آمار کل " واردات از" کشور (هند) گمرک (فرودگاه امام خميني (ره))

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29379000 ساير هورمونها، طبيعي يا ساخته شده از طريق سنتر، مشتقات آن ها و مشابه هاي ساختاري آن ها، غير مذكور در جاي ديگر 20 3,925,620,000 Rls. 93,467 $
202 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29359040 فاموتیدین 1,000 3,908,250,000 Rls. 93,054 $
203 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 159 3,834,633,903 Rls. 91,301 $
204 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29181590 ساير املاح و ا سترهاي اسيدسيتريک غير مذکور 1,015 3,802,818,940 Rls. 90,543 $
205 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 04071112 تخم مرغ SPF 2,220 3,796,657,920 Rls. 90,396 $
206 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29223900 سايرآمينو- آلدئيدها آمينو-ستن ها و آمينو-کينون هاكه داراي بيش ازيك نوع عامل اكسيژنه هستند و املاح آن غير مذکور در جاي ديگر 30 3,772,975,140 Rls. 89,833 $
207 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29362300 ويتامين b2و مشتقات آن، مخلوط نشده 1,000 3,741,906,000 Rls. 89,093 $
208 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29415090 ساير اريترومايسين ومشتقات واملاح مربوط غير مذکور در جاي ديگر 500 3,638,695,472 Rls. 86,636 $
209 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 90200000 ساير وسايل تنفسي و ماسکهاي گاز، بجز ماسک استحفاظي فاقد قطعات مکانيکي و فيلترهاي قابل تعويض. 1,895 3,571,506,000 Rls. 85,036 $
210 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29335940 آزاتیوپورین/تركيبات هتروسيكليك، كه منحصراً داراي هترو اتم (اتمهاي) ازت هستند. 90 3,565,774,800 Rls. 84,899 $
211 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 30067090 سايرفرآورده هاي روان كننده كه به شکل ژل درطب ا نساني يا حيوا ني کاربرد دارد به غير از ژل الکترود پزشکي 2,278 3,557,174,256 Rls. 84,695 $
212 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29211100 مونو، دييا تري متيل آمين کو املاح آن ها 200 3,444,880,000 Rls. 82,021 $
213 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 250 3,438,820,000 Rls. 81,877 $
214 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 85044010 انواع مبدلهاي dc/ dc الکترونيکي (HYBRID) با ورودي و خروجي صفر ا لي صد ولت و قدرت کمتر از 150 وات 1,431 3,431,735,300 Rls. 81,708 $
215 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29339999 ساير ترکيبات هتروسيکليک منحصرا دا ري هتروا تم ا زت غير مذکور در جاي ديگر 30 3,414,300,000 Rls. 81,293 $
216 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29321990 ترکيبات داراي ساختاريک حلقه متراکم نشده )Unfused( فوران که درجاي ديگري مذکورنباشند 615 3,395,936,600 Rls. 80,855 $
217 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 84091000 اجزاء و قطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710 36 3,389,400,000 Rls. 80,700 $
218 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 85399090 ساير اجزاء و قطعات رديف 8539 غير مذكور 2,030 3,357,198,660 Rls. 79,933 $
219 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29333200 پيکپيريدين و املاح آن 20 3,352,680,000 Rls. 79,826 $
220 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 84249000 اجزاء و قطعات ماشين آلات وادوات مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 1,000 3,321,120,000 Rls. 79,074 $
221 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29242990 ساير آميدهاي ازجمله كاربامات هاي حلقوي و مشتقات آن و املاح مربوطه غير از رديفهاي 29242100 لغايت 29242950 2,040 3,291,110,000 Rls. 78,360 $
222 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 253 3,253,934,100 Rls. 77,475 $
223 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 04071112 تخم مرغ SPF 1,887 3,252,092,454 Rls. 77,431 $
224 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29329990 ساير ترکيبات هتروسيکليک که فقط داراي اتمهاي اکسيژن هستند غير از رديفهاي 29321100 لغايت 29329920 2 3,248,200,000 Rls. 77,338 $
