آمار کل " واردات از" کشور (مالزي) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 85451100 الکترودهاي زغالي براي کوره ها 8,149 5,416,896,586 Rls. 128,974 $
202 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 27101940 روغن پايه معدني 157,340 5,405,600,111 Rls. 128,704 $
203 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 82,500 5,324,461,310 Rls. 125,274 $
204 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 48052590 ساير 163,454 5,297,280,880 Rls. 124,466 $
205 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 40082120 تكيه گاه (ضربه گير يا لرزه گير) بر اساس لاستيك جهت سازه 34,421 5,215,863,117 Rls. 124,091 $
206 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 39069010 پليمرهاي اكريليك به صورت مواد افزودني رنگ 48,000 5,204,166,794 Rls. 121,325 $
207 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 21069020 امولسيفاير 90,000 5,189,898,400 Rls. 123,568 $
208 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 29159099 ساير اسيدهاي مونو کربوکسيليک غير حلقوي اشباع شده واسيد ريوها، هالوژنه ها، پراكسيدها، پراكسي اسيدهاي آن ها مشتقات هالوژنه، سولفونه، نيتره يا نيتروزه آن ها، غير مذكور در جاي ديگر. 100,000 5,151,500,000 Rls. 116,841 $
209 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 18050090 پودر كاكائو بدون افزودن قند، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته بندي هاي بيش از ده كيلوگرم 29,342 5,094,196,812 Rls. 121,290 $
210 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 29159099 ساير اسيدهاي مونو کربوکسيليک غير حلقوي اشباع شده واسيد ريوها، هالوژنه ها، پراكسيدها، پراكسي اسيدهاي آن ها مشتقات هالوژنه، سولفونه، نيتره يا نيتروزه آن ها، غير مذكور در جاي ديگر. 100,000 5,072,400,000 Rls. 120,771 $
211 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 48052590 ساير 146,655 5,032,038,092 Rls. 119,810 $
212 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 29159099 ساير اسيدهاي مونو کربوکسيليک غير حلقوي اشباع شده واسيد ريوها، هالوژنه ها، پراكسيدها، پراكسي اسيدهاي آن ها مشتقات هالوژنه، سولفونه، نيتره يا نيتروزه آن ها، غير مذكور در جاي ديگر. 80,000 4,963,000,000 Rls. 116,612 $
213 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 15200000 گليسرول خام، اب ها و محلول هاي قليايي گليسرين دار 198,000 4,899,760,470 Rls. 116,661 $
214 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 38231900 اسيدهاي چرب صنعتي مونوکربوکسيليک، روغن هاي اسيدي حاصل ازتصفيه غير مذکور و مشمول در جاي ديگر 57,600 4,894,948,800 Rls. 116,546 $
215 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 84741000 ماشين هاي جورکردن، غربال کردن، جدا کردن يا شستن خاک، سنگ وكلوخه ها و ساير مواد معدني جامد 16,150 4,803,562,800 Rls. 114,371 $
216 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 21069020 امولسيفاير 72,500 4,728,000,950 Rls. 112,572 $
217 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 40012100 صفحات دودي ا زکائوچوي طبيعي 60,000 4,711,200,000 Rls. 112,171 $
218 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 37079020 تونر و دولوپر به صورت پودر جهت دستگاه هاي فتوكپي و پرينتر 16,300 4,702,314,600 Rls. 111,960 $
219 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 38249990 سایر 14,400 4,655,717,549 Rls. 110,850 $
220 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 21011200 فرآورده ها بر اساس عصاره، اسانس ها يا تغليظ شده ها يا بر اساس قهوه 27,557 4,651,700,815 Rls. 110,755 $
221 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين مواد، غير مذکور در جاي ديگر 55,980 4,644,380,450 Rls. 110,370 $
222 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 21069020 امولسيفاير 74,000 4,590,136,250 Rls. 109,290 $
223 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 15200000 گليسرول خام، اب ها و محلول هاي قليايي گليسرين دار 300,000 4,566,777,600 Rls. 108,733 $
224 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 39094030 ا لکيل فنوليک (گريد چسب) 32,000 4,402,759,680 Rls. 104,828 $
225 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 42,109 4,392,440,565 Rls. 104,582 $
