آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (فرودگاه امام خميني (ره))

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 82071900 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ يا حفرزمين غير ازرديف 82071300، به انضمام اجزا و قطعات 3,052 27,105,105,510 Rls. 645,360 $
102 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 29362210 ويتامين b1(تيامين هيدروکلرا يد) تيامين منونيترات مخلوط نشده 7,000 26,713,120,000 Rls. 636,027 $
103 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 90318040 حسگرها (SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 6,980 26,666,590,174 Rls. 634,920 $
104 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 90328940 یونیت کنترل موتور خودرو (ECU) 7,000 26,609,464,200 Rls. 633,559 $
105 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 84717090 سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 1,876 26,525,042,844 Rls. 631,549 $
106 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 29335965 ماده موثره سیتاگلیپتین مونوهیدرات 1,700 26,412,140,100 Rls. 628,860 $
107 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 29212910 ترت بوتيل آمين كلاولانات 4,000 26,276,301,720 Rls. 595,970 $
108 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 85340000 مدا رهاي چاپي 11,203 26,147,973,722 Rls. 619,859 $
109 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 90328930 سيستم كنترل الكترونيكي ترمز ضد قفل (ABS) 14,000 25,950,543,032 Rls. 617,871 $
110 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 85389010 اجزاء و قطعات تعرفه هاي 8535و8536 21,658 25,507,087,775 Rls. 607,313 $
111 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 29379000 ساير هورمونها، طبيعي يا ساخته شده از طريق سنتر، مشتقات آن ها و مشابه هاي ساختاري آن ها، غير مذكور در جاي ديگر 1,840 24,976,232,640 Rls. 594,672 $
112 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 85389090 اجزاء و قطعات دستگاه هاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 7,791 24,755,743,915 Rls. 589,423 $
113 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 29362210 ويتامين b1(تيامين هيدروکلرا يد) تيامين منونيترات مخلوط نشده 9,500 24,690,319,800 Rls. 587,865 $
114 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 85176220 مودم حتي با قابليت روتر و access point 8,781 24,186,007,243 Rls. 575,857 $
115 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 90015090 ساير عدسي هاي عينک غيرشيشه ا ي و از نوع چند کانون 707 24,116,848,590 Rls. 574,210 $
116 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 85340000 مدا رهاي چاپي 6,402 24,050,261,780 Rls. 567,065 $
117 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 84099190 ساير اجزاء و قطعات منحصرا براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه ا ي - ا حترا قي 8,294 24,013,471,295 Rls. 571,751 $
118 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 85177010 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه LCD يا LED تلفن همراه فقط داراي برد ادرس دهي 6,181 24,001,848,197 Rls. 571,476 $
119 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 84735000 قطعات و متفرعات که بطورمساوي براي استفاده درماشينهاي دوياچند شماره ازشماره هاي 8469تا8472 مناسب باشند 1,100 23,996,329,372 Rls. 571,341 $
120 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 29379000 ساير هورمونها، طبيعي يا ساخته شده از طريق سنتر، مشتقات آن ها و مشابه هاي ساختاري آن ها، غير مذكور در جاي ديگر 205 23,797,560,110 Rls. 566,609 $
121 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 90328990 ساير آلات و دستگاه هاي تنظيم يا كنترل خودكار غير مذكور 5,504 23,496,311,914 Rls. 559,436 $
122 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 85319010 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcd يا led يا پلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 3,398 23,448,139,621 Rls. 558,288 $
123 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 69091920 هسته مركزي فيلترهاي تصفيه دود اگزوز خودرو (substrate) بدون محافظ فلزي و پوشش داده شده (coating) 7,000 23,200,310,000 Rls. 552,388 $
124 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 1,600 23,153,334,540 Rls. 551,270 $