225 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29349940 پودر میکرونایز کتوکونازول/اسيدهاي نوكلئيك و املاح آنها با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص؛ ساير تركيبات هتروسيكليك 15 3,194,443,360 Rls. 76,058 $
226 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29329990 ساير ترکيبات هتروسيکليک که فقط داراي اتمهاي اکسيژن هستند غير از رديفهاي 29321100 لغايت 29329920 250 3,163,270,000 Rls. 75,316 $
227 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29321910 ماده موثره رانیتیدین هیدروکلراید 5,000 3,117,400,000 Rls. 74,224 $
228 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29280090 مشتقات آلي هيدآزين يا هيدروکسي آمين 100 3,097,500,000 Rls. 73,750 $
229 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 04071112 تخم مرغ SPF 1,776 3,096,577,440 Rls. 73,729 $
230 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29332910 امپرازول 5,070 3,068,358,080 Rls. 73,056 $
231 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 04071112 تخم مرغ SPF 1,776 3,040,092,000 Rls. 72,383 $
232 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 04071112 تخم مرغ SPF 1,563 3,035,482,560 Rls. 72,274 $
233 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آن ها مخلوط نشده غير مذکور در جاي ديگر 240 3,035,039,200 Rls. 72,263 $
234 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه، غير مذکور در جاي ديگر 170 3,025,671,600 Rls. 72,040 $
235 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29391190 ساير تغليظ شده هاي کاه کوکنار (خشخاش)... واملاح آن هاغير مذکور در جاي ديگر 850 3,020,963,662 Rls. 71,927 $
236 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 87141090 سایر 2,881 3,017,280,592 Rls. 69,220 $
237 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 04071112 تخم مرغ SPF 1,776 3,015,001,440 Rls. 71,786 $
238 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 90213990 ساير اعضاي مصنوعي بدن غير از مفصل هاي مصنوعي و لنز دا خل چشمي ا ز جنس PMMA 866 2,992,754,200 Rls. 71,256 $
239 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29031100 کلرومتان (کلرورمتيل) وکلروا تان (کلرورا تيل) 1,000 2,990,790,000 Rls. 69,392 $
240 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29334920 ماده موثره دکسترومتورفان غیرمذکور در جای دیگر 700 2,983,680,000 Rls. 71,040 $
241 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29159091 آتورواستاتين 500 2,972,684,000 Rls. 70,778 $
242 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29242990 ساير آميدهاي ازجمله كاربامات هاي حلقوي و مشتقات آن و املاح مربوطه غير از رديفهاي 29242100 لغايت 29242950 1,450 2,958,725,000 Rls. 70,446 $
243 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 85389010 اجزاء و قطعات تعرفه هاي 8535و8536 984 2,950,823,520 Rls. 70,258 $
244 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 33012400 روغن هاي اسانسي از نعناع صحرا ئي (ا زجمله روغن اسانسي كنسانتره و روغن اسانسي مطلق) 2,600 2,943,445,515 Rls. 70,082 $
245 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29334920 ماده موثره دکسترومتورفان غیرمذکور در جای دیگر 700 2,903,040,000 Rls. 69,120 $
246 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29333200 پيکپيريدين و املاح آن 20 2,892,960,000 Rls. 68,880 $
247 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 90309000 اجزاء و قطعات و متفرعات آلات و دستگاه هاي مشمول 9030 3,437 2,888,629,200 Rls. 68,777 $
248 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29395900 ساير تئوفيلين و آمينوفيلين (تئو فيلين -اتيلن دي آمين) ومشتقات و املاح ا ين محصولات که در جاي ديگر مذکور نباشد 3,000 2,875,040,000 Rls. 68,453 $
249 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 85389010 اجزاء و قطعات تعرفه هاي 8535و8536 1,029 2,875,020,110 Rls. 68,453 $
250 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 85176940 گيرنده، فرستنده قابل حمل دستي از نوع راديو تلفني 321 2,847,569,274 Rls. 67,799 $
