آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (فرودگاه امام خميني (ره))

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 85176240 كارت شبكه حتي بيکسيم 112 15,365,118,322 Rls. 365,835 $
202 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 90318040 حسگرها (SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 3,828 15,361,791,212 Rls. 365,758 $
203 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 29224990 سايرا مينواسيدهاغير ازا نهاييکه دارايبيش ازيک نوع عامل ا کسيژنه هستندوا سترهاي...غير مذکور 2,650 15,124,734,000 Rls. 360,113 $
204 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 84139100 اجزاء و قطعات تلمبه هاي مايعات 2,481 15,116,723,970 Rls. 359,922 $
205 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 85272900 گيرنده هاي را ديوئي براي وسايل نقليه موتوري، که بادستگاه ضبط وپخش صوت همراه نباشد 7,322 15,020,441,416 Rls. 357,629 $
206 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 87088041 اجزاء و قطعات براي سواري، وانت و تراكتور كشاورزي 39,084 15,002,715,979 Rls. 357,210 $
207 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر 1,680 15,002,475,619 Rls. 357,202 $
208 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 29372290 ساير مشتقات هالوژنه هورمونهاي کورتي كوستروئيد غير مذکوردر جاي ديگر 102 14,996,721,250 Rls. 357,065 $
209 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 85272900 گيرنده هاي را ديوئي براي وسايل نقليه موتوري، که بادستگاه ضبط وپخش صوت همراه نباشد 5,713 14,957,122,176 Rls. 356,121 $
210 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 84099190 ساير اجزاء و قطعات منحصرا براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه ا ي - ا حترا قي 6,830 14,909,495,064 Rls. 350,501 $
211 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 84099190 ساير اجزاء و قطعات منحصرا براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه ا ي - ا حترا قي 8,617 14,884,066,790 Rls. 354,382 $
212 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 85119000 اجزاء و قطعات ادوات برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي و دستگاه هاي قطع و وصل آن ها مشمول شماره 8511 15,960 14,852,725,575 Rls. 353,636 $
213 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 84099190 ساير اجزاء و قطعات منحصرا براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه ا ي - ا حترا قي 3,758 14,809,532,210 Rls. 352,608 $
214 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 29011000 هيدروکربورهاي غيرحلقوي، ا شباع شده 200 14,626,800,000 Rls. 348,257 $
215 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 84099190 ساير اجزاء و قطعات منحصرا براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه ا ي - ا حترا قي 3,520 14,601,203,549 Rls. 347,647 $
216 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 87089510 اجزاء و قطعات خاص كيسه ايمني هوا 11,758 14,584,524,331 Rls. 347,252 $
217 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 2,133 14,579,842,119 Rls. 347,138 $
218 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 1,242 14,434,733,193 Rls. 343,683 $
219 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 29419040 سفازولين سديم 2,100 14,402,753,400 Rls. 342,923 $
220 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 29156000 اسيدهاي بوتانوئيك، اسيدهاي پنتانوئيك، املاح و استرهاي آن ها 800 14,375,608,000 Rls. 342,276 $
221 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 90192090 سايردستگاه هاي درمان تنفس 1,926 14,254,819,030 Rls. 339,401 $
222 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 90318040 حسگرها (SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 3,090 14,236,912,818 Rls. 336,153 $
223 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 85113090 کويل هاي روشن کردن 15,722 14,216,069,872 Rls. 338,478 $
224 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 84807100 قالب از نوع تزريقي يا فشاري براي کائوچو يا مواد پلاستيکي. 12,570 14,047,131,840 Rls. 338,073 $
225 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 29349990 ک ک ک پتاسيم كلاولانات خالص و همچنين پتاسيم كلاولانات مخلوط با ميكروكريستالين سلولز 707 13,941,713,250 Rls. 331,946 $
226 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 84705010 دستگاه هاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي آن ها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 1,525 13,807,918,020 Rls. 328,759 $
227 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 1,701 13,774,685,370 Rls. 327,977 $
228 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 87088041 اجزاء و قطعات براي سواري، وانت و تراكتور كشاورزي 47,809 13,763,456,687 Rls. 327,699 $
229 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 85340000 مدا رهاي چاپي 8,205 13,581,506,737 Rls. 323,369 $
230 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 90184990 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم دندانپزشکي غير مذکور در جاي ديگر 604 13,561,990,376 Rls. 322,905 $
231 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 29242990 ساير آميدهاي ازجمله كاربامات هاي حلقوي و مشتقات آن و املاح مربوطه غير از رديفهاي 29242100 لغايت 29242950 210 13,558,437,890 Rls. 322,820 $
232 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 85437090 سايردستگاه ها وماشينهاي برقي داراي عمل خاص كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب و لامپ LeD 4,449 13,487,272,490 Rls. 321,125 $
