آمار کل " واردات از" کشور (هلند) گمرک (فرودگاه امام خمینی (ره))

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 84369100 اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه هاي پرورش طيور يا جوجه کشي و جوجه پروري 926 1,221,810,200 Rls. 29,035 $
102 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 81121900 مصنوعات ا زبريليوم؛ که در جاي ديگرگفته نشده ا ست. 86 1,159,815,515 Rls. 27,615 $
103 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 85437090 سايردستگاه ها وماشينهاي برقي داراي عمل خاص كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب و لامپ LeD 369 1,152,917,007 Rls. 27,450 $
104 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 84389000 اجزاء و قطعات ماشين آلات صنعتي براي تهيه يا توليد غذا ها يا نوشابه ها، غير مذکور در جاي ديگر 220 1,128,337,446 Rls. 25,714 $
105 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 30061090 ساير نخ هاي جراحي ا ز5 بالاتروچسباننده ها.لامينرهاي سترون وموادا ستريل قابل جذب براي بندآوردن خون غير مذکور 35 1,124,131,407 Rls. 26,766 $
106 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آن ها) 3,485 1,109,600,988 Rls. 29,456 $
107 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 90183926 لوازم مصرفي جراحي قلب (صرفا شامل کليپس - رينگ - استابيلايزر (ثابت نگهدارنده ديواره قلب) - کانولا - اکسيژناتور به همراهست مربوطه -گرافت - پانچ آئورت) 115 1,093,693,260 Rls. 25,991 $
108 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 90229000 پانلهاي و ميزهاي كنترل اشعه ايكس، صفحه اشعه ايكس، اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مولد اشعه ايكس، الفا، بتا يا گاما 6 1,084,746,245 Rls. 25,168 $
109 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 84139100 اجزاء و قطعات تلمبه هاي مايعات 104 1,076,522,211 Rls. 25,354 $
110 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 90229000 پانلهاي و ميزهاي كنترل اشعه ايكس، صفحه اشعه ايكس، اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مولد اشعه ايكس، الفا، بتا يا گاما 26 1,024,661,316 Rls. 24,314 $
111 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها، همانند، غير مذكور در جاي ديگر 29 987,309,900 Rls. 23,507 $
112 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 84718090 ساير واحدهاي مربوط به ماشين هاي خودكار داده پردازي غير از انواع بردها 38 981,533,355 Rls. 22,773 $
113 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 30064090 ساير سيمان هاو محصولات براي پرکردن دندا ن وسيمان براي بازساز ي استخوان غير مذکور 70 964,135,101 Rls. 22,707 $
114 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 90219090 ساير دستگاه هاي محرك ماهيچه قلب غير مذكور 165 942,882,410 Rls. 21,794 $
115 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 38089930 فرمون هاي جنسي ولورهاي جلب كننده حشرات 24 933,110,872 Rls. 22,217 $
116 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 84099990 ساير اجزاء و قطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غير مذکور در جاي ديگر 371 909,790,000 Rls. 21,662 $
117 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 30062000 معرفهايي كه در تشخيص گروه هاي خون و عوامل خوني مصرف مي شود 75 869,520,640 Rls. 19,989 $
118 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 90181200 دستگاه هاي اولتراسونيک (Scanners) تشخيص امراض 20 838,453,424 Rls. 22,169 $
119 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 90229000 پانلهاي و ميزهاي كنترل اشعه ايكس، صفحه اشعه ايكس، اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مولد اشعه ايكس، الفا، بتا يا گاما 3 792,811,692 Rls. 21,032 $
120 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 32091010 رنگ رويه و آستري ا تومبيل بر اساس پليمرهاي اكريليك يا وينيل 800 771,488,640 Rls. 17,498 $
121 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 84339000 اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه ها براي بردا شت جوركردن، درجه بندي كردن، يا كوبيدن محصولات كشاورزي 21 712,323,219 Rls. 16,960 $
122 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غير مذکور در جاي ديگرو غير مشمول شماره ديگر 500 685,149,500 Rls. 15,540 $
123 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 29021900 سيکلانيک ها، سيکلنيک ها يا سيکلوترپنيک ها غير از سيکلوهگزان 582 675,550,185 Rls. 16,085 $
124 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 84828000 بلبرينگ يا رولربيرينگ (هم چنين، بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده)، که در جاي ديگرمذکور نباشد 15 671,635,354 Rls. 18,126 $
125 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 13023900 لعاب ها و مواد غليظ کننده، مشتق ا ز محصولات نباتي غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر 500 658,746,000 Rls. 15,684 $
126 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 90223000 تيوبهاي اشعه ا يکس 4 644,257,570 Rls. 17,877 $
127 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 84828000 بلبرينگ يا رولربيرينگ (هم چنين، بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده)، که در جاي ديگرمذکور نباشد 180 634,195,269 Rls. 15,100 $
128 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 38089223 کزینب/حشرهکكشکها، ضدجوندگان، قارچکكشکها، علفکكشکها، كندكنندهکها يا بازدارندهکهاي جوانه زدن و تنظيمکكنندهکهاي رشد نباتات، گندزداها و محصولات همانند، عرضه شده به اشكال يا بستهکبنديکهاي خرده فروشي يا به صورت فرآوردهک يا به شكل اشياء از قبيل نوار، فتيله و شمع 2,000 623,856,000 Rls. 14,854 $