251 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 39129000 سلولز و مشتقات شيميايي آن، غير مذکور و مشمول در جاي ديگربه اشکال ا بتدا ئي 18,000 2,832,912,060 Rls. 67,451 $
252 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 85389010 اجزاء و قطعات تعرفه هاي 8535و8536 693 2,781,633,615 Rls. 66,230 $
253 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29339992 آنالاپريل مالئات 292 2,757,437,760 Rls. 65,653 $
254 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 76072000 ورق و نوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر، روي تكيه گاه 10,015 2,757,297,600 Rls. 65,650 $
255 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29159093 ماده موثره دی والپروئکس سدیم 1,500 2,737,260,000 Rls. 65,173 $
256 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 32050000 لاكهاي رنگ كننده؛ فرآورده هاي مذكور در يادداشت 3 اين فصل كه بر اساس لاكهاي رنگ كننده مي باشند. 2,405 2,735,789,065 Rls. 65,138 $
257 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29399910 ماده موثره گرانیسترون هیدروکلراید - تزریقی و غیرتزریقی غیرمذکور در جای دیگر 0 2,729,808,000 Rls. 64,995 $
258 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29372100 كورتيزون، هيدروكورتيزون، پردنيزون (دهيدروكورتيزون) و پردنيزولون (دهيدروكورتيزون) 50 2,719,548,000 Rls. 64,751 $
259 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني با استثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه بر اساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 2,000 2,715,830,880 Rls. 64,663 $
260 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29362300 ويتامين b2و مشتقات آن، مخلوط نشده 501 2,613,000,000 Rls. 62,214 $
261 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29221990 سايرآمينو الکلها بج زآن هاييکه بيش ازيک نوع عامل ا کسيژن دارند ا ترها و استرها آن ها، املاح اين محصولات..غير مذکور در جاي ديگر 500 2,601,300,000 Rls. 61,936 $
262 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29212990 ساير پلي آمين هاي غيرحلقوي و مشتقات آن ها بجز ترت بوتيل آمين كلاولانات 15 2,593,376,588 Rls. 61,747 $
263 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29224910 ديكلوفناك سديم 2,000 2,588,020,000 Rls. 61,620 $
264 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 85399090 ساير اجزاء و قطعات رديف 8539 غير مذكور 2,430 2,576,417,068 Rls. 61,343 $
265 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29372290 ساير مشتقات هالوژنه هورمونهاي کورتي كوستروئيد غير مذکوردر جاي ديگر 180 2,572,035,600 Rls. 61,239 $
266 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29372990 ساير 160 2,566,128,000 Rls. 61,098 $
267 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29181590 ساير املاح و ا سترهاي اسيدسيتريک غير مذکور 250 2,536,020,000 Rls. 60,381 $
268 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29214920 نورتريپتيلن 650 2,531,100,000 Rls. 60,264 $
269 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 12099100 تخم سبزيجات براي کشت 353 2,518,716,200 Rls. 57,127 $
270 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 85176240 كارت شبكه حتي بيکسيم 40 2,491,179,300 Rls. 59,314 $
271 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 84819090 ساير اجزاء و قطعات شير و وسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819040 2,110 2,476,012,660 Rls. 58,952 $
272 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 90330020 ساير ترموكوبلها 69 2,435,795,199 Rls. 57,995 $
273 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29213090 ساير 60 2,428,140,000 Rls. 57,813 $
274 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29333100 پيريدن و املاح آن 500 2,416,787,500 Rls. 57,543 $
275 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 85334010 پتانسيومتر جهت تنظيم هوا ي ورودي وسوخت درموتورهاي ا نژکتوري 549 2,353,871,520 Rls. 56,045 $
276 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 90309000 اجزاء و قطعات و متفرعات آلات و دستگاه هاي مشمول 9030 1,459 2,348,509,990 Rls. 55,917 $