125 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 90181990 ساير دستگاه هاي برقي تشخيص بيماري غير مذکور در جاي ديگر 672 23,147,916,000 Rls. 551,141 $
126 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 90262000 آلات و دستگاه ها براي سنجش يا کنترل فشار 740 23,124,220,350 Rls. 534,118 $
127 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 29415090 ساير اريترومايسين ومشتقات واملاح مربوط غير مذکور در جاي ديگر 5,500 22,978,463,640 Rls. 547,107 $
128 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد (به استثناء فولاد زنگ نزن)، که در جاي ديگرذکرنشده. 8,547 22,776,946,647 Rls. 542,308 $
129 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 90181990 ساير دستگاه هاي برقي تشخيص بيماري غير مذکور در جاي ديگر 2,737 22,550,175,000 Rls. 536,909 $
130 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 29372310 ماده موثره پروژ سترون 2,000 22,505,677,920 Rls. 535,849 $
131 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 90328930 سيستم كنترل الكترونيكي ترمز ضد قفل (ABS) 13,500 22,204,086,336 Rls. 528,669 $
132 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 29329990 ساير ترکيبات هتروسيکليک که فقط داراي اتمهاي اکسيژن هستند غير از رديفهاي 29321100 لغايت 29329920 1,260 21,889,143,260 Rls. 521,170 $
133 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 90328930 سيستم كنترل الكترونيكي ترمز ضد قفل (ABS) 11,025 21,690,648,880 Rls. 516,444 $
134 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 84735000 قطعات و متفرعات که بطورمساوي براي استفاده درماشينهاي دوياچند شماره ازشماره هاي 8469تا8472 مناسب باشند 232 21,467,855,160 Rls. 511,139 $
135 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها، همانند، غير مذكور در جاي ديگر 4,644 21,289,364,812 Rls. 505,812 $
136 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 29372100 كورتيزون، هيدروكورتيزون، پردنيزون (دهيدروكورتيزون) و پردنيزولون (دهيدروكورتيزون) 700 21,236,284,000 Rls. 505,626 $
137 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 90318040 حسگرها (SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 3,556 21,093,290,690 Rls. 502,221 $
138 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 90181990 ساير دستگاه هاي برقي تشخيص بيماري غير مذکور در جاي ديگر 2,647 20,769,205,907 Rls. 494,505 $
139 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 90328990 ساير آلات و دستگاه هاي تنظيم يا كنترل خودكار غير مذكور 5,800 20,674,111,166 Rls. 492,241 $
140 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 84718010 انواع بردها شامل بردا صلي (mainboard)کارت گرافيک، صدا، شبکه، ويدئو و رم (RAM) 4,714 20,614,024,835 Rls. 490,810 $
141 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 90015090 ساير عدسي هاي عينک غيرشيشه ا ي و از نوع چند کانون 2,298 20,535,146,084 Rls. 488,930 $
142 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 85389010 اجزاء و قطعات تعرفه هاي 8535و8536 20,631 20,523,934,777 Rls. 488,666 $
143 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 85423100 پردازشگرها و كنترل كننده ها خواه باحافظه ها، مبدلها، مدارهاي منطقي، امپلي فاير ها، ساعت و مدارهاي زمان سنج 1,405 20,510,589,093 Rls. 488,347 $
144 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 84717090 سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 3,502 20,232,455,666 Rls. 481,725 $
145 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 29335965 ماده موثره سیتاگلیپتین مونوهیدرات 1,500 20,230,411,500 Rls. 481,676 $
146 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 85340000 مدا رهاي چاپي 7,029 20,212,775,336 Rls. 478,575 $
147 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 84821000 بلبرينگ. 48,548 20,056,171,480 Rls. 477,528 $
148 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 72052900 پودرا زچدن خام، چدن ا شپيگل، آهن يافولاد غير ممزوج 590 19,918,080,000 Rls. 474,240 $
149 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 90189090 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم پزشکي، جراحي و دامپزشکي، غير مذکور در جاي ديگر 2,063 19,797,661,671 Rls. 471,370 $
150 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 90318040 حسگرها (SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 3,949 19,773,510,385 Rls. 470,799 $