129 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 84805000 قالب براي شيشه. 76 608,781,227 Rls. 15,419 $
130 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 04021010 شيرخشک ا طفال در بسته بندي هاي تحت خلا و يک کيلوگرم و کمترکه ميزا ن مواد چرب ا ن يک و نيم% و يا کمتر باشد 288 602,271,936 Rls. 14,340 $
131 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 90219010 دريچه قلب 10 536,004,000 Rls. 12,594 $
132 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 67 534,231,156 Rls. 12,117 $
133 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 90219090 ساير دستگاه هاي محرك ماهيچه قلب غير مذكور 36 523,901,981 Rls. 13,395 $
134 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 71 514,306,800 Rls. 12,245 $
135 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 84759000 اجزاء و قطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475. 6 511,338,372 Rls. 12,175 $
136 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 84129000 اجزاء و قطعات موتورها و ماشين هاي محرک رديفهاي 841210 ا لي 841280 55 490,989,465 Rls. 11,136 $
137 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 84122100 موتورها و ماشين هاي محرک هيدروليک با حرکت خطي (سيلندرها) 390 468,889,530 Rls. 10,635 $
138 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 23099010 خوراك آماده آبزيان 495 456,725,896 Rls. 10,874 $
139 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 06024000 درختچه گل رز (Rose)، حتي پيوندزده 350 447,667,300 Rls. 10,638 $
140 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 90329000 اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مشمول رديف 9032 33 447,273,000 Rls. 10,649 $
141 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 90219090 ساير دستگاه هاي محرك ماهيچه قلب غير مذكور 33 443,124,864 Rls. 10,551 $
142 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 85472000 قطعات عايق ا ز مواد پلاستيکي 417 419,964,050 Rls. 9,999 $
143 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 90181990 ساير دستگاه هاي برقي تشخيص بيماري غير مذکور در جاي ديگر 2 417,586,495 Rls. 9,903 $
144 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 90181190 اجزاء و قطعات دستگاه الكتروكارديوگراف 12 409,349,348 Rls. 9,709 $
145 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 90213910 لنز دا خل چشمي ا ز جنس (Poly Metil (Metaacrilat PM.M.A) 5 395,527,600 Rls. 10,493 $
146 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آن ها مخلوط نشده غير مذکور در جاي ديگر 202 392,563,108 Rls. 9,347 $
147 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 90219010 دريچه قلب 17 382,072,680 Rls. 9,097 $
148 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 73141910 توربافته شده براي مصارف کاغذ سازي ا زا هن يافولاد 407 374,651,370 Rls. 8,760 $
149 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 29362400 اسيد D - يا DL -پانتوتنيک (ويتامين b3يا b5) و مشتقات آن ها مخلوط نشده 90 373,522,652 Rls. 8,893 $
150 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 23091000 فرآورده هاي غذائي براي سگ يا گربه، بسته بندي شده براي خرده فروشي 1,189 368,827,500 Rls. 8,747 $
151 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني با استثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه بر اساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 100 360,815,180 Rls. 8,591 $
152 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 98870224 قطعات منفصله وسيله حمل و نقل ده نفر يا بيشتر با ساخت داخل 50% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، كولر، جعبه فرمان و لاستيك 1,470 360,240,213 Rls. 8,543 $
153 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 38069000 مشتقات کولوفان واسيدهاي رزيني، اسانس کولوفان وروغن کولوفان غير مذکور در جاي ديگر، خميرهاي عمل آمده باحرارت به غير از صمغ هاي استر 1,500 357,336,000 Rls. 8,396 $
154 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 90309000 اجزاء و قطعات و متفرعات آلات و دستگاه هاي مشمول 9030 5 351,330,000 Rls. 8,365 $
155 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 32041210 مواد رنگي دندانه (Mordant) 25 346,563,014 Rls. 8,252 $
156 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آن ها) 706 342,778,424 Rls. 7,812 $
157 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 90013000 لنز نامرئي (lense contact) 3 328,309,293 Rls. 7,659 $
158 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 32151100 مرکب چاپ به رنگ سياه، حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 855 324,009,675 Rls. 8,567 $
159 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 84248200 ک ک كشاورزي يا باغباني 781 314,719,075 Rls. 8,321 $
160 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 82090000 صفحه كوچك، قلم، نوك واشياء همانند براي ا بزا رها، سوا رنشده ا زيا سرمت ها 2 314,007,520 Rls. 7,476 $
161 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 84805000 قالب براي شيشه. 26 312,502,145 Rls. 7,307 $
162 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 84824000 رولربيرينگ سوزني. 39 311,928,000 Rls. 7,427 $
163 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 39079991 رزين پلي ا ستر ا شباع ويژه رنگ ا تومبيل 800 307,711,217 Rls. 7,247 $
164 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 06021030 گیاهان گلدانی زینتی نظیر بنت قنسول. فیتونیا. سیلکمن و زامی فولیا 72 286,529,975 Rls. 6,699 $
