آمار کل " واردات از" کشور (هلند) گمرک (فرودگاه امام خمینی (ره))

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 9,161 404,546,180,768 Rls. 9,954,472 $
2 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 90181300 دستگاه هاي تشخيص امراض از طريق نمايش رزنانس مغناطيسي (MRI) 45,346 258,795,355,236 Rls. 5,897,797 $
3 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 17,387 201,749,352,650 Rls. 4,760,287 $
4 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 5,569 191,636,029,506 Rls. 4,456,558 $
5 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 21,404 185,914,385,469 Rls. 4,415,710 $
6 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 90181300 دستگاه هاي تشخيص امراض از طريق نمايش رزنانس مغناطيسي (MRI) 23,230 156,266,600,739 Rls. 3,720,634 $
7 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 2,700 123,955,025,854 Rls. 3,218,209 $
8 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 90181300 دستگاه هاي تشخيص امراض از طريق نمايش رزنانس مغناطيسي (MRI) 23,085 85,875,120,000 Rls. 2,044,646 $
9 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 12099100 تخم سبزيجات براي کشت 2,662 79,442,549,539 Rls. 1,937,276 $
10 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 863 69,639,043,200 Rls. 1,652,040 $
11 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 771 64,926,895,950 Rls. 1,545,878 $
12 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 90221420 دستگاه را ديولوژي موبايل به استثناي رديف 8705 4,440 59,905,656,000 Rls. 1,426,325 $
13 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 90189090 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم پزشکي، جراحي و دامپزشکي، غير مذکور در جاي ديگر 4,809 59,685,475,788 Rls. 1,363,054 $
14 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 90181300 دستگاه هاي تشخيص امراض از طريق نمايش رزنانس مغناطيسي (MRI) 14,070 54,695,208,960 Rls. 1,302,267 $
15 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 12099100 تخم سبزيجات براي کشت 2,697 53,578,216,099 Rls. 1,260,104 $
16 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 575 48,919,674,300 Rls. 1,109,541 $
17 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 90222100 دستگاه هايي که اشعه آلفا، بتا يا گاما به کارميبرند، براي مصارف پزشکي، جراحي، دندانپزشکي يا دامپزشکي 4,000 47,462,627,000 Rls. 1,127,914 $
18 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 30022000 واكسنها براي پزشكي 941 44,561,836,350 Rls. 1,049,502 $
19 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 90215000 دستگاه هاي محرک ماهيچه قلب (به استثناي اجزاء قطعات و متفرعات) 729 37,317,124,300 Rls. 879,069 $
20 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 30043910 ساير داروها داراي هورمون يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك ها داراي توليد داخلي مشابه 1,525 31,265,291,868 Rls. 741,886 $
21 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 30043910 ساير داروها داراي هورمون يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك ها داراي توليد داخلي مشابه 1,803 26,803,492,470 Rls. 626,199 $
22 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 90219090 ساير دستگاه هاي محرك ماهيچه قلب غير مذكور 1,410 26,770,999,200 Rls. 636,193 $
23 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 790 22,012,272,800 Rls. 524,102 $
24 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 12099100 تخم سبزيجات براي کشت 3,037 19,132,027,578 Rls. 453,441 $
25 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 90181990 ساير دستگاه هاي برقي تشخيص بيماري غير مذکور در جاي ديگر 838 17,153,134,485 Rls. 398,042 $
26 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 86079100 اجزاء و قطعات لکوموتيوها يالکوترا کتورها که در جاي ديگري مذکور نباشند. 780 16,331,626,928 Rls. 388,848 $
27 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 90221410 دستگاه ماموگراف 1,090 15,593,612,374 Rls. 370,571 $
28 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 01012910 اسب براي مسابقه 4,450 13,746,810,000 Rls. 372,000 $
29 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 12099100 تخم سبزيجات براي کشت 499 13,101,316,345 Rls. 303,991 $
30 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 12099100 تخم سبزيجات براي کشت 2,192 12,626,106,940 Rls. 334,964 $
31 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 84192090 ساير ا سترليزه کننده هاي طبي وجراحي يا ا زمايشگاهي غير مذکور در جاي ديگر 1,910 12,430,826,100 Rls. 292,078 $
32 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 90189090 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم پزشکي، جراحي و دامپزشکي، غير مذکور در جاي ديگر 863 12,074,254,180 Rls. 320,690 $
33 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 90278090 دستگاه هاب راي تجزيه فيزيکي يا شيميايي دستگاه هاي كنترل و سنجش و يسکوزيته، تخلخل، ا نبساط، كشش سطحي يا همانند غير مذكور در جاي ديگر 1,050 12,009,228,000 Rls. 285,934 $
34 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 05111000 اسپرم گاو 10 11,940,710,820 Rls. 284,303 $
35 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 30043910 ساير داروها داراي هورمون يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك ها داراي توليد داخلي مشابه 488 10,607,906,982 Rls. 240,597 $
