آمار کل " واردات از" کشور (هلند) گمرک (فرودگاه امام خمینی (ره))

خروجي اکسل - Excel
  [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر 1 95,777,125 Rls. 2,271 $
202 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 85030090 ساير اجزاء و قطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجز کلکتور و بجز روتور ژنرا تور نيروگاهي 308 92,083,769 Rls. 2,188 $
203 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده، غير ازپلي (اكسي اتيلن) (پلي اتيلن گليكول) 100 86,126,394 Rls. 2,285 $
204 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 84849090 ساير مجموعه يا جور شده هايي از وا شرها ودرزگيرها، غير مذکور در جاي ديگر 40 84,000,000 Rls. 2,000 $
205 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 39076910 گرید نساجی 24 80,427,204 Rls. 1,866 $
206 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 91069090 سايردستگاه هاي ثبت اوقات روز، سنجش، ثبت يا نشان دادن فواصل زمان، غير مذكور در جاي ديگر 100 75,897,000 Rls. 1,800 $
207 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 48219000 انواع برچسب ا ز کاغذ يا مقوا، غير از چاپ شده 384 71,068,444 Rls. 1,880 $
208 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 84671100 ا بزا ر پنوماتيک، نوع دوا ر، براي کارکردن دردست باموتورغير برقي 30 67,632,000 Rls. 1,600 $
209 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 90185010 دستگاه ويترکتومي، فيکو و فيکوويترکتومي و کاست تخليه مربوط 6 66,511,840 Rls. 1,529 $
210 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 84759000 اجزاء و قطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475. 40 64,860,225 Rls. 1,539 $
211 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 34029020 پاك كننده هاي صنعتي 107 61,457,941 Rls. 1,455 $
212 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 84149090 ساير اجزاء و قطعات تلمبه هاي هوا باخلاء، کمپرسورهاي هوا ياگاز، بادزنها غير مذکور در جاي ديگر 10 60,526,440 Rls. 1,441 $
213 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 90031900 دوره وقاب براي عينك از ساير مواد 11 59,459,840 Rls. 1,416 $
214 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 84661000 ا بزا رگير و حديده گيرخودکار 26 58,006,515 Rls. 1,381 $
215 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 84185000 ساير مبلمان (Furniture) (صندوقچه ها (Chests)، كابينتها، پيشخوآن هاي (Display Counters) نمايش، ويترينها (Show cases) و غيره) براي نگهداري و نمايش، يكپارچه شده با تجهيزات سردكننده يا منجمدكننده". 95 57,926,891 Rls. 1,379 $
216 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 248 57,516,498 Rls. 1,305 $
217 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 84439920 اجزا و قطعات غيرالكتريكي و غيرالكترونيكي مورد مصرف در چاپگر به استثناي قطعات كارتريج 100 57,053,150 Rls. 1,514 $
218 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون و رسوبات و فرآورده هاي ضدخوردگي و ساير افزودنيها غير ازافزودنيهاي روغن هاي روان كننده غير مذكور 50 53,741,271 Rls. 1,280 $
219 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 27129090 ساير موم هاي نفتي و معدني غير مذکور در جاي ديگر 195 52,629,981 Rls. 1,221 $
220 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 90158090 ساير غير از الات و دستگاه هاي لرزه نگاري 40 52,491,890 Rls. 1,250 $
221 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 85030090 ساير اجزاء و قطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجز کلکتور و بجز روتور ژنرا تور نيروگاهي 22 51,741,108 Rls. 1,219 $
222 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 94069010 گلخانه با تجهیزات کامل 147 47,049,140 Rls. 1,120 $
223 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 90319000 اجزاء و قطعات و متفرعات براي آلات و وسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 60 43,115,400 Rls. 1,027 $
224 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 38249990 سایر 75 42,068,754 Rls. 1,002 $
225 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 84091000 اجزاء و قطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710 3 41,745,480 Rls. 994 $
226 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 84559000 اجزاء و قطعات ماشين هاي نورد فلزات (غير ازغلتک ها) 100 39,484,263 Rls. 940 $
227 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 51 39,433,576 Rls. 939 $
228 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 82077000 ا بزا رها براي فرزکردن. 1 38,763,660 Rls. 923 $
229 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 39231000 جعبه، صندوق، قفسه و اشياء همانند ا ز مواد پلاستيکي 32 32,454,450 Rls. 736 $
230 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 84603990 ساير ماشينهاي تيزکردن فلز، فاقد کنترل شماره اي بجز ماشين سنگ سنباده 79 31,464,320 Rls. 741 $
231 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 68042290 ساير سنگ هاي آسياب و سنگ هاي سنباده و سنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غير مذکور در جاي ديگر 4 31,192,800 Rls. 742 $