226 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 84807100 قالب از نوع تزريقي يا فشاري براي کائوچو يا مواد پلاستيکي. 18,500 4,368,966,400 Rls. 115,520 $
227 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 37,187 4,321,377,347 Rls. 102,889 $
228 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 59069900 پارچه هاي نسجي کائوچوزده، غير مذکور در جاي ديگر.... 24,600 4,317,291,264 Rls. 102,793 $
229 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 85299090 ساير اجزاء و قطعات غير مذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 8,058 4,304,483,709 Rls. 102,488 $
230 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 27102000 روغن هاي نفتي و روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري به غير از روغن هاي خام که داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري به شامل آن هايي كه حاوي Biodiesel بوده و به غير از آخال روغن ها 78,240 4,273,528,635 Rls. 101,750 $
231 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 21069020 امولسيفاير 70,000 4,248,116,000 Rls. 99,703 $
232 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 69032090 اشياء سراميكي نسوزکه داراي بيش از 50% وزني آلومين يامخلوط ياترکيبي ا ز آلومين و سيليس غير مذکور در جاي ديگر 33,629 4,245,726,139 Rls. 100,897 $
233 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 84186990 ساير تجهيزات سردکننده يامنجمد كننده بجزنوع تراکمي با کندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 15,754 4,182,819,776 Rls. 99,591 $
234 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 84752900 ماشين هاي ساختن يا عمل آوردن شيشه يا اشياء شيشه ا ي با حرا رت (غير ازا لياف اپتيکي). 4,000 4,179,968,660 Rls. 112,067 $
235 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 39,339 4,104,874,472 Rls. 96,550 $
236 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 40113000 لاستيك رويي چرخ، بادي نو، از كائوچو از انواع مورد مصرف در وسايل نقليه هوايي 5,600 4,085,835,468 Rls. 97,282 $
237 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 59069900 پارچه هاي نسجي کائوچوزده، غير مذکور در جاي ديگر.... 22,800 4,007,986,528 Rls. 95,428 $
238 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 39094030 ا لکيل فنوليک (گريد چسب) 32,000 4,007,000,000 Rls. 93,555 $
239 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 29157019 ساير ا ستئارات هاي فلزي غير از استئارات منيزيم گريد دارويي 72,000 3,960,472,320 Rls. 94,297 $
240 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 34012030 صابون چيپس 100,000 3,935,923,200 Rls. 89,697 $
241 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 18050090 پودر كاكائو بدون افزودن قند، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته بندي هاي بيش از ده كيلوگرم 30,000 3,935,923,200 Rls. 89,697 $
242 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 36,828 3,928,263,621 Rls. 93,530 $
243 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 39095000 پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي 32,000 3,911,323,680 Rls. 89,137 $
244 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 29159099 ساير اسيدهاي مونو کربوکسيليک غير حلقوي اشباع شده واسيد ريوها، هالوژنه ها، پراكسيدها، پراكسي اسيدهاي آن ها مشتقات هالوژنه، سولفونه، نيتره يا نيتروزه آن ها، غير مذكور در جاي ديگر. 80,000 3,899,404,166 Rls. 104,545 $
245 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 29051700 دودکان 1-ئول (الکل لوريک) هگزا دکان 1-ئول (الکل ستيليک) وا کتادکان 1-ئول (الكل ا ستئاريک) 64,000 3,816,790,272 Rls. 90,876 $
246 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 84281010 آسانسور 15,037 3,815,268,270 Rls. 90,840 $
247 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 34012030 صابون چيپس 100,000 3,796,695,000 Rls. 89,208 $
248 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 39071000 پلي ا ستال ها، به اشکال ا بتدا ئي 40,000 3,729,488,000 Rls. 88,797 $
249 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 18050090 پودر كاكائو بدون افزودن قند، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته بندي هاي بيش از ده كيلوگرم 30,000 3,679,334,400 Rls. 87,603 $