36 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 30062000 معرفهايي كه در تشخيص گروه هاي خون و عوامل خوني مصرف مي شود 1,458 10,069,067,842 Rls. 238,321 $
37 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 495 9,689,277,108 Rls. 230,697 $
38 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 231 9,190,995,830 Rls. 209,815 $
39 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 90189090 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم پزشکي، جراحي و دامپزشکي، غير مذکور در جاي ديگر 794 8,709,579,270 Rls. 223,364 $
40 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 90229000 پانلهاي و ميزهاي كنترل اشعه ايكس، صفحه اشعه ايكس، اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مولد اشعه ايكس، الفا، بتا يا گاما 78 8,629,651,942 Rls. 205,468 $
41 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 01012100 ک ک حیوانات مولد نژاد خالص:/اسب، الاغ، قاطر و استر، زنده. 1,600 8,500,817,430 Rls. 202,400 $
42 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 84139100 اجزاء و قطعات تلمبه هاي مايعات 351 8,122,663,462 Rls. 193,029 $
43 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 01022190 ساير حيوانات مولد نژاد خاص از نوع گاو بجز گاو شيري و گاو گوشتي 2,100 8,036,655,000 Rls. 186,465 $
44 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 30062000 معرفهايي كه در تشخيص گروه هاي خون و عوامل خوني مصرف مي شود 1,300 7,738,995,495 Rls. 179,559 $
45 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 05111000 اسپرم گاو 3 7,718,201,898 Rls. 175,893 $
46 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 90219090 ساير دستگاه هاي محرك ماهيچه قلب غير مذكور 322 7,582,713,424 Rls. 178,467 $
47 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها، همانند، غير مذكور در جاي ديگر 1,027 7,059,908,466 Rls. 165,067 $
48 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 90219040 دفيبريلانور کاشتني قلبي در بدن 29 6,854,210,240 Rls. 163,195 $
49 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 54 6,844,553,214 Rls. 162,327 $
50 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 12091000 تخم چغندر قند براي كشت 1,755 6,159,667,800 Rls. 162,868 $
51 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 90211010 پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 181 6,146,245,578 Rls. 141,293 $
52 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 90185010 دستگاه ويترکتومي، فيکو و فيکوويترکتومي و کاست تخليه مربوط 327 6,073,413,212 Rls. 144,605 $
53 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 90189090 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم پزشکي، جراحي و دامپزشکي، غير مذکور در جاي ديگر 81 5,792,279,286 Rls. 137,428 $
54 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آن ها) 4,167 5,655,053,242 Rls. 135,396 $
55 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه، غير مذکور در جاي ديگر 450 5,447,857,730 Rls. 128,306 $
56 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 90189090 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم پزشکي، جراحي و دامپزشکي، غير مذکور در جاي ديگر 522 5,445,450,940 Rls. 127,791 $
57 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 90185010 دستگاه ويترکتومي، فيکو و فيکوويترکتومي و کاست تخليه مربوط 380 5,407,930,000 Rls. 127,365 $
58 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 90183926 لوازم مصرفي جراحي قلب (صرفا شامل کليپس - رينگ - استابيلايزر (ثابت نگهدارنده ديواره قلب) - کانولا - اکسيژناتور به همراهست مربوطه -گرافت - پانچ آئورت) 430 4,926,639,344 Rls. 117,301 $
59 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آن ها) 3,161 4,594,329,275 Rls. 112,070 $
60 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 29420090 ساير تركيبات آلي غير مذكور در جاي ديگر 3 4,369,554,992 Rls. 115,536 $
61 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 90181200 دستگاه هاي اولتراسونيک (Scanners) تشخيص امراض 59 4,335,038,403 Rls. 101,856 $
62 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 90213990 ساير اعضاي مصنوعي بدن غير از مفصل هاي مصنوعي و لنز دا خل چشمي ا ز جنس PMMA 14 3,938,124,668 Rls. 104,464 $
63 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 90272000 دستگاه هاي کروماتوگراف و الکتروفورز 735 3,643,305,905 Rls. 82,652 $
64 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 90183926 لوازم مصرفي جراحي قلب (صرفا شامل کليپس - رينگ - استابيلايزر (ثابت نگهدارنده ديواره قلب) - کانولا - اکسيژناتور به همراهست مربوطه -گرافت - پانچ آئورت) 335 3,585,885,019 Rls. 84,267 $
65 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 128 3,553,189,970 Rls. 84,599 $
66 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 90279090 ساير اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مشمول رديف 9027 37 3,407,277,622 Rls. 80,808 $
67 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 84678900 ا بزا ربراي کارکردن دردست، باموتورغير برقي، که در جاي ديگرمذکور نباشد 1,108 3,400,687,818 Rls. 78,902 $
68 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 1,155 3,338,690,460 Rls. 79,182 $
69 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 06021030 گیاهان گلدانی زینتی نظیر بنت قنسول. فیتونیا. سیلکمن و زامی فولیا 1,881 3,205,209,768 Rls. 73,998 $