233 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 84733060 رك مخصوص سرور (Server) 191 13,486,220,200 Rls. 321,100 $
234 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 85285900 ساير مانيتورها غير مذكور در جاي ديگر 5,263 13,272,262,598 Rls. 313,098 $
235 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 90015090 ساير عدسي هاي عينک غيرشيشه ا ي و از نوع چند کانون 425 13,253,165,742 Rls. 315,551 $
236 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 1,670 13,134,068,930 Rls. 310,215 $
237 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 29419040 سفازولين سديم 2,050 13,014,304,050 Rls. 309,864 $
238 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 85299090 ساير اجزاء و قطعات غير مذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 13,859 12,840,211,652 Rls. 305,719 $
239 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 84071000 موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي - احتراقي تناوبي يا دوار براي وسايط نقليه هوايي 322 12,771,407,540 Rls. 304,081 $
240 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 90328940 یونیت کنترل موتور خودرو (ECU) 3,182 12,752,016,794 Rls. 303,620 $
241 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 85291090 ساير آنتنهاي هوايي ورفلکتورآ نتن هوايي و قطعات مربوطه بجزموا ردمذکور 348 12,741,111,092 Rls. 303,360 $
242 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 85177010 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه LCD يا LED تلفن همراه فقط داراي برد ادرس دهي 3,107 12,687,127,835 Rls. 302,072 $
243 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 69091920 هسته مركزي فيلترهاي تصفيه دود اگزوز خودرو (substrate) بدون محافظ فلزي و پوشش داده شده (coating) 3,500 12,505,988,500 Rls. 297,762 $
244 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 85340000 مدا رهاي چاپي 5,992 12,419,291,449 Rls. 295,698 $
245 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 85176220 مودم حتي با قابليت روتر و access point 3,982 12,265,865,499 Rls. 292,045 $
246 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 29349990 ک ک ک پتاسيم كلاولانات خالص و همچنين پتاسيم كلاولانات مخلوط با ميكروكريستالين سلولز 68 12,239,022,530 Rls. 291,405 $
247 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 90328940 یونیت کنترل موتور خودرو (ECU) 3,402 12,197,060,694 Rls. 290,406 $
248 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 85285900 ساير مانيتورها غير مذكور در جاي ديگر 8,657 12,160,644,100 Rls. 289,540 $
249 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 29159099 ساير اسيدهاي مونو کربوکسيليک غير حلقوي اشباع شده واسيد ريوها، هالوژنه ها، پراكسيدها، پراكسي اسيدهاي آن ها مشتقات هالوژنه، سولفونه، نيتره يا نيتروزه آن ها، غير مذكور در جاي ديگر. 2,000 12,148,245,000 Rls. 289,244 $
250 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 85411000 ديودها (غير ازديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 5,400 12,114,138,969 Rls. 288,433 $
251 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 91029900 ساعت هاي جيبي و همانندغير برقي، غير ازرديف 91019900 3,886 12,079,492,060 Rls. 287,606 $
252 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 710 12,064,840,840 Rls. 287,258 $
253 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي (pc)کيفي (note book) 1,000 11,993,981,900 Rls. 285,571 $
254 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 69091920 هسته مركزي فيلترهاي تصفيه دود اگزوز خودرو (substrate) بدون محافظ فلزي و پوشش داده شده (coating) 3,018 11,985,772,500 Rls. 285,376 $
255 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 85429000 اجزاء و قطعات مدارهاي مجتمع شده (اي سي ها) الكترونيك 517 11,861,401,025 Rls. 282,414 $
256 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 85429000 اجزاء و قطعات مدارهاي مجتمع شده (اي سي ها) الكترونيك 325 11,795,449,054 Rls. 280,844 $
257 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 29379000 ساير هورمونها، طبيعي يا ساخته شده از طريق سنتر، مشتقات آن ها و مشابه هاي ساختاري آن ها، غير مذكور در جاي ديگر 430 11,788,275,483 Rls. 280,673 $
258 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 29362210 ويتامين b1(تيامين هيدروکلرا يد) تيامين منونيترات مخلوط نشده 3,500 11,755,258,000 Rls. 279,887 $
259 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 85069000 اجزاء و قطعات قوه ها و باطري ها 3,092 11,736,152,019 Rls. 279,432 $
260 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 85043110 ترا نسفورماتور جريان به قدرت حداكثر 1 كيلو ولت آمپر غير از ترانسفور ماتورهاي دي الکتريک 12,643 11,686,316,208 Rls. 278,245 $
261 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 29372310 ماده موثره پروژ سترون 1,000 11,573,100,000 Rls. 275,550 $
262 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 85177090 ساير اجزاء و قطعات رديف 8517 بجز ماژول نمايشگر، انتن مخابراتي و رك مربوط به تجهيزات ارتباطي و مخابراتي 1,583 11,423,104,722 Rls. 264,703 $
263 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 90319000 اجزاء و قطعات و متفرعات براي آلات و وسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 2,190 11,417,744,380 Rls. 265,814 $
264 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 7,175 11,416,658,667 Rls. 271,827 $
265 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 87088041 اجزاء و قطعات براي سواري، وانت و تراكتور كشاورزي 26,434 11,396,068,046 Rls. 271,336 $
266 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 84732900 اجزاء و قطعات و متفرعات ماشين هاي مشمول رديف 847021 لغايت 847090. 554 11,389,963,839 Rls. 271,190 $
