هاومشتقات آن هاداراي ساختاراسيد پني سيلانيک؛ املاح مربوطه غير از آمپي سيلين تري هيدرات، آموکسي سيلين تري هيدرات، 6 - آمينو پني سيلانيک اسيد، سديم استريل 4,646 9,702,781,600 Rls. 228,021 $
160 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 85340000 مدا رهاي چاپي 6,893 9,502,664,458 Rls. 222,593 $
161 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 84821000 بلبرينگ. 22,586 9,415,114,055 Rls. 224,169 $
162 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 85340000 مدا رهاي چاپي 6,045 9,335,945,954 Rls. 222,060 $
163 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 86079100 اجزاء و قطعات لکوموتيوها يالکوترا کتورها که در جاي ديگري مذکور نباشند. 1,240 9,088,715,300 Rls. 216,398 $
164 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 30021900 ک ک ساير 150 9,074,272,602 Rls. 208,604 $
165 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 90181200 دستگاه هاي اولتراسونيک (Scanners) تشخيص امراض 853 9,044,138,380 Rls. 207,911 $
166 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها، همانند، غير مذكور در جاي ديگر 1,810 8,942,202,500 Rls. 236,441 $
167 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 87088041 اجزاء و قطعات براي سواري، وانت و تراكتور كشاورزي 27,583 8,893,275,578 Rls. 210,720 $
168 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 84805000 قالب براي شيشه. 6,853 8,868,690,423 Rls. 205,842 $
169 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 85235100 وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد 770 8,859,343,292 Rls. 210,176 $
170 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 91022900 ساعت مچي غير برقي، حتي بايک زمان شمارغير برقي بدون كوك خودكار، غير ازرد يف 91012900 3,891 8,736,307,366 Rls. 207,726 $
171 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 85371040 كنترل پنل الکتريکي مخصوص لوازم خانگي، يخچال، لباسشويي و.. 2,890 8,677,840,600 Rls. 201,703 $
172 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 29420090 ساير تركيبات آلي غير مذكور در جاي ديگر 32 8,590,314,754 Rls. 227,126 $
173 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 85372090 تابلو پانل.و تكيه گاه هاي مجهز به دو يا چند دستگاه رديف 8535يا8536، براي کنترل الکتريکي يا توزيع برق براي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 1,558 8,495,777,280 Rls. 202,281 $
174 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 29362210 ويتامين b1(تيامين هيدروکلرا يد) تيامين منونيترات مخلوط نشده 2,000 8,449,672,000 Rls. 201,183 $
175 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 85412900 ترا نزيستورها (غير ازترا نزيستورهاي حساس دربرا برنور) به قدرت انتشار امواج يك و بيش از يك وات 2,567 8,447,179,946 Rls. 192,737 $
176 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 85437090 سايردستگاه ها وماشينهاي برقي داراي عمل خاص كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب و لامپ LeD 1,710 8,355,285,150 Rls. 189,571 $
177 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 85437090 سايردستگاه ها وماشينهاي برقي داراي عمل خاص كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب و لامپ LeD 1,707 8,319,469,836 Rls. 216,488 $
178 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 84669300 اجزاء و قطعات و متفرعات براي ماشين هاي مشمول شماره 8456 لغايت 8461 814 8,283,612,000 Rls. 187,880 $
179 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 84718010 انواع بردها شامل بردا صلي (mainboard)کارت گرافيک، صدا، شبکه، ويدئو و رم (RAM) 1,263 8,239,623,529 Rls. 196,082 $
180 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 30063000 فرآورده هاي كدركننده براي آزمايشهاي راديوگرافيك؛ معرفهايي كه براي تشخيص مرض در وجود بيمار استعمال مي شود 3,475 8,221,164,334 Rls. 192,449 $
181 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 640 8,184,126,312 Rls. 194,861 $
182 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 85299090 ساير اجزاء و قطعات غير مذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 606 8,090,993,013 Rls. 191,652 $
183 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 29372390 ساير اوستروژن ها وپروژسترون ها بجز سيپروترون استات 225 8,016,499,200 Rls. 190,221 $
184 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 85258090 ساير 1,114 7,842,832,398 Rls. 207,676 $
185 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 87088041 اجزاء و قطعات براي سواري، وانت و تراكتور كشاورزي 29,237 7,832,056,428 Rls. 186,479 $
186 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 85193000 ديسک گردان (دک هاي ضبط) 11,000 7,814,825,500 Rls. 177,247 $
187 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 1,215 7,809,109,379 Rls. 183,578 $
188 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 84705010 دستگاه هاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي آن ها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 3,779 7,804,696,740 Rls. 185,471 $
189 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 87088041 اجزاء و قطعات براي سواري، وانت و تراكتور كشاورزي 21,467 7,800,030,984 Rls. 182,017 $
190 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 32073010 محلولهاي با حداقل 7% فلز طلا يا نقره يا پلاتينوم يا پالاديوم 100 7,775,738,000 Rls. 176,361 $
191 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 84212920 فيلترهاي مخصوص ماشين آلات داروسازي ويا آزمايشگاهي وطبي 1,300 7,766,542,520 Rls. 180,198 $
192 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 84716090 ساير وا حدهاي ورودي يا خروجي غير مذکور در جاي ديگر 317 7,634,769,103 Rls. 181,714 $
193 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 84713040 رايانه لوحي (tablet PC) با صفحه نمايش لمسي حداقل 7 اينچ حتي با قابليت نصب سيم كارت 750 7,620,762,982 Rls. 180,737 $
194 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 29242990 ساير آميدهاي ازجمله كاربامات هاي حلقوي و مشتقات آن و املاح مربوطه غير از رديفهاي 29242100 لغايت 29242950 105 7,499,741,750 Rls. 176,216 $
195 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 87084010 جعبه دنده براي سواري، سواري کار و وا نت و ترا کتور کشاورزي 5,659 7,490,648,295 Rls. 175,684 $
196 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 87089510 اجزاء و قطعات خاص كيسه ايمني هوا 6,562 7,400,232,819 Rls. 176,196 $
197 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 1,233 7,386,394,440 Rls. 169,711 $
198 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 90262000 آلات و دستگاه ها براي سنجش يا کنترل فشار 370 7,295,551,395 Rls. 173,477 $
199 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 29419040 سفازولين سديم 1,180 7,276,544,340 Rls. 173,251 $
200 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 90278090 دستگاه هاب راي تجزيه فيزيکي يا شيميايي دستگاه هاي كنترل و سنجش و يسکوزيته، تخلخل، ا نبساط، كشش سطحي يا همانند غير مذكور در جاي ديگر 3,543 7,259,588,732 Rls. 172,379 $
مجموع کل
1,047,567,282,596 ريال
مجموع کل
25,070,053 دلار