250 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 15179090 مخلوط يا فراورده هاي خوراکي ا ز چربي ها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي و اجزاء آن ها غير مذکور در جاي ديگر 112,000 3,671,211,600 Rls. 87,410 $
251 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 64,800 3,659,900,760 Rls. 87,140 $
252 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 39094030 ا لکيل فنوليک (گريد چسب) 32,000 3,607,212,800 Rls. 85,886 $
253 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 15200000 گليسرول خام، اب ها و محلول هاي قليايي گليسرين دار 200,000 3,557,127,152 Rls. 94,369 $
254 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 84159030 اجزاء و قطعات تعرفه 841582 17,498 3,528,351,492 Rls. 84,007 $
255 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 38122090 ساير پلاستي سايزهاي مرکب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي بجزمخلوط هاي داراي دي بوتيل فتالات 12,000 3,491,683,152 Rls. 83,135 $
256 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 15200000 گليسرول خام، اب ها و محلول هاي قليايي گليسرين دار 228,600 3,491,638,000 Rls. 83,134 $
257 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 39201050 صفحه، ورق ياتيغه ا سترچ از پليمرهاي اتيلن 44,750 3,433,136,700 Rls. 81,741 $
258 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 38231100 اسيد استئاريك 84,000 3,420,786,060 Rls. 81,447 $
259 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 34012030 صابون چيپس 100,000 3,386,600,000 Rls. 80,633 $
260 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 40012100 صفحات دودي ا زکائوچوي طبيعي 40,000 3,376,240,000 Rls. 80,387 $
261 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 38231900 اسيدهاي چرب صنعتي مونوکربوکسيليک، روغن هاي اسيدي حاصل ازتصفيه غير مذکور و مشمول در جاي ديگر 46,800 3,366,888,416 Rls. 80,164 $
262 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 15200000 گليسرول خام، اب ها و محلول هاي قليايي گليسرين دار 200,750 3,308,005,676 Rls. 78,762 $
263 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 38231900 اسيدهاي چرب صنعتي مونوکربوکسيليک، روغن هاي اسيدي حاصل ازتصفيه غير مذکور و مشمول در جاي ديگر 44,400 3,247,917,720 Rls. 73,666 $
264 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده، غير ازپلي (اكسي اتيلن) (پلي اتيلن گليكول) 40,000 3,218,511,600 Rls. 76,632 $
265 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 30,866 3,200,186,381 Rls. 76,195 $
266 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 40151100 دستکش جراحي از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده 9,368 3,183,342,161 Rls. 75,793 $
267 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 40012100 صفحات دودي ا زکائوچوي طبيعي 40,000 3,161,928,000 Rls. 75,284 $
268 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 27101930 روغن ترانسفور ماتور 56,192 3,148,336,561 Rls. 74,960 $
269 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 38231100 اسيد استئاريك 85,000 3,140,432,168 Rls. 74,773 $
270 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 40012100 صفحات دودي ا زکائوچوي طبيعي 40,000 3,133,790,000 Rls. 72,710 $
271 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 40012100 صفحات دودي ا زکائوچوي طبيعي 40,000 3,099,763,800 Rls. 73,804 $
272 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 48119030 كاغذ حساس به حرارت (نرمال) به شكل رول يا ورق 6,761 3,095,204,760 Rls. 73,695 $
273 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 40151100 دستکش جراحي از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده 8,125 3,081,916,532 Rls. 73,379 $
274 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 38029010 خاك رنگبر 158,000 2,987,543,790 Rls. 71,132 $
275 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 39140090 مبادله کننده هاي يون براساس پليمرهاي مشمول شماره هاي 39/10لغايت 39/13به اشکال ابتدايي 21,105 2,963,059,830 Rls. 70,549 $
276 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 84779000 اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه هاي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي و غيره. 695 2,904,820,000 Rls. 69,162 $
