آمار کل " واردات از" کشور (مالزي) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 15132919 روغن پالم كرنل تصفيه شده RBD غير از استئارين و پالم كرنل استئارين 224,000 17,487,484,842 Rls. 416,369 $
102 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آن ها غير از استئاراتهاي فلزي 266,500 17,327,776,960 Rls. 412,566 $
103 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 40151920 دستكش معاينه 91,123 16,648,461,825 Rls. 396,392 $
104 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 85272900 گيرنده هاي را ديوئي براي وسايل نقليه موتوري، که بادستگاه ضبط وپخش صوت همراه نباشد 7,128 16,288,631,700 Rls. 377,926 $
105 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 85272900 گيرنده هاي را ديوئي براي وسايل نقليه موتوري، که بادستگاه ضبط وپخش صوت همراه نباشد 7,128 16,050,720,000 Rls. 382,160 $
106 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 40151920 دستكش معاينه 93,735 15,502,806,190 Rls. 369,114 $
107 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آن ها غير از استئاراتهاي فلزي 330,000 15,329,160,000 Rls. 409,706 $
108 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 29054500 گليسرول 400,000 15,319,663,200 Rls. 364,754 $
109 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 40025100 لاتکس کائوچوي آکريلونيتريل - بوتادين 200,000 14,864,124,800 Rls. 353,908 $
110 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 38231100 اسيد استئاريك 388,500 14,725,300,783 Rls. 350,106 $
111 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 40151100 دستکش جراحي از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده 37,404 14,688,671,951 Rls. 349,731 $
112 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 188,200 14,671,935,870 Rls. 343,150 $
113 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 38231100 اسيد استئاريك 391,000 14,637,662,382 Rls. 376,190 $
114 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آن ها غير از استئاراتهاي فلزي 163,200 13,603,132,123 Rls. 323,884 $
115 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 34012030 صابون چيپس 384,000 13,497,937,180 Rls. 321,380 $
116 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 29054500 گليسرول 340,000 13,207,856,160 Rls. 314,473 $
117 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 15131990 روغن نارگيل تصفيه شده عرضه شده بصورت غير خرده فروشي و اجزاء آن 255,360 12,983,694,748 Rls. 309,136 $
118 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 18050090 پودر كاكائو بدون افزودن قند، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته بندي هاي بيش از ده كيلوگرم 82,800 12,965,625,271 Rls. 308,705 $
119 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 40151100 دستکش جراحي از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده 39,278 12,876,006,028 Rls. 302,823 $
120 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 40025100 لاتکس کائوچوي آکريلونيتريل - بوتادين 228,610 12,542,833,526 Rls. 298,639 $
121 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 55032000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زپلي استر، حلاجي نشده،شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 248,699 12,534,414,480 Rls. 298,438 $
122 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 29054500 گليسرول 300,000 12,082,670,947 Rls. 287,682 $
123 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 38237020 لوريل ميرستيل الكل 195,750 12,077,637,975 Rls. 287,563 $
124 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 38237020 لوريل ميرستيل الكل 195,990 12,069,965,754 Rls. 287,380 $
125 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 38112100 افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري 62,400 11,940,604,416 Rls. 284,300 $
126 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 15179090 مخلوط يا فراورده هاي خوراکي ا ز چربي ها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي و اجزاء آن ها غير مذکور در جاي ديگر 336,000 11,750,082,616 Rls. 279,764 $
127 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 40151100 دستکش جراحي از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده 40,295 11,663,325,384 Rls. 277,594 $