267 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي (pc)کيفي (note book) 1,835 11,308,905,600 Rls. 269,260 $
268 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 1,522 11,276,445,575 Rls. 268,486 $
269 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 90318020 حسگر SENSOR دماي هواي ورودي موتورهاي انژكتوري 2,874 11,235,104,227 Rls. 267,503 $
270 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 85269110 دستگاه موقعيت ياب جهاني 2,339 11,210,643,561 Rls. 266,920 $
271 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 84091000 اجزاء و قطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710 74 11,201,526,000 Rls. 266,703 $
272 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 29411090 ساير پني سيلين هاومشتقات آن هاداراي ساختاراسيد پني سيلانيک؛ املاح مربوطه غير از آمپي سيلين تري هيدرات، آموکسي سيلين تري هيدرات، 6 - آمينو پني سيلانيک اسيد، سديم استريل 4,150 11,108,740,000 Rls. 264,494 $
273 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 85113090 کويل هاي روشن کردن 10,869 11,070,399,700 Rls. 251,086 $
274 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 38089113 LD50 بيشتر از 2000 داراي توليد داخل تكنيكال (ماده موثره) شيميايي 900 11,053,200,000 Rls. 263,171 $
275 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 29372310 ماده موثره پروژ سترون 1,000 10,979,571,240 Rls. 261,418 $
276 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 85176110 دستگاه گيرنده و فرستنده از نوع PDH با ظرفيت بالاتر از 34 مگابيت بر ثانيه 270 10,966,710,360 Rls. 261,112 $
277 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 84807100 قالب از نوع تزريقي يا فشاري براي کائوچو يا مواد پلاستيکي. 5,411 10,851,054,460 Rls. 258,358 $
278 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 84734000 اجزاء و قطعات و متفرعات ماشينهاي مشمول رديف 8472. 1,930 10,775,300,947 Rls. 256,557 $
279 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 90184990 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم دندانپزشکي غير مذکور در جاي ديگر 1,302 10,648,670,640 Rls. 253,540 $
280 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 29372310 ماده موثره پروژ سترون 1,000 10,631,400,000 Rls. 253,129 $
281 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 84734000 اجزاء و قطعات و متفرعات ماشينهاي مشمول رديف 8472. 1,374 10,614,974,868 Rls. 252,737 $
282 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 29372310 ماده موثره پروژ سترون 1,000 10,589,640,000 Rls. 252,134 $
283 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 84733060 رك مخصوص سرور (Server) 155 10,530,604,920 Rls. 250,728 $
284 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 87088041 اجزاء و قطعات براي سواري، وانت و تراكتور كشاورزي 31,869 10,132,262,788 Rls. 241,243 $
285 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غير ازانوا ع تزريقي يافشاري). 3,392 10,062,446,970 Rls. 239,582 $
286 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 85423900 ساير مدارهاي مجتمع بجز حافظه ها، امپلي فاير ها و پردازشگرها وكنترل كننده ها 483 10,019,228,550 Rls. 238,553 $
287 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار، که در جاي ديگر گفته نشده ا ست. 1,725 9,923,889,333 Rls. 233,830 $
288 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 90328940 یونیت کنترل موتور خودرو (ECU) 2,500 9,885,013,800 Rls. 235,357 $
289 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 84807100 قالب از نوع تزريقي يا فشاري براي کائوچو يا مواد پلاستيکي. 6,179 9,882,337,600 Rls. 235,293 $
290 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 6,461 9,829,443,968 Rls. 234,030 $
291 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 75051200 ميله، پروفيل، ا زآلياژهاي نيکل. 4,219 9,781,391,029 Rls. 232,389 $
292 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها، همانند، غير مذكور در جاي ديگر 3,231 9,750,261,793 Rls. 232,150 $
293 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 84091000 اجزاء و قطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710 111 9,708,877,004 Rls. 231,164 $
294 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 29329990 ساير ترکيبات هتروسيکليک که فقط داراي اتمهاي اکسيژن هستند غير از رديفهاي 29321100 لغايت 29329920 2,100 9,685,625,200 Rls. 230,611 $
295 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 85119000 اجزاء و قطعات ادوات برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي و دستگاه هاي قطع و وصل آن ها مشمول شماره 8511 13,072 9,679,117,082 Rls. 230,455 $
296 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 85439000 اجزاء و قطعات ماشين ها و دستگاه هاي برقي داراي عمل خاص، که در جاي ديگر مذکور نباشد 938 9,667,501,870 Rls. 230,179 $
297 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار، که در جاي ديگر گفته نشده ا ست. 1,780 9,658,378,860 Rls. 229,962 $
298 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 29412000 استرپتومايسين ها و مشتقات آن ها؛ املاح مربوطه 2,076 9,643,547,320 Rls. 229,609 $
299 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 84099990 ساير اجزاء و قطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غير مذکور در جاي ديگر 2,088 9,631,463,482 Rls. 229,321 $
300 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 90181280 دستگاههاي برقي تشخيص بيماري اسکن اولتراسونيک) اسکانر( 172 9,628,055,000 Rls. 229,239 $
مجموع کل
1,231,228,508,219 ريال
مجموع کل
29,277,105 دلار