277 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 29051700 دودکان 1-ئول (الکل لوريک) هگزا دکان 1-ئول (الکل ستيليک) وا کتادکان 1-ئول (الكل ا ستئاريک) 48,000 2,893,998,800 Rls. 68,905 $
278 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 76129020 قوطي بدون درز آلومينيومي براي انواع نوشابه و نوشيدني 8,518 2,890,161,025 Rls. 68,813 $
279 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 84189990 ساير اجزاء و قطعات يخچالها، فريزرها و و ساير تجهيزات سردكننده يا منجمد كننده به رديفهاي 84189100و84189910 10,620 2,860,192,432 Rls. 68,100 $
280 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين مواد، غير مذکور در جاي ديگر 1,414 2,845,920,000 Rls. 67,760 $
281 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 84209900 اجزاء و قطعات ماشينهاي تخت کردن يا ساير ماشينهاي نوردکردن، به جز غلتك 630 2,816,538,000 Rls. 67,060 $
282 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 84186990 ساير تجهيزات سردکننده يامنجمد كننده بجزنوع تراکمي با کندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 8,855 2,800,547,315 Rls. 74,049 $
283 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار (75/0 کيلووا ت) 7,320 2,769,173,376 Rls. 65,933 $
284 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 48115100 کاغذ و مقوا ا ندوده آغشته يا پوشانده با مواد پلاستيکي (بجزچسبها) سفيدشده بوزن هرمترمربع بيش از 150 گرم 47,270 2,755,090,325 Rls. 65,473 $
285 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 84186990 ساير تجهيزات سردکننده يامنجمد كننده بجزنوع تراکمي با کندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 9,972 2,748,260,048 Rls. 65,435 $
286 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 29054900 ساير پلي الکل ها غير مذکور در رديف هاي 29054100 لغايت 29054500 60,000 2,743,311,120 Rls. 65,317 $
287 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 29051700 دودکان 1-ئول (الکل لوريک) هگزا دکان 1-ئول (الکل ستيليک) وا کتادکان 1-ئول (الكل ا ستئاريک) 44,000 2,742,996,912 Rls. 65,310 $
288 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 87071010 بدنه براي سواري و سواري کار 8,699 2,740,878,518 Rls. 62,463 $
289 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده، غير ازپلي (اكسي اتيلن) (پلي اتيلن گليكول) 34,000 2,722,074,300 Rls. 64,812 $
290 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 85299090 ساير اجزاء و قطعات غير مذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 5,728 2,703,316,076 Rls. 61,607 $
291 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 85299090 ساير اجزاء و قطعات غير مذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 3,227 2,700,045,440 Rls. 71,392 $
292 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين مواد، غير مذکور در جاي ديگر 10,541 2,584,498,910 Rls. 60,869 $
293 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 24,204 2,581,807,366 Rls. 61,472 $
294 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده، غير ازپلي (اكسي اتيلن) (پلي اتيلن گليكول) 40,000 2,570,887,100 Rls. 61,004 $
295 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 15132919 روغن پالم كرنل تصفيه شده RBD غير از استئارين و پالم كرنل استئارين 43,520 2,556,645,069 Rls. 60,873 $
296 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 40012100 صفحات دودي ا زکائوچوي طبيعي 20,000 2,527,250,000 Rls. 58,637 $
297 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 83024290 ساير يراق آلات و اتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 31,970 2,511,229,171 Rls. 59,791 $
298 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 25,013 2,494,431,800 Rls. 65,955 $
299 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 40151100 دستکش جراحي از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده 9,457 2,476,624,776 Rls. 65,702 $
300 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 84798100 ماشين ها براي عمل آوردن فلزات، هم چنين دستگاه هاي بوبين پيچي سيم برق 1,000 2,436,000,000 Rls. 58,000 $
مجموع کل
373,405,276,148 ريال
مجموع کل
8,918,836 دلار