آمار کل " واردات از" کشور (قزاقستان) گمرک (بندر امیرآباد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1397 بندر امیرآباد قزاقستان 10039000 جو به استثناي بذر 25,628,671 259,803,330,464 Rls. 6,185,795 $
2 10 1397 بندر امیرآباد قزاقستان 10039000 جو به استثناي بذر 13,964,082 127,457,312,644 Rls. 3,034,698 $
3 12 1397 بندر امیرآباد قزاقستان 10039000 جو به استثناي بذر 10,266,994 104,524,611,888 Rls. 2,488,681 $
4 9 1397 بندر امیرآباد قزاقستان 10039000 جو به استثناي بذر 3,758,850 34,311,917,880 Rls. 816,951 $
5 8 1397 بندر امیرآباد قزاقستان 10039000 جو به استثناي بذر 1,822,300 17,225,806,236 Rls. 410,138 $
6 6 1397 بندر امیرآباد قزاقستان 10039000 جو به استثناي بذر 1,100,000 8,151,440,000 Rls. 194,082 $
7 10 1397 بندر امیرآباد قزاقستان 84089090 ساير موتورهاي ديزل و نيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار 1,130 2,940,000,000 Rls. 70,000 $
مجموع کل
554,414,419,112 ريال
مجموع کل
13,200,345 دلار