165 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 06021030 گیاهان گلدانی زینتی نظیر بنت قنسول. فیتونیا. سیلکمن و زامی فولیا 230 275,772,950 Rls. 6,554 $
166 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر 68 268,774,121 Rls. 6,330 $
167 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آن ها مخلوط نشده غير مذکور در جاي ديگر 12 266,624,405 Rls. 6,349 $
168 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 32071090 ساير پيگمآن ها، کدرکننده و رنگ هاي آماده و فرآورده هاي همانند غير مذکور 75 257,810,772 Rls. 6,072 $
169 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 29362700 ويتامين C و مشتقات آن، مخلوط نشده 200 257,325,314 Rls. 6,127 $
170 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 06011090 ساير اجزاي زعفران به استثناي پياز زعفران در حال نمو يا گل دادن 130 242,999,577 Rls. 5,682 $
171 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 90279090 ساير اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مشمول رديف 9027 1 242,090,976 Rls. 6,423 $
172 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 32159090 مرکب تحرير يا رسم و نقاشي و ساير مرکبهاي تغليظ شده وجامد 1,173 238,460,700 Rls. 6,326 $
173 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 1,429 230,641,338 Rls. 5,492 $
174 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 84805000 قالب براي شيشه. 20 229,626,470 Rls. 6,072 $
175 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 84433900 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس، غير قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه 194 228,360,253 Rls. 6,058 $
176 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 39219010 نوا رلبه و روکش اورا ق فشرده چوبي آغشته به ملامين فرمالدئي ويا اوره فرمالدئيد (رزينهاي آمينه) 39 221,040,204 Rls. 5,865 $
177 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 90279090 ساير اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مشمول رديف 9027 1 208,368,374 Rls. 5,782 $
178 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني و فرآورده ها بر اساس ا ين مواد به غير ازخمير پيگمنت چاپ پارچه 233 204,658,560 Rls. 4,873 $
179 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 30067010 ژل الكترود پزشكي 300 204,143,100 Rls. 4,861 $
180 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 06011090 ساير اجزاي زعفران به استثناي پياز زعفران در حال نمو يا گل دادن 1,254 204,038,909 Rls. 4,847 $
181 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 84194090 سایر ماشین آلات (Plants) تقطیر یا تصفیه 70 191,408,400 Rls. 4,557 $
182 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 32159090 مرکب تحرير يا رسم و نقاشي و ساير مرکبهاي تغليظ شده وجامد 814 190,929,701 Rls. 4,546 $
183 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 85015290 سايرالکتروموتورها باجريان متناوب چند فاز، به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 25 189,048,348 Rls. 4,501 $
184 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 85340000 مدا رهاي چاپي 50 181,540,220 Rls. 4,314 $
185 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 6 179,193,957 Rls. 4,267 $
186 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 29362300 ويتامين b2و مشتقات آن، مخلوط نشده 10 162,509,190 Rls. 3,869 $
187 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غير مذکور در جاي ديگر 50 157,793,409 Rls. 4,172 $
188 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 73151100 زنجيرغلتکي با حلقه هاي مفصل بندي شده از چدن، اهن يا از فولاد. 120 149,091,000 Rls. 3,550 $
189 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 90013000 لنز نامرئي (lense contact) 1 148,775,178 Rls. 3,528 $
190 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 29362700 ويتامين C و مشتقات آن، مخلوط نشده 100 138,952,812 Rls. 3,308 $
191 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 84819030 اجزاء و قطعات شيرآلات چدني و فولادي 384 128,490,391 Rls. 3,060 $
192 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه، حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 389 125,544,166 Rls. 3,325 $
193 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 90181990 ساير دستگاه هاي برقي تشخيص بيماري غير مذکور در جاي ديگر 1 123,448,848 Rls. 3,264 $
194 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 84734000 اجزاء و قطعات و متفرعات ماشينهاي مشمول رديف 8472. 25 120,554,422 Rls. 2,870 $
195 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 84212190 ساير 8 114,808,590 Rls. 3,036 $
196 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 29362210 ويتامين b1(تيامين هيدروکلرا يد) تيامين منونيترات مخلوط نشده 20 109,581,885 Rls. 2,609 $
197 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 39073090 سايررزين هاي اپواکسيد به غير ا ز رنگ پودري آماده و نيمه آماده (فلس وگرا نول) 21 104,286,985 Rls. 2,483 $
198 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 40101900 تسمه نقاله.. از کائوچوي ولکانيزه که در جاي ديگر مذکور نباشد 233 102,622,320 Rls. 2,443 $
199 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 72102000 محصولات از آهن يا فولادغير ممزوج تخت نوردشده، با پهناي حدا قل 600mm آبکاري يا روکش شده با سرب، همچنين با آلياژ سرب و قلع 900 98,932,000 Rls. 2,351 $
200 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 84198930 دستگاه مه ساز (THERMAL FOGGER) جهت استفاده در باغها در زمان بروز سرما 9 95,917,860 Rls. 2,284 $
مجموع کل
46,805,500,492 ريال
مجموع کل
1,126,865 دلار