آمار کل " واردات از" کشور (پاکستان) گمرک (تهران امور واردات)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1397 تهران امور واردات پاکستان 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 661,732 105,213,060,032 Rls. 2,505,072 $
2 12 1397 تهران امور واردات پاکستان 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 432,998 75,876,304,798 Rls. 1,806,577 $
3 10 1397 تهران امور واردات پاکستان 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 329,734 61,920,600,966 Rls. 1,474,300 $
4 6 1397 تهران امور واردات پاکستان 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 334,889 61,543,043,331 Rls. 1,408,104 $
5 9 1397 تهران امور واردات پاکستان 02013090 سایر/گوشت حيوانات از نوع گاو، تازه يا سردكرده. 221,034 54,692,291,820 Rls. 1,302,197 $
6 7 1397 تهران امور واردات پاکستان 02013090 سایر/گوشت حيوانات از نوع گاو، تازه يا سردكرده. 191,385 48,643,864,173 Rls. 1,158,189 $
7 11 1397 تهران امور واردات پاکستان 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 172,985 33,026,561,268 Rls. 786,346 $
8 5 1397 تهران امور واردات پاکستان 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 155,857 31,092,561,578 Rls. 723,257 $
9 8 1397 تهران امور واردات پاکستان 02013090 سایر/گوشت حيوانات از نوع گاو، تازه يا سردكرده. 122,262 30,247,800,331 Rls. 720,186 $
10 2 1397 تهران امور واردات پاکستان 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 70,336 15,174,125,390 Rls. 361,288 $
11 5 1397 تهران امور واردات پاکستان 02013090 سایر/گوشت حيوانات از نوع گاو، تازه يا سردكرده. 54,016 14,208,130,248 Rls. 327,551 $
12 6 1397 تهران امور واردات پاکستان 02013090 سایر/گوشت حيوانات از نوع گاو، تازه يا سردكرده. 55,312 13,979,945,034 Rls. 332,856 $
13 7 1397 تهران امور واردات پاکستان 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 84,691 13,896,243,243 Rls. 330,863 $
14 4 1397 تهران امور واردات پاکستان 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 62,639 13,021,033,426 Rls. 306,666 $
15 10 1397 تهران امور واردات پاکستان 02013090 سایر/گوشت حيوانات از نوع گاو، تازه يا سردكرده. 39,973 9,941,093,230 Rls. 236,693 $
16 8 1397 تهران امور واردات پاکستان 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 40,053 5,937,254,555 Rls. 141,363 $
17 3 1397 تهران امور واردات پاکستان 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 6,969 969,091,500 Rls. 23,074 $
18 11 1397 تهران امور واردات پاکستان 39202050 نوا ردرزبندي پاکت آبميوه وشير و فرآورده هاي آن از پليمرهاي پروپيلن 1,193 869,801,635 Rls. 20,710 $
19 2 1397 تهران امور واردات پاکستان 49011000 کتاب، بروشور،جزوه ومطبوعات چاپ شده همانند بصورت اورا ق مجزا، حتي تاشده 20,148 846,216,000 Rls. 20,148 $
20 2 1397 تهران امور واردات پاکستان 49019900 کتاب، بروشور،جزوه و مطبوعات چاپ شده که در جاي ديگر گفته نشده 19,090 801,780,000 Rls. 19,090 $
21 11 1397 تهران امور واردات پاکستان 64069090 ساير اجزاء کفش، کف هاي داخلي قابل تعويض همانند گتر و ساق پوش واشيا، همانند غير مذکور به استثناي از چوب وسرپنجه فولادي 884 330,388,514 Rls. 7,866 $
22 7 1397 تهران امور واردات پاکستان 39202050 نوا ردرزبندي پاکت آبميوه وشير و فرآورده هاي آن از پليمرهاي پروپيلن 219 163,300,725 Rls. 3,888 $
23 11 1397 تهران امور واردات پاکستان 83024900 يرا ق ها، اتصالات واشياء همانند ازفلز معمولي كه در جاي ديگري گفته نشده است 274 46,816,868 Rls. 1,115 $
مجموع کل
592,441,308,665 ريال
مجموع کل
14,017,399 دلار