151 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 29362100 ويتامين هاي A و مشتقات آن ها، مخلوط نشده 3,010 19,733,219,250 Rls. 469,839 $
152 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 84314300 اجزاء و قطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين يا چاه کندن مشمول شماره فرعي 843041يا843049 5,887 19,731,781,511 Rls. 469,804 $
153 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 85177010 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه LCD يا LED تلفن همراه فقط داراي برد ادرس دهي 4,820 19,587,879,761 Rls. 466,377 $
154 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 29372990 ساير 578 19,500,501,715 Rls. 464,298 $
155 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 84717090 سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 858 19,455,301,234 Rls. 463,222 $
156 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 29420090 ساير تركيبات آلي غير مذكور در جاي ديگر 2,161 19,263,788,510 Rls. 458,661 $
157 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 1,825 19,179,608,634 Rls. 456,657 $
158 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 85389010 اجزاء و قطعات تعرفه هاي 8535و8536 21,739 19,057,250,825 Rls. 453,744 $
159 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 85176220 مودم حتي با قابليت روتر و access point 6,843 18,919,019,001 Rls. 450,452 $
160 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 29225090 سايرا مينو الکل- فنل ها، ا مينو-اسيد-فنل هاو ساير ترکيبات ا مينه باعامل ا کسيژنه غير مذکور 6,798 18,863,621,342 Rls. 449,133 $
161 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 91021100 ساعت مچي، برقي حتي توا م بايک زمان شمار فقط با نمايشگر مکانيکي غير ازرديف 91011100 4,205 18,829,402,344 Rls. 447,796 $
162 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 29145000 ستن - فنل ها و ستن هاي باديگر عوامل ا کسيژنه 3,000 18,714,000,000 Rls. 445,572 $
163 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 05119950 تخم نوغان 532 18,623,477,712 Rls. 443,416 $
164 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 10,011 18,477,088,256 Rls. 439,929 $
165 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 30023090 ساير وا کسن ها براي دامپزشکي غير مذکور 5,000 18,352,675,000 Rls. 436,968 $
166 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 85340000 مدا رهاي چاپي 7,295 18,290,923,555 Rls. 439,552 $
167 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 85049000 اجزاء قطعات ترا نسفورماتورها، ا لقاءکننده ها و مبدلهاي ا ستاتيک برقي 3,120 18,256,413,150 Rls. 434,676 $
168 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 87088041 اجزاء و قطعات براي سواري، وانت و تراكتور كشاورزي 51,288 18,073,110,454 Rls. 430,313 $
169 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 90328920 سيستم كنترل الكترونيكي كيسه ايمني هوا (ACU) 5,230 17,899,873,949 Rls. 426,187 $
170 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 29362210 ويتامين b1(تيامين هيدروکلرا يد) تيامين منونيترات مخلوط نشده 6,500 17,850,706,140 Rls. 425,017 $
171 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 29372100 كورتيزون، هيدروكورتيزون، پردنيزون (دهيدروكورتيزون) و پردنيزولون (دهيدروكورتيزون) 800 17,723,150,400 Rls. 420,459 $
172 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 84091000 اجزاء و قطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710 2,731 17,588,426,939 Rls. 418,772 $
173 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 84099990 ساير اجزاء و قطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غير مذکور در جاي ديگر 5,958 17,583,797,913 Rls. 417,132 $
174 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 85411000 ديودها (غير ازديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 7,112 17,340,898,277 Rls. 412,706 $
175 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 84718010 انواع بردها شامل بردا صلي (mainboard)کارت گرافيک، صدا، شبکه، ويدئو و رم (RAM) 1,695 17,270,833,058 Rls. 411,210 $
176 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 90181990 ساير دستگاه هاي برقي تشخيص بيماري غير مذکور در جاي ديگر 1,165 17,261,726,845 Rls. 410,981 $