232 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 85389010 اجزاء و قطعات تعرفه هاي 8535و8536 30 30,670,475 Rls. 705 $
233 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 90158090 ساير غير از الات و دستگاه هاي لرزه نگاري 20 30,181,635 Rls. 706 $
234 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 31022900 املاح مضاعف و مخلوط هاي سولفات آمونيوم ونيترا ت آمونيوم 350 29,113,280 Rls. 693 $
235 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 84069000 اجزاء و قطعات توربين هاي بخار 160 25,347,500 Rls. 583 $
236 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 85389010 اجزاء و قطعات تعرفه هاي 8535و8536 270 25,200,000 Rls. 600 $
237 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 22029990 ساير 368 24,299,500 Rls. 577 $
238 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 85285900 ساير مانيتورها غير مذكور در جاي ديگر 12 24,155,560 Rls. 575 $
239 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 96 21,414,833 Rls. 510 $
240 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 84099930 اجزاء و قطعات براي موتورهاي کشاورزي 65 21,040,000 Rls. 500 $
241 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 84669400 اجزاء و قطعات و متفرعات براي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 60 19,852,000 Rls. 466 $
242 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 29362910 نيكوتيناميد 20 18,387,890 Rls. 438 $
243 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 160 17,469,760 Rls. 410 $
244 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 84099120 رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 4 15,747,459 Rls. 373 $
245 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 84192090 ساير ا سترليزه کننده هاي طبي وجراحي يا ا زمايشگاهي غير مذکور در جاي ديگر 2 15,329,490 Rls. 405 $
246 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 49029010 کاتالوگ هاي تجاري و همانند که کمتر از چهارباردرهفته منتشرمي شود 13 14,753,100 Rls. 350 $
247 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 90041000 عينک آفتابي 2 13,471,370 Rls. 321 $
248 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 39269030 مصنوعات از مواد پلاستيكي جهت مصارف پزشکي 2 12,771,596 Rls. 304 $
249 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 90119000 اجزاء و قطعات و متفرعات ميکروسکوپهاي اپتيکي مشمول 9011 17 12,481,938 Rls. 297 $
250 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 29362600 ويتامين12 B و مشتقات آن، مخلوط نشده 0 12,473,947 Rls. 297 $
251 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 85030090 ساير اجزاء و قطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجز کلکتور و بجز روتور ژنرا تور نيروگاهي 26 11,537,175 Rls. 263 $
252 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 84139100 اجزاء و قطعات تلمبه هاي مايعات 21 10,137,660 Rls. 241 $
253 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 40059100 کائوچوي مخلوط شده، ولکانيزه نشده، به شکل، صفحه، ورق و نوار 35 9,939,400 Rls. 237 $
254 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 84819030 اجزاء و قطعات شيرآلات چدني و فولادي 29 9,288,579 Rls. 221 $
255 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 39263000 يرا ق آلات براي مبل، بدنه وسائط نقليه يا همانند ا ز مواد پلاستيکي 34 8,040,060 Rls. 189 $
256 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 90318040 حسگرها (SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 1 5,211,150 Rls. 122 $
257 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 85111000 شمع هاي جرقه زن 5 4,916,300 Rls. 116 $
258 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 39211200 صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازک، باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 3 2,568,300 Rls. 61 $
259 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 39069010 پليمرهاي اكريليك به صورت مواد افزودني رنگ 9 2,322,650 Rls. 61 $
260 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه، حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 9 1,662,225 Rls. 40 $
261 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 39079100 ساير پلي ا سترهاي ا شباع نشده غير مذكور 14 710,136 Rls. 17 $
262 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 38101010 ترکيبات براي پاک کردن وپردا خت سطح فلزات 1 517,320 Rls. 12 $
263 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 39189090 پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 9 248,955 Rls. 6 $
264 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 32089030 ساير مواد افزودني رنگ بر اساس ساير پليمرهاي سنتيتيك يا طبيعي تغيير يافته ازلحاظ شيميايي، ديسپرسه يا حل شده درمحيط غيرآبي 1 247,330 Rls. 6 $
مجموع کل
2,245,215,942 ريال
مجموع کل
53,685 دلار