128 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 18050090 پودر كاكائو بدون افزودن قند، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته بندي هاي بيش از ده كيلوگرم 87,975 11,656,049,493 Rls. 277,525 $
129 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 39069010 پليمرهاي اكريليك به صورت مواد افزودني رنگ 112,000 11,289,839,120 Rls. 268,806 $
130 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 18050090 پودر كاكائو بدون افزودن قند، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته بندي هاي بيش از ده كيلوگرم 112,000 11,275,807,200 Rls. 257,465 $
131 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 21069020 امولسيفاير 187,000 11,271,433,500 Rls. 268,367 $
132 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 96082000 قلم و قلمهاي علامتگذاري (Marker) با نوك نمدي و يا ساير نوكهاي متخلخل 42,157 10,888,165,518 Rls. 274,378 $
133 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 44111210 تخته فيبري تراكمي متوسط (mdf) باضخامتي نه بيش از5 ميلمتركارنشده به طريق مكانيكي يا سطح آن پوشانده شده 854,893 10,701,787,716 Rls. 248,301 $
134 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره، از ويسکوزريون، حلاجي نشده، شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 113,825 10,619,630,559 Rls. 252,848 $
135 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 34012030 صابون چيپس 340,000 10,590,490,100 Rls. 252,155 $
136 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 15131990 روغن نارگيل تصفيه شده عرضه شده بصورت غير خرده فروشي و اجزاء آن 161,120 10,203,212,707 Rls. 242,933 $
137 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 29054500 گليسرول 220,000 10,199,712,810 Rls. 242,850 $
138 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 84752900 ماشين هاي ساختن يا عمل آوردن شيشه يا اشياء شيشه ا ي با حرا رت (غير ازا لياف اپتيکي). 12,960 10,080,712,603 Rls. 240,017 $
139 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 38231900 اسيدهاي چرب صنعتي مونوکربوکسيليک، روغن هاي اسيدي حاصل ازتصفيه غير مذکور و مشمول در جاي ديگر 161,200 10,057,013,856 Rls. 239,453 $
140 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره، از ويسکوزريون، حلاجي نشده، شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 113,619 10,054,222,330 Rls. 266,782 $
141 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 40151920 دستكش معاينه 100,555 9,796,970,192 Rls. 260,220 $
142 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 85423100 پردازشگرها و كنترل كننده ها خواه باحافظه ها، مبدلها، مدارهاي منطقي، امپلي فاير ها، ساعت و مدارهاي زمان سنج 176 9,500,037,578 Rls. 226,191 $
143 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 38231900 اسيدهاي چرب صنعتي مونوکربوکسيليک، روغن هاي اسيدي حاصل ازتصفيه غير مذکور و مشمول در جاي ديگر 147,200 9,486,361,080 Rls. 225,865 $
144 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 15200000 گليسرول خام، اب ها و محلول هاي قليايي گليسرين دار 386,150 9,463,360,252 Rls. 225,319 $
145 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 21069020 امولسيفاير 147,000 9,442,449,450 Rls. 224,820 $
146 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 38237020 لوريل ميرستيل الكل 100,420 9,328,065,600 Rls. 222,097 $
147 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 40151920 دستكش معاينه 65,626 9,216,293,960 Rls. 219,435 $
148 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آن ها غير از استئاراتهاي فلزي 248,000 9,189,916,176 Rls. 218,807 $
149 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 15162020 روغنCBE، CBR 224,000 8,954,543,360 Rls. 203,097 $
150 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 80011000 قلع، غيرممزوج، بصورت کارنشده. 11,000 8,938,566,000 Rls. 212,823 $
151 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 39021020 گريد فيلم پلي پروپيلن 132,000 8,733,163,065 Rls. 207,932 $
152 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 59069900 پارچه هاي نسجي کائوچوزده، غير مذکور در جاي ديگر.... 49,200 8,691,036,372 Rls. 206,929 $
153 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 15162020 روغنCBE، CBR 224,000 8,591,077,376 Rls. 204,549 $
154 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 38231100 اسيد استئاريك 220,000 8,408,648,959 Rls. 200,206 $