177 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 29412000 استرپتومايسين ها و مشتقات آن ها؛ املاح مربوطه 4,152 17,080,598,340 Rls. 406,681 $
178 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 85419000 اجزاء و قطعات وسايل مشمول رديف 8541 1,690 17,021,993,734 Rls. 405,285 $
179 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 30063000 فرآورده هاي كدركننده براي آزمايشهاي راديوگرافيك؛ معرفهايي كه براي تشخيص مرض در وجود بيمار استعمال مي شود 4,560 16,933,804,195 Rls. 403,186 $
180 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 85423100 پردازشگرها و كنترل كننده ها خواه باحافظه ها، مبدلها، مدارهاي منطقي، امپلي فاير ها، ساعت و مدارهاي زمان سنج 1,088 16,920,046,504 Rls. 402,859 $
181 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 59119000 ساير محصولات واشياء نسجي، براي مصارف فني، مذكور در يادداشت فصل 7 324 16,860,921,000 Rls. 384,251 $
182 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 85184000 تقويت کننده برقي فرکانس قابل شنوا ئي 550 16,831,920,000 Rls. 400,760 $
183 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 5,486 16,728,661,102 Rls. 398,302 $
184 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 85340000 مدا رهاي چاپي 8,075 16,655,333,269 Rls. 396,558 $
185 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 90184990 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم دندانپزشکي غير مذکور در جاي ديگر 1,897 16,483,914,145 Rls. 392,475 $
186 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 62011190 پالتو و نيم پالتو باراني از پشم يا موي نرم (كرك) حيوان غير از عباي دستباف از پشم شتر 6,179 16,433,664,544 Rls. 391,278 $
187 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 29145000 ستن - فنل ها و ستن هاي باديگر عوامل ا کسيژنه 3,000 16,380,900,000 Rls. 390,021 $
188 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 85319010 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcd يا led يا پلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 4,435 16,136,437,330 Rls. 384,201 $
189 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 90011090 سايرا لياف اپتيکي، دسته و کابل ا لياف اپتيکي بجزنوع آماده، باا تصالات، ا زا لياف منفردا غلاف نشده 583 16,104,505,261 Rls. 383,441 $
190 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 29412000 استرپتومايسين ها و مشتقات آن ها؛ املاح مربوطه 3,753 16,061,841,917 Rls. 382,425 $
191 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 02042100 لاشه و شقه حيوانات از نوع گوسفند (به استثناي بره) تازه يا سرد کرده 50,336 16,013,123,966 Rls. 381,265 $
192 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 90184990 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم دندانپزشکي غير مذکور در جاي ديگر 1,124 16,008,332,783 Rls. 381,150 $
193 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 85319010 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcd يا led يا پلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 7,235 15,962,324,966 Rls. 380,055 $
194 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 84821000 بلبرينگ. 35,159 15,927,620,052 Rls. 379,230 $
195 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 85437090 سايردستگاه ها وماشينهاي برقي داراي عمل خاص كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب و لامپ LeD 3,179 15,883,320,550 Rls. 378,173 $
196 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 29362210 ويتامين b1(تيامين هيدروکلرا يد) تيامين منونيترات مخلوط نشده 5,000 15,851,520,000 Rls. 377,417 $
197 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 29419040 سفازولين سديم 2,210 15,573,636,775 Rls. 357,111 $
198 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 29212910 ترت بوتيل آمين كلاولانات 3,060 15,510,555,000 Rls. 369,299 $
199 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 29362210 ويتامين b1(تيامين هيدروکلرا يد) تيامين منونيترات مخلوط نشده 5,000 15,479,144,500 Rls. 368,551 $
200 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 29389000 ساير هتروزيدها گليکوزيدها طبيعي يا دوباره توليد شده به وسيله ستز و املاح آن ها، ا ترها، ا سترها و ساير مشتقات که در جاي ديگري مذکور نباشند 105 15,412,673,283 Rls. 354,729 $
مجموع کل
2,023,283,507,680 ريال
مجموع کل
48,072,440 دلار