277 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 85399090 ساير اجزاء و قطعات رديف 8539 غير مذكور 165 2,345,838,225 Rls. 55,853 $
278 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29280090 مشتقات آلي هيدآزين يا هيدروکسي آمين 350 2,330,496,000 Rls. 55,488 $
279 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 282 2,317,942,904 Rls. 55,189 $
280 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 85176940 گيرنده، فرستنده قابل حمل دستي از نوع راديو تلفني 300 2,315,240,200 Rls. 52,763 $
281 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29362300 ويتامين b2و مشتقات آن، مخلوط نشده 500 2,289,672,000 Rls. 54,516 $
282 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 84212190 ساير 722 2,270,090,384 Rls. 54,050 $
283 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29395900 ساير تئوفيلين و آمينوفيلين (تئو فيلين -اتيلن دي آمين) ومشتقات و املاح ا ين محصولات که در جاي ديگر مذکور نباشد 1,510 2,266,388,100 Rls. 53,962 $
284 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 33029090 ساير مخلوط هاي مواد معطر و مخلوط ها بر اساس يک يا چند ماده ا ز ا ين موادغير مذکور در جاي ديگر 1,650 2,249,637,300 Rls. 53,563 $
285 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29182190 ساير انواع اسيد ساليسيليك واملاح ان 1,500 2,245,282,380 Rls. 53,459 $
286 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29335940 آزاتیوپورین/تركيبات هتروسيكليك، كه منحصراً داراي هترو اتم (اتمهاي) ازت هستند. 60 2,212,009,200 Rls. 52,667 $
287 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 84051000 مولدهاي گاز هوا يا گاز آب، مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند، با فرآيند آبي، يا با بدون تصفيه كننده هاي آن ها 392 2,205,788,312 Rls. 50,269 $
288 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29379000 ساير هورمونها، طبيعي يا ساخته شده از طريق سنتر، مشتقات آن ها و مشابه هاي ساختاري آن ها، غير مذكور در جاي ديگر 133 2,197,857,000 Rls. 52,330 $
289 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29159099 ساير اسيدهاي مونو کربوکسيليک غير حلقوي اشباع شده واسيد ريوها، هالوژنه ها، پراكسيدها، پراكسي اسيدهاي آن ها مشتقات هالوژنه، سولفونه، نيتره يا نيتروزه آن ها، غير مذكور در جاي ديگر. 2,000 2,119,360,000 Rls. 50,461 $
290 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 84661000 ا بزا رگير و حديده گيرخودکار 118 2,109,017,000 Rls. 50,215 $
291 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29339996 فلوکونازول 400 2,085,912,000 Rls. 49,665 $
292 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آن ها) 1,963 2,054,052,000 Rls. 47,658 $
293 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 32041720 گرانول مستربچ (Master Batch) 4,930 2,042,284,115 Rls. 48,626 $
294 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 84229090 ساير اجزا و قطعات ماشين هاي ظرفشويي، ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن، پركردن، بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 227 2,036,031,120 Rls. 46,808 $
295 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29331990 ساير تركيبات هتروسيكليك غير مذكور 212 2,023,200,000 Rls. 48,171 $
296 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 33021090 سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا 4,800 2,005,437,776 Rls. 47,749 $
297 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 85389010 اجزاء و قطعات تعرفه هاي 8535و8536 640 2,001,100,428 Rls. 47,646 $
298 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر 4,366 2,001,051,227 Rls. 47,645 $
299 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 85399090 ساير اجزاء و قطعات رديف 8539 غير مذكور 874 1,932,316,463 Rls. 46,007 $
300 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 81122100 کروم بصورت کارنشده، پودر 598 1,894,669,156 Rls. 45,111 $
مجموع کل
281,674,260,193 ريال
مجموع کل
6,691,727 دلار