70 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 86079100 اجزاء و قطعات لکوموتيوها يالکوترا کتورها که در جاي ديگري مذکور نباشند. 700 3,139,324,100 Rls. 71,203 $
71 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 06024000 درختچه گل رز (Rose)، حتي پيوندزده 1,750 2,995,811,544 Rls. 68,273 $
72 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 84749090 اجزاء و قطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر، چكش، كانكتيو، منتل 10 2,971,519,520 Rls. 79,668 $
73 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان، تشخيص بيماري و جراحي چشم، غير مذکوردر جاي ديگر 145 2,687,067,093 Rls. 63,978 $
74 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 90183926 لوازم مصرفي جراحي قلب (صرفا شامل کليپس - رينگ - استابيلايزر (ثابت نگهدارنده ديواره قلب) - کانولا - اکسيژناتور به همراهست مربوطه -گرافت - پانچ آئورت) 289 2,670,351,158 Rls. 63,580 $
75 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 90219010 دريچه قلب 99 2,670,235,350 Rls. 70,824 $
76 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 84199090 ساير اجزاء و قطعات ماشين آلات براي عمل آوردن مواد غير مذكور در جاي ديگر 131 2,582,129,616 Rls. 58,845 $
77 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 90181990 ساير دستگاه هاي برقي تشخيص بيماري غير مذکور در جاي ديگر 109 2,525,353,043 Rls. 59,468 $
78 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 30067090 سايرفرآورده هاي روان كننده كه به شکل ژل درطب ا نساني يا حيوا ني کاربرد دارد به غير از ژل الکترود پزشکي 155 2,424,167,200 Rls. 57,718 $
79 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 90181200 دستگاه هاي اولتراسونيک (Scanners) تشخيص امراض 9 2,387,720,250 Rls. 54,156 $
80 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 30062000 معرفهايي كه در تشخيص گروه هاي خون و عوامل خوني مصرف مي شود 211 2,326,287,331 Rls. 55,388 $
81 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 04021010 شيرخشک ا طفال در بسته بندي هاي تحت خلا و يک کيلوگرم و کمترکه ميزا ن مواد چرب ا ن يک و نيم% و يا کمتر باشد 977 2,102,520,974 Rls. 47,915 $
82 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 84719000 ساير ماشين قرا ئت مغناطيسي يا اپتيکي، ماشين انتقال دا ده ها به روي حامل دا ده ها...غير مذکور در جاي ديگر 598 2,081,829,610 Rls. 48,915 $
83 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 90181919 اجزاء و قطعات دستگاه مانيتور علائم حياتي 30 1,984,336,536 Rls. 53,036 $
84 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 90183926 لوازم مصرفي جراحي قلب (صرفا شامل کليپس - رينگ - استابيلايزر (ثابت نگهدارنده ديواره قلب) - کانولا - اکسيژناتور به همراهست مربوطه -گرافت - پانچ آئورت) 2,169 1,924,640,696 Rls. 46,122 $
85 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 84705010 دستگاه هاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي آن ها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 69 1,772,975,499 Rls. 40,758 $
86 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 01069020 عوامل ماكرو ارگانيسم (عوامل زنده كنترل كننده آفات، بيماريها و علفهاي هرزه) 1,050 1,753,548,596 Rls. 46,498 $
87 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 90229000 پانلهاي و ميزهاي كنترل اشعه ايكس، صفحه اشعه ايكس، اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مولد اشعه ايكس، الفا، بتا يا گاما 23 1,735,420,982 Rls. 47,867 $
88 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 90219010 دريچه قلب 21 1,676,711,925 Rls. 39,922 $
89 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 84229090 ساير اجزا و قطعات ماشين هاي ظرفشويي، ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن، پركردن، بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 32 1,537,830,956 Rls. 36,615 $
90 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آن ها) 1,645 1,472,056,230 Rls. 34,383 $
91 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 90272000 دستگاه هاي کروماتوگراف و الکتروفورز 250 1,459,621,800 Rls. 34,531 $
92 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 204 1,439,439,691 Rls. 34,272 $
93 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 84199090 ساير اجزاء و قطعات ماشين آلات براي عمل آوردن مواد غير مذكور در جاي ديگر 70 1,431,301,546 Rls. 37,899 $
94 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 06021020 گیاهان زینتی فصلی و نشایی نظیر کوکب. شمعدانی. بگوینا. حنا و فوشیا 750 1,426,107,100 Rls. 37,708 $
95 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 30064090 ساير سيمان هاو محصولات براي پرکردن دندا ن وسيمان براي بازساز ي استخوان غير مذکور 36 1,374,231,600 Rls. 32,720 $
96 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 90185010 دستگاه ويترکتومي، فيکو و فيکوويترکتومي و کاست تخليه مربوط 280 1,362,802,859 Rls. 32,321 $
97 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 82 1,344,278,180 Rls. 31,585 $
98 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 90181990 ساير دستگاه هاي برقي تشخيص بيماري غير مذکور در جاي ديگر 81 1,290,765,132 Rls. 30,733 $
99 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها، همانند، غير مذكور در جاي ديگر 129 1,234,256,210 Rls. 29,387 $
100 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 375 1,227,447,732 Rls. 29,225 $
مجموع کل
2,770,657,186,490 ريال
مجموع کل
66,105,389 دلار