155 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 15131990 روغن نارگيل تصفيه شده عرضه شده بصورت غير خرده فروشي و اجزاء آن 176,000 8,383,986,531 Rls. 199,619 $
156 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 15131990 روغن نارگيل تصفيه شده عرضه شده بصورت غير خرده فروشي و اجزاء آن 106,400 8,328,100,368 Rls. 222,587 $
157 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 40012200 کائوچوي طبيعي خاص از لحاظ تكنيكي باشکال ا بتدا ئي يابه شکل صفحه، ورق 100,800 8,239,045,248 Rls. 196,168 $
158 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زآکريليک يامد آکريليک، حلاجي نشده،شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل اوري نشده 83,730 7,965,908,089 Rls. 189,664 $
159 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 29051700 دودکان 1-ئول (الکل لوريک) هگزا دکان 1-ئول (الکل ستيليک) وا کتادکان 1-ئول (الكل ا ستئاريک) 96,000 7,860,405,036 Rls. 187,153 $
160 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 15132919 روغن پالم كرنل تصفيه شده RBD غير از استئارين و پالم كرنل استئارين 156,800 7,617,264,816 Rls. 181,364 $
161 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 21069020 امولسيفاير 123,500 7,515,089,570 Rls. 178,931 $
162 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 84186990 ساير تجهيزات سردکننده يامنجمد كننده بجزنوع تراکمي با کندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 27,238 7,497,922,316 Rls. 178,522 $
163 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 29054500 گليسرول 160,000 7,493,779,800 Rls. 171,017 $
164 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 85423100 پردازشگرها و كنترل كننده ها خواه باحافظه ها، مبدلها، مدارهاي منطقي، امپلي فاير ها، ساعت و مدارهاي زمان سنج 131 7,466,998,129 Rls. 197,435 $
165 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 15179090 مخلوط يا فراورده هاي خوراکي ا ز چربي ها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي و اجزاء آن ها غير مذکور در جاي ديگر 224,000 7,441,827,568 Rls. 177,186 $
166 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 15132919 روغن پالم كرنل تصفيه شده RBD غير از استئارين و پالم كرنل استئارين 134,340 7,170,540,841 Rls. 170,727 $
167 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 38237020 لوريل ميرستيل الكل 117,830 6,997,533,010 Rls. 166,608 $
168 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 48052590 ساير 173,190 6,960,740,864 Rls. 165,732 $
169 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 84159070 فن کويل 15,250 6,819,298,125 Rls. 154,668 $
170 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 27102000 روغن هاي نفتي و روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري به غير از روغن هاي خام که داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري به شامل آن هايي كه حاوي Biodiesel بوده و به غير از آخال روغن ها 117,360 6,814,464,625 Rls. 162,249 $
171 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 85423100 پردازشگرها و كنترل كننده ها خواه باحافظه ها، مبدلها، مدارهاي منطقي، امپلي فاير ها، ساعت و مدارهاي زمان سنج 178 6,797,338,341 Rls. 154,907 $
172 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 40151100 دستکش جراحي از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده 18,494 6,724,531,050 Rls. 152,951 $
173 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 15131100 روغن خام نارگيل (کپرا) 76,000 6,707,668,800 Rls. 179,278 $
174 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 15162020 روغنCBE، CBR 179,200 6,692,614,656 Rls. 159,348 $
175 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 15162020 روغنCBE، CBR 179,200 6,660,466,176 Rls. 158,583 $
176 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 29157019 ساير ا ستئارات هاي فلزي غير از استئارات منيزيم گريد دارويي 100,000 6,522,621,000 Rls. 155,300 $
177 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 38231200 اسيد اولئيک 142,250 6,448,370,560 Rls. 153,533 $
178 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 85423100 پردازشگرها و كنترل كننده ها خواه باحافظه ها، مبدلها، مدارهاي منطقي، امپلي فاير ها، ساعت و مدارهاي زمان سنج 168 6,401,868,451 Rls. 152,425 $
179 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 38237090 الکل هاي چرب صنعتي بجز الكهاي چرب ا توکسيله آن 100,020 6,370,896,925 Rls. 151,688 $
