آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (شهيد باهنر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1397 شهيد باهنر چين 85451100 الکترودهاي زغالي براي کوره ها 18,117,690 499,066,627,556 Rls. 11,882,539 $
2 2 1397 شهيد باهنر چين 28263000 هگزا فلوئور و سيليکات سديم (کريوليت سينتتيک) 192,120 7,650,028,848 Rls. 217,096 $
3 6 1397 شهيد باهنر چين 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد 11,590 4,837,968,896 Rls. 115,190 $
4 9 1397 شهيد باهنر چين 84368000 ماشين آلات و دستگاه هاي کشاورزي، باغباني، گلكاري، جنگل دا ري ياپرورش زنبورعسل، غير مذکور در جاي ديگر 7,186 3,343,140,000 Rls. 79,599 $
5 3 1397 شهيد باهنر چين 85198900 ساير ماشين هاي ضبط به جز آن هاكه با استفاده ازرسانه هاي مغناطيسي، نوري يا نيمه رسانا كار مي كند 4,200 2,456,582,347 Rls. 58,490 $
6 10 1397 شهيد باهنر چين 85182910 انواع بلندگوي خودرو 24,600 2,367,434,682 Rls. 56,367 $
7 3 1397 شهيد باهنر چين 85182990 ساير بلندگوهاغير مذکور در جاي ديگر 7,500 1,076,039,444 Rls. 25,620 $
8 6 1397 شهيد باهنر چين 84717090 سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 864 876,726,000 Rls. 20,874 $
9 1 1397 شهيد باهنر چين 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 94 652,370,586 Rls. 17,490 $
10 6 1397 شهيد باهنر چين 73042200 لوله هاي حفاري ازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز 11,390 552,679,248 Rls. 12,823 $
11 3 1397 شهيد باهنر چين 85185000 دستگاه هاي برقي تقويت کننده صوت 1,380 474,467,198 Rls. 11,297 $
12 11 1397 شهيد باهنر چين 85049000 اجزاء قطعات ترا نسفورماتورها، ا لقاءکننده ها و مبدلهاي ا ستاتيک برقي 950 390,261,651 Rls. 9,292 $
13 10 1397 شهيد باهنر چين 85185000 دستگاه هاي برقي تقويت کننده صوت 2,989 359,118,238 Rls. 8,550 $
14 10 1397 شهيد باهنر چين 85447010 کابل ا لياف اپتيکي آماده شده براي مصرف، داراي اتصالات، متشکل از الياف منفردا غلاف دارشده 718 37,355,998 Rls. 889 $
15 10 1397 شهيد باهنر چين 85189090 اجزاء و ساير قطعات براي ميکروفون، بلندگو، هدفون و گوشي و دستگاه هاي تقويت كننده صدا مشمول رديف 8518 بجز انواع محفظه براي بلندگو 130 32,459,124 Rls. 773 $
16 3 1397 شهيد باهنر چين 85369010 سرسيم و سايرا تصالات ورا بط ها براي سيم وکابل 180 11,231,522 Rls. 267 $
17 4 1397 شهيد باهنر چين 85171210 گوشي تلفن همراه 0 2,128,000 Rls. 50 $
مجموع کل
524,186,619,338 ريال
مجموع کل
12,517,206 دلار