180 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 27101940 روغن پايه معدني 197,530 6,187,538,032 Rls. 147,322 $
181 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 27102000 روغن هاي نفتي و روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري به غير از روغن هاي خام که داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري به شامل آن هايي كه حاوي Biodiesel بوده و به غير از آخال روغن ها 104,157 6,181,914,765 Rls. 147,188 $
182 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 29159099 ساير اسيدهاي مونو کربوکسيليک غير حلقوي اشباع شده واسيد ريوها، هالوژنه ها، پراكسيدها، پراكسي اسيدهاي آن ها مشتقات هالوژنه، سولفونه، نيتره يا نيتروزه آن ها، غير مذكور در جاي ديگر. 100,000 6,149,880,000 Rls. 140,152 $
183 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 96082000 قلم و قلمهاي علامتگذاري (Marker) با نوك نمدي و يا ساير نوكهاي متخلخل 21,409 6,145,264,125 Rls. 146,316 $
184 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 27102000 روغن هاي نفتي و روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري به غير از روغن هاي خام که داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري به شامل آن هايي كه حاوي Biodiesel بوده و به غير از آخال روغن ها 103,016 6,106,534,042 Rls. 145,394 $
185 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 21069020 امولسيفاير 100,000 6,076,358,250 Rls. 141,852 $
186 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 48052590 ساير 150,028 6,031,044,876 Rls. 143,596 $
187 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 29159099 ساير اسيدهاي مونو کربوکسيليک غير حلقوي اشباع شده واسيد ريوها، هالوژنه ها، پراكسيدها، پراكسي اسيدهاي آن ها مشتقات هالوژنه، سولفونه، نيتره يا نيتروزه آن ها، غير مذكور در جاي ديگر. 60,000 5,970,114,000 Rls. 142,146 $
188 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 29159099 ساير اسيدهاي مونو کربوکسيليک غير حلقوي اشباع شده واسيد ريوها، هالوژنه ها، پراكسيدها، پراكسي اسيدهاي آن ها مشتقات هالوژنه، سولفونه، نيتره يا نيتروزه آن ها، غير مذكور در جاي ديگر. 60,000 5,970,114,000 Rls. 142,146 $
189 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 29159099 ساير اسيدهاي مونو کربوکسيليک غير حلقوي اشباع شده واسيد ريوها، هالوژنه ها، پراكسيدها، پراكسي اسيدهاي آن ها مشتقات هالوژنه، سولفونه، نيتره يا نيتروزه آن ها، غير مذكور در جاي ديگر. 60,000 5,970,114,000 Rls. 142,146 $
190 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 15131990 روغن نارگيل تصفيه شده عرضه شده بصورت غير خرده فروشي و اجزاء آن 99,980 5,940,304,701 Rls. 141,436 $
191 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 34012030 صابون چيپس 160,000 5,926,422,528 Rls. 140,837 $
192 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 48052590 ساير 172,390 5,799,078,065 Rls. 131,528 $
193 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 40151100 دستکش جراحي از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده 17,371 5,754,940,276 Rls. 144,955 $
194 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 48052590 ساير 172,829 5,738,942,243 Rls. 136,641 $
195 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 69032020 اشياء سراميکي نسوزداراي بيش از 45% وزني آلومين (Al2O3) باشد 45,448 5,716,088,600 Rls. 136,097 $
196 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن يا پليمرهاي ساير ا ولفين ها غير مذکور در جاي ديگر؛به اشکال ا بتدا ئي 82,500 5,669,866,125 Rls. 134,997 $
197 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 29054500 گليسرول 120,000 5,651,724,100 Rls. 134,565 $
198 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 27102000 روغن هاي نفتي و روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري به غير از روغن هاي خام که داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري به شامل آن هايي كه حاوي Biodiesel بوده و به غير از آخال روغن ها 91,280 5,543,414,676 Rls. 131,986 $
199 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 40169960 L.R.B تكيه گاه سربي لاستيكي فولادي جهت ايمن سازي ساختمان هادربرابر زلزله 31,156 5,500,001,940 Rls. 126,437 $
200 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 39021020 گريد فيلم پلي پروپيلن 82,500 5,477,222,025 Rls. 130,410 $
مجموع کل
949,372,916,307 ريال
مجموع کل
